2013

Kauza Cervanová

Obsadenie: C+(4vc)

2009

Otázky

2009

V rozpakoch

2009

Rozbitý tvar

2007

Hudba pre Paľa Macha

Obsadenie: C

2007

Kráľ sa zabáva

2004

Musorgskij: Starý hrad

Obsadenie: 2vn, pf

2004

Mozart: Terzettino

Obsadenie: 2vn (2fl), pf

2004

Mozart: Ariette

Obsadenie: 2vn (fl, vn), pf

2004

Purcell: When I am laid

Obsadenie: 2vn (fl, vn), pf

2004

Joplin: Solace

Obsadenie: 2vn, pf

2004

Pergolesi?: Se tu m’ami

Obsadenie: 2vn, pf

2004

Borodin: Introdukcia

Obsadenie: 2vn (fl, vn), pf

2004

Caldara: Sebben, crudele

Obsadenie: 2vn, pf

2004

Ravel: Pavana pre mŕtvu infantku

Obsadenie: 2vn (fl, vn), pf

2004

Vivaldi: Largo

Obsadenie: 2vn, pf

2004

Fauré: In paradisum

Obsadenie: 2vn (fl, vn), vc, pf

2004

Brahms: Andante

Obsadenie: 2vn, pf

2003

Mariša

Obsadenie: CM, 2tr, cr, tn, tu

2001

Tao

Obsadenie: fl, vn, ac, pf

2001

Svadba

Obsadenie: vv, elgui, bgui, sth, dr

2001

Cez prah

Obsadenie: 2fl, fla

2000

Dúhenka

Obsadenie: archi

1999, rev. 2000

Tanec

Obsadenie: vc, pf

1998

Pytačky, Medveď

Obsadenie: fl, vn, cl, ac

1998

Janko Pipora

Obsadenie: fl, vn, vl, vc, ac, pf, cel

1998

Februárová suita

Obsadenie: fl, vn, ac, pf

1997/2002

Mata Hari

Obsadenie: ac

1997

Epopeja

Obsadenie: C

1996

Though I closed myself as fingers.

Obsadenie: vn, vl, vc

1994

Návšteva.

Obsadenie: C

1994

Eo ipso

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1992

Ave Maria

Obsadenie: s, t, CM, org, ar, ob, cl, vn, vc, pf

1991

Narodil sa Kristus Pán

Obsadenie: s, t, CM, org, 2cl, ar, pf, cel, 2vn, vl, vc

1991

Až zapomene…

Obsadenie: CM

1991

Hudba zo štúdia

Obsadenie: C+(pf)

1990

Ave Maria

Obsadenie: CM

1990

Dva tance

Obsadenie: lut, archi

1990

Hudba k pašiám

Obsadenie: CM, org

1989

Skoro ráno

Obsadenie: CMa, archi

1989

Melódie z Barce

Obsadenie: folkb

1989

Salve me

Obsadenie: C

1988

Pán valčík

Obsadenie: CB/CF, pf

1988

Ešte veľa škvŕn a prázdnoty…

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1988

Pre flautu a basovú gitaru

Obsadenie: fl, bgui

1987

Biela cestička

Obsadenie: s, pf

1985

Rapsódia

Obsadenie: pf

1985

Sen

Obsadenie: C

1983

Poetická suita

Obsadenie: pf

1961

opera

balet

muzikál

iné javiskové

orchester

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

komorné

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

tri nástroje

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

 • 1987

  Biela cestička

  Obsadenie: s, pf

inštruktívne

hudba pre divadlo

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

 • 1989

  Skoro ráno

  Obsadenie: CMa, archi

 • 1989

  Melódie z Barce

  Obsadenie: folkb

zbor a nástroje

elektroakustické

 • 2007

  Hudba pre Paľa Macha

  Obsadenie: C

 • 1991

  Hudba zo štúdia

  Obsadenie: C+(pf)

 • 1989

  Salve me

  Obsadenie: C

 • 1985

  Sen

  Obsadenie: C

hudba pre rozhlas

 • 1998

  Janko Pipora

  Obsadenie: fl, vn, vl, vc, ac, pf, cel

 • 1997

  Epopeja

  Obsadenie: C

hudba k filmu

 • 2013

  Kauza Cervanová

  Obsadenie: C+(4vc)

 • 2001

  Cez prah

  Obsadenie: 2fl, fla

 • 2000

  Dúhenka

  Obsadenie: archi

transkripcie

iné úpravy

 • 1992

  Ave Maria

  Obsadenie: s, t, CM, org, ar, ob, cl, vn, vc, pf

 • 1991

  Narodil sa Kristus Pán

  Obsadenie: s, t, CM, org, 2cl, ar, pf, cel, 2vn, vl, vc

 • 1990

  Dva tance

  Obsadenie: lut, archi

miešaný zbor

zbor a klavír

 • 1988

  Pán valčík

  Obsadenie: CB/CF, pf

x