12.11.

2022

Peter Zagar: Muž v plášti s taškami

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Agon Orchestra, Pavel Šnajdr (dir.), Filip Kaňkovský (spk)

25.09.

2021

Peter Zagar: Intermezzo

pre klarinet a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Eliáš (cl), Tomáš Nemec (pf)

21.08.

2021

Peter Zagar: In illa hora

pre miešaný zbor a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský), Bratislava, SK

INTERPRETI: Chorus Salvatoris, Daniel Gabčo (org), Mária Jašurdová (dir.)

20.02.

2020

Peter Zagar: Monolit

Orchestrálny obraz

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Robert Kružík (dir.)

27.04.

2019

Peter Zagar: Rozprávka o šťastnom konci

Prvé uvedenie na Slovensku

Historická budova SND, Bratislava, SK

INTERPRETI: Andrea Pietrová (s), Denisa Šlepkovská (s), Katarína Juhásová (s), Andrea Vizvári (s), Jozef Kuchár (tenor), František Ďuriač (br), Roman Krško (br), Jana Juríčková (s), Lenka Máčiková (s), Pavol Remenár (br), Orchester Opery SND, Pressburg Singers, Dušan Štefánek (dir.)

14.12.

2018

Peter Zagar: Predohra k Rossiniho opere Hodvábny rebrík

Prvé uvedenie na Slovensku

Zichyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ondrej Olos (dir.)

23.09.

2018

Peter Zagar: Os Justi

Prvé uvedenie na Slovensku

Beatitudes, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

INTERPRETI: Komorný zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)

15.07.

2018

Peter Zagar: Intrada

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavský organový festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Martin Bako (org)

16.02.

2018

Peter Zagar: Prízrak

hudba k tanečnému predstaveniu Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici

Prvé uvedenie na Slovensku

Tanečné predstavenie Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Štúdio tanca, Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Solamente naturali

10.03.

2017

Peter Zagar: Zo Slovníka nejasných žiaľov

pre hlas a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Katarína Koščová (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)

29.07.

2016

Peter Zagar: Dominantný akord

pre violončelo a akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival peknej hudby, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Banská Štiavnica, SK

INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

08.06.

2016

Peter Zagar: Moto perpetuo

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)

07.06.

2016

Peter Zagar: Moto perpetuo

pre klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT

INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)

13.11.

2015

Peter Zagar: V kruhu

pre 15 sláčikových nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)

30.05.

2014

Peter Zagar: The Tempest

dve skladby ku choreografiám

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Historická budova, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Kružliak, jr. (bvl), Jozef Lupták (vc), Peter Vrbinčík (vl)

12.11.

2013

Peter Zagar: Pieseň pre Emőke

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

INTERPRETI: Österreichisches Ensemble für neue Musik, Irmgard Messin (fl), Theodor Burkali (cl), Nora Skuta (pf)

23.05.

2012

Peter Zagar: Nokturno

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mario Košik (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

27.11.

2011

Peter Zagar: Antifóna na sviatok sv. Cecílie

Prvé uvedenie na Slovensku

Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK

INTERPRETI: Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm)

23.11.

2011

Peter Zagar: Intermezzo

Prvé uvedenie na Slovensku

Cikker v Pálffyho paláci, Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

30.10.

2011

Peter Zagar: Intermezzo

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Branislav Malatinský (pf)

21.05.

2011

Peter Zagar: Prelúdium

Prvé uvedenie na Slovensku

Stanica Žilina-Záriečie, Žilina, SK

INTERPRETI: Peter Zagar (pf)

08.10.

2010

Peter Zagar: Jesenná pieseň

pre klavírne trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK

INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)

03.06.

2010

Peter Zagar: Prelúdium pre kvinteto priečnych fláut

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert víťazov Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež, Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

INTERPRETI: Flautové kvinteto ZUŠ J. Kresánka

06.05.

2010

Peter Zagar: Chorál s variáciami

Prvé uvedenie na Slovensku

Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Agnieszka Duczmal (dir.2)

31.01.

2010

Peter Zagar: Štyria škriatkovia a víla

Prvé uvedenie na Slovensku

Štátne divadlo, Košice, SK

22.12.

2009

Peter Zagar: Veni, Emmanuel

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenská filharmónia - Cyklus Stará hudba, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK

INTERPRETI: Solamente naturali

18.03.

2009

Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Mogrelia (dir.)

3. verzia – Prelúdium, rondo a allegro pre violončelo a orchester.

19.11.

2008

Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)

15.11.

2008

Peter Zagar: Kocúr na kolieskových korčuliach

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová budova SND, Štúdio, Bratislava, SK

16.09.

2008

Peter Zagar: E. Suchoň: Nox et solitudo

Prvé uvedenie v zahraničí

divadlo Ranelagh, Paríž, FR

INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Terézia Kružliaková (ms)

15.09.

2008

Peter Zagar: E. Suchoň: Bačovské piesne

Prvé uvedenie v zahraničí

Invalidovňa, Paríž, FR

INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)

15.09.

2008

Peter Zagar: E. Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Invalidovňa, Paríž, FR

INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)

15.12.

2007

Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)

zo zbierky Andreja Kmeťa

Prvé uvedenie na Slovensku

Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

01.06.

2007

Peter Zagar: Veveričky

Prvé uvedenie na Slovensku

Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

26.11.

2006

Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

25.10.

2006

Peter Zagar: Etuda II

Prvé uvedenie na Slovensku

Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto,

27.09.

2006

Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne

pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)

27.04.

2006

Peter Zagar: Michalova Madona

Prvé uvedenie na Slovensku

Stredoeurópsky festival koncertného umenia, SK

INTERPRETI: Cappella Istropolitana

20.01.

2006

Peter Zagar: Sen noci svätojánskej

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Orchester Opery SND

18.07.

2005

Peter Zagar: Adonisov zrod

Prvé uvedenie na Slovensku

Piešťanský festival, Kongresová hala, Piešťany, SK

INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Ivana Pristašová (umv.)

10.05.

2005

Peter Zagar: Etuda I

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

09.05.

2005

Peter Zagar: Duetto con codetta

Prvé uvedenie v zahraničí

Galerie Nationale de la Tapisserie, Beauvais, FR

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc)

08.04.

2005

Peter Zagar: Svätenie jari

Tanečná fantázia o odvahe žiť

Prvé uvedenie na Slovensku

Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

01.12.

2004

Peter Zagar: Con passione

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: ALEA

25.11.

2004

Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

2. verzia – Rondo a Allegro pre violončelo a orchester.

09.05.

2004

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3

Prvé uvedenie na Slovensku

Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

19.03.

2004

Peter Zagar: Bezkyslíkovce

Prvé uvedenie na Slovensku

Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

08.02.

2004

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 5

Prvé uvedenie na Slovensku

Mozartov týždeň, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)

22.11.

2003

Peter Zagar: Valčík na rozlúčku

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál

20.11.

2003

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 4

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

03.12.

2002

Peter Zagar: Bratislavské kyrie

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, V-klub, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Richard Stanke (spk)

06.04.

2002

Peter Zagar: Šachmat

Hudba ku choreografii: Zuzana Hájková

Prvé uvedenie na Slovensku

Banská Bystrica, SK

INTERPRETI: Štúdio tanca Banská Bystrica

12.11.

2001

Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

pre violončelo a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

Pôvodná verzia – Rondo pre violončelo a komorný orchester.

26.10.

2001

Peter Zagar: Smútočný spev

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

09.10.

2001

Peter Zagar: Magnificat

Prvé uvedenie v zahraničí

Ars viva, Olomouc, CZ

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Janáčkov komorný orchester, Jan Rozehnal (dir.)

14.11.

2000

Peter Zagar: Vážna hudba

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál

08.11.

2000

Peter Zagar: Air Pollution

Prvé uvedenie na Slovensku

250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)

08.06.

2000

Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)

2000

Peter Zagar: Love in a Life

pre miešaný zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, SK

INTERPRETI: Swingle Singers

2000

Peter Zagar: Prelúdium

Prvé uvedenie v zahraničí

First Unitarian Church, Philadelphia, US

INTERPRETI: John Pescitelli (org)

13.11.

1999

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 1

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Amy Lynn Barber (bat)

11.11.

1999

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble

04.06.

1999

Peter Zagar: Jednoduché odpovede na jednoduché otázky

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Koncertná sieň Divadla STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Malomestský symfonický orchester a zbor, Adrian Rajter (dir.)

1999

Peter Zagar: Dve sakrálne piesne

pre dievčenský zbor, harfu/organ/klavír a violončelo

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Calgary Girls Choir, Jozef Lupták (vc)

1999

Peter Zagar: Tanec

Prvé uvedenie v zahraničí

Český Krumlov, CZ

INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

19.10.

1998

Peter Zagar: Dies irae

Prvé uvedenie na Slovensku

Dni starej hudby, Kostol Najsvätejšej trojice, Bratislava, SK

INTERPRETI: Musica aeterna

1998

Peter Zagar: Žalm 131

Prvé uvedenie na Slovensku

Bloomington, Illinoi, SK

INTERPRETI: Illinois Wesleyan Collegiate Choir, Scott Ferguson (dir.)

29.06.

1997

Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis

pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a sláčikové nástroje

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Jezuitský kostol, Bratislava, SK

INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Lenka Pauliková (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

08.06.

1997

Peter Zagar: Decembrová suita

Prvé uvedenie na Slovensku

Mirbachov palác, Bratislava, SK

1997

Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón

Prvé uvedenie na Slovensku

SK

INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

11.

1996

Peter Zagar: Kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Toronto, SK

INTERPRETI: Arcana Ensemble

11.06.

1996

Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

11.06.

1996

Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…

Charakteristický kus

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

11.06.

1996

Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau

pre komorný súbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

11.06.

1996

Marek Piaček: Desirée

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

11.06.

1996

Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu

(transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

11.06.

1996

Ilja Zeljenka: Spomienka

(pre Požoň sentimentál)

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

29.07.

1995

Peter Zagar: Pater noster

pre miešaný zbor a organ

Prvé uvedenie na Slovensku

Dóm sv. Martina, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave

14.06.

1995

Peter Zagar: Ešte veľa škvŕn a prázdnoty…

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom umenia, Piešťany, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Ronald Šebesta (cl)

11.06.

1995

Peter Zagar: Une poire supplémentaire

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: John Tlibury (pf)

02.05.

1995

Peter Zagar: Sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

1995

Peter Zagar: Krajina obyčají

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Bratislava, SK

INTERPRETI: Požoň sentimentál

13.05.

1994

Peter Zagar: Bozkali sa a plakali…

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

15.01.

1994

Peter Zagar: Balada s kódou (Lístoček z brezy)

Prvé uvedenie na Slovensku

DK Dúbravka, Bratislava, SK

16.11.

1993

Peter Zagar: Štyri skladby

Prvé uvedenie na Slovensku

Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Mladí bratislavskí sólisti, Daniel Gazon (dir.)

20.06.

1993

Peter Zagar: Trio

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Vrbinčík (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

1990

Peter Zagar: Hudba k videu

pre 10 nástrojov

Prvé uvedenie na Slovensku

Večery novej hudby, SK

INTERPRETI: VENI ensemble

17.02.

1989

Peter Zagar: Pre Soničku

Dve skladbičky pre mladých klaviristov

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tamara Marková (pf)

15.02.

1989

Peter Zagar: Hudba

pre 2 flauty, 2 klarinety, 2 fagoty, sláčikové nástroje (a magnetofónový pás)

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

1986

Peter Zagar: Koncert pre orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester VŠMU, Oliver Dohnányi (dir.)

1985

Peter Zagar: Ouvertura giocosa

Prvé uvedenie na Slovensku

Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Hideaki Mutó (dir.)

1961

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 12.11.

  2022

  Peter Zagar: Muž v plášti s taškami

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Agon Orchestra, Pavel Šnajdr (dir.), Filip Kaňkovský (spk)

 • 25.09.

  2021

  Peter Zagar: Intermezzo

  pre klarinet a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Komorný koncert z diel slovenských skladateľov pre dychové nástroje, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Eliáš (cl), Tomáš Nemec (pf)

 • 21.08.

  2021

  Peter Zagar: In illa hora

  pre miešaný zbor a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský), Bratislava, SK

  INTERPRETI: Chorus Salvatoris, Daniel Gabčo (org), Mária Jašurdová (dir.)

 • 20.02.

  2020

  Peter Zagar: Monolit

  Orchestrálny obraz

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Robert Kružík (dir.)

 • 27.04.

  2019

  Peter Zagar: Rozprávka o šťastnom konci

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Historická budova SND, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Andrea Pietrová (s), Denisa Šlepkovská (s), Katarína Juhásová (s), Andrea Vizvári (s), Jozef Kuchár (tenor), František Ďuriač (br), Roman Krško (br), Jana Juríčková (s), Lenka Máčiková (s), Pavol Remenár (br), Orchester Opery SND, Pressburg Singers, Dušan Štefánek (dir.)

 • 14.12.

  2018

  Peter Zagar: Predohra k Rossiniho opere Hodvábny rebrík

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Zichyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ondrej Olos (dir.)

 • 23.09.

  2018

  Peter Zagar: Os Justi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Beatitudes, r. kat. františkánsky Kostol Zvestovania Pána, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Komorný zbor ZOE, Komorný orchester ZOE, Mirko Krajči (dir.)

 • 15.07.

  2018

  Peter Zagar: Intrada

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavský organový festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Martin Bako (org)

 • 16.02.

  2018

  Peter Zagar: Prízrak

  hudba k tanečnému predstaveniu Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Tanečné predstavenie Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Štúdio tanca, Banská Bystrica, SK

  INTERPRETI: Solamente naturali

 • 10.03.

  2017

  Peter Zagar: Zo Slovníka nejasných žiaľov

  pre hlas a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Radio_Head Awards Festival, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Katarína Koščová (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)

 • 29.07.

  2016

  Peter Zagar: Dominantný akord

  pre violončelo a akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival peknej hudby, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Banská Štiavnica, SK

  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

 • 08.06.

  2016

  Peter Zagar: Moto perpetuo

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)

 • 13.11.

  2015

  Peter Zagar: V kruhu

  pre 15 sláčikových nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Solamente naturali, Peter Vrábel (dir.)

 • 30.05.

  2014

  Peter Zagar: The Tempest

  dve skladby ku choreografiám

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Historická budova, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Kružliak, jr. (bvl), Jozef Lupták (vc), Peter Vrbinčík (vl)

 • 12.11.

  2013

  Peter Zagar: Pieseň pre Emőke

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Österreichisches Ensemble für neue Musik, Irmgard Messin (fl), Theodor Burkali (cl), Nora Skuta (pf)

 • 23.05.

  2012

  Peter Zagar: Nokturno

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mario Košik (dir.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

 • 27.11.

  2011

  Peter Zagar: Antifóna na sviatok sv. Cecílie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Pressburg Singers, Janka Rychlá (zbm)

 • 23.11.

  2011

  Peter Zagar: Intermezzo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Cikker v Pálffyho paláci, Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 30.10.

  2011

  Peter Zagar: Intermezzo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Branislav Malatinský (pf)

 • 21.05.

  2011

  Peter Zagar: Prelúdium

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Stanica Žilina-Záriečie, Žilina, SK

  INTERPRETI: Peter Zagar (pf)

 • 08.10.

  2010

  Peter Zagar: Jesenná pieseň

  pre klavírne trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Trnave - Pocta klavírnemu triu, Koncertná sieň ZUŠ M. Schneidra-Trnavského, Trnava, SK

  INTERPRETI: Daniela Varínska (pf), František Török (vn), Ján Slávik (vc)

 • 03.06.

  2010

  Peter Zagar: Prelúdium pre kvinteto priečnych fláut

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert víťazov Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež, Koncertná sála Konzervatória Žilina, Žilina, SK

  INTERPRETI: Flautové kvinteto ZUŠ J. Kresánka

 • 06.05.

  2010

  Peter Zagar: Chorál s variáciami

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Košická hudobná jar, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Agnieszka Duczmal (dir.2)

 • 31.01.

  2010

  Peter Zagar: Štyria škriatkovia a víla

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Štátne divadlo, Košice, SK

 • 22.12.

  2009

  Peter Zagar: Veni, Emmanuel

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenská filharmónia - Cyklus Stará hudba, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Solamente naturali

 • 18.03.

  2009

  Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Mogrelia (dir.)

 • 19.11.

  2008

  Peter Zagar: Struny, kladivká, paličky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Magdaléna Bajuszová (pf), Tomáš Nemec (pf), Milan Osadský (ac), Juraj Mitošinka (tn), Albert Hrubovčák (tn), Branislav Belorid (tn), Nikolaj Kanišák (tu)

 • 15.11.

  2008

  Peter Zagar: Kocúr na kolieskových korčuliach

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová budova SND, Štúdio, Bratislava, SK

 • 15.12.

  2007

  Peter Zagar: Tri vianočné nápevy (uspávanky)

  zo zbierky Andreja Kmeťa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 01.06.

  2007

  Peter Zagar: Veveričky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

 • 26.11.

  2006

  Peter Zagar: Uspávanka pre Titániu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 25.10.

  2006

  Peter Zagar: Etuda II

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto,

 • 27.09.

  2006

  Peter Zagar: Štyri židovské ľudové piesne

  pre bas, husle, akordeón, kontrabas a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Matúš Trávniček (b), Stanislav Palúch (vn), Boris Lenko (ac), Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)

 • 27.04.

  2006

  Peter Zagar: Michalova Madona

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Stredoeurópsky festival koncertného umenia, SK

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana

 • 20.01.

  2006

  Peter Zagar: Sen noci svätojánskej

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Orchester Opery SND

 • 18.07.

  2005

  Peter Zagar: Adonisov zrod

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Piešťanský festival, Kongresová hala, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Ivana Pristašová (umv.)

 • 10.05.

  2005

  Peter Zagar: Etuda I

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 08.04.

  2005

  Peter Zagar: Svätenie jari

  Tanečná fantázia o odvahe žiť

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

 • 01.12.

  2004

  Peter Zagar: Con passione

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba na hrade, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: ALEA

 • 25.11.

  2004

  Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Festival súčasného umenia Košice, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátna filharmónia Košice, Jerzy Swoboda (dir.)

 • 09.05.

  2004

  Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Letňanová (pf)

 • 19.03.

  2004

  Peter Zagar: Bezkyslíkovce

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Divadlo Andreja Bagara, Nitra, SK

 • 08.02.

  2004

  Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 5

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mozartov týždeň, Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)

 • 22.11.

  2003

  Peter Zagar: Valčík na rozlúčku

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Štúdio 12, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál

 • 20.11.

  2003

  Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 4

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv.)

 • 03.12.

  2002

  Peter Zagar: Bratislavské kyrie

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, V-klub, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Richard Stanke (spk)

 • 06.04.

  2002

  Peter Zagar: Šachmat

  Hudba ku choreografii: Zuzana Hájková

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Banská Bystrica, SK

  INTERPRETI: Štúdio tanca Banská Bystrica

 • 12.11.

  2001

  Peter Zagar: Prelúdium, rondo a allegro

  pre violončelo a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 26.10.

  2001

  Peter Zagar: Smútočný spev

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 14.11.

  2000

  Peter Zagar: Vážna hudba

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál

 • 08.11.

  2000

  Peter Zagar: Air Pollution

  Prvé uvedenie na Slovensku

  250 years after, Dvorana VŠMU, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Marián Lejava (dir.)

 • 08.06.

  2000

  Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)

 • 2000

  Peter Zagar: Love in a Life

  pre miešaný zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, SK

  INTERPRETI: Swingle Singers

 • 13.11.

  1999

  Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 1

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Amy Lynn Barber (bat)

 • 11.11.

  1999

  Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble

 • 04.06.

  1999

  Peter Zagar: Jednoduché odpovede na jednoduché otázky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Koncertná sieň Divadla STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Malomestský symfonický orchester a zbor, Adrian Rajter (dir.)

 • 1999

  Peter Zagar: Dve sakrálne piesne

  pre dievčenský zbor, harfu/organ/klavír a violončelo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Calgary Girls Choir, Jozef Lupták (vc)

 • 19.10.

  1998

  Peter Zagar: Dies irae

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dni starej hudby, Kostol Najsvätejšej trojice, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Musica aeterna

 • 1998

  Peter Zagar: Žalm 131

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bloomington, Illinoi, SK

  INTERPRETI: Illinois Wesleyan Collegiate Choir, Scott Ferguson (dir.)

 • 29.06.

  1997

  Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis

  pre soprán, mezzosoprán, miešaný zbor a sláčikové nástroje

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Jezuitský kostol, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Jana Pastorková (s), Lenka Pauliková (ms), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbm.), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

 • 08.06.

  1997

  Peter Zagar: Decembrová suita

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Mirbachov palác, Bratislava, SK

 • 1997

  Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón

  Prvé uvedenie na Slovensku

  SK

  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)

 • 11.

  1996

  Peter Zagar: Kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Toronto, SK

  INTERPRETI: Arcana Ensemble

 • 11.06.

  1996

  Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

 • 11.06.

  1996

  Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…

  Charakteristický kus

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

 • 11.06.

  1996

  Tomáš Boroš: Das Gebet der Jungfrau

  pre komorný súbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

 • 11.06.

  1996

  Marek Piaček: Desirée

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

 • 11.06.

  1996

  Vladimír Bokes: Repríza podľa J. L. Bellu

  (transkripcia fragmentu prvej časti Sonatíny pre komorný súbor)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

 • 11.06.

  1996

  Ilja Zeljenka: Spomienka

  (pre Požoň sentimentál)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Divadlo STOKA, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

 • 29.07.

  1995

  Peter Zagar: Pater noster

  pre miešaný zbor a organ

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dóm sv. Martina, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave

 • 14.06.

  1995

  Peter Zagar: Ešte veľa škvŕn a prázdnoty…

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom umenia, Piešťany, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Ronald Šebesta (cl)

 • 11.06.

  1995

  Peter Zagar: Une poire supplémentaire

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: John Tlibury (pf)

 • 02.05.

  1995

  Peter Zagar: Sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 1995

  Peter Zagar: Krajina obyčají

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Požoň sentimentál

 • 13.05.

  1994

  Peter Zagar: Bozkali sa a plakali…

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 15.01.

  1994

  Peter Zagar: Balada s kódou (Lístoček z brezy)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  DK Dúbravka, Bratislava, SK

 • 16.11.

  1993

  Peter Zagar: Štyri skladby

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Mladí bratislavskí sólisti, Daniel Gazon (dir.)

 • 20.06.

  1993

  Peter Zagar: Trio

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Vrbinčík (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

 • 1990

  Peter Zagar: Hudba k videu

  pre 10 nástrojov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Večery novej hudby, SK

  INTERPRETI: VENI ensemble

 • 17.02.

  1989

  Peter Zagar: Pre Soničku

  Dve skladbičky pre mladých klaviristov

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tamara Marková (pf)

 • 15.02.

  1989

  Peter Zagar: Hudba

  pre 2 flauty, 2 klarinety, 2 fagoty, sláčikové nástroje (a magnetofónový pás)

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

 • 1986

  Peter Zagar: Koncert pre orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Symfonický orchester VŠMU, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 1985

  Peter Zagar: Ouvertura giocosa

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Veľké koncertné štúdio SRo, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Hideaki Mutó (dir.)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 07.06.

  2016

  Peter Zagar: Moto perpetuo

  pre klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari, Slovenský inštitút, Viedeň, AT

  INTERPRETI: Pavol Bohdan Zápotočný (pf)

 • 16.09.

  2008

  Peter Zagar: E. Suchoň: Nox et solitudo

  Prvé uvedenie v zahraničí

  divadlo Ranelagh, Paríž, FR

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Terézia Kružliaková (ms)

 • 15.09.

  2008

  Peter Zagar: E. Suchoň: Bačovské piesne

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Invalidovňa, Paríž, FR

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)

 • 15.09.

  2008

  Peter Zagar: E. Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Invalidovňa, Paríž, FR

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Gustáv Beláček (b)

 • 09.05.

  2005

  Peter Zagar: Duetto con codetta

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Galerie Nationale de la Tapisserie, Beauvais, FR

  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Eugen Prochác (vc)

 • 09.10.

  2001

  Peter Zagar: Magnificat

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Ars viva, Olomouc, CZ

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Janáčkov komorný orchester, Jan Rozehnal (dir.)

 • 2000

  Peter Zagar: Prelúdium

  Prvé uvedenie v zahraničí

  First Unitarian Church, Philadelphia, US

  INTERPRETI: John Pescitelli (org)

 • 1999

  Peter Zagar: Tanec

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Český Krumlov, CZ

  INTERPRETI: Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)

Zahraničné

x