• 2012

  Zeljenka, Ilja: Tri slová (ukážka)

  Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  Zdroj: CD Sergej Kopčák – Posledné slová (Hudobné centrum, 2012)

 • 2004

  Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 12 (2. časť – Giocoso)

  Albrechtovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

 • 2002

  Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 7 (3. časť – Con brio)

  Dana Šašinová-Satury (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 2000

  Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 4 (1. časť)

  Moyzesovo kvarteto, Ilja Zeljenka (pf, bon)

  Zdroj: Archív HC

 • 1990

  Zeljenka, Ilja: Poéma pre husle sólo (3. časť – Allegro risoluto)

  Peter Michalica (vn)

  Zdroj: Archív HC

 • 1990

  Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 4 (ukážka)

  Trávničkovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

 • 1990

  Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 4 '17. november 1989' (ukážka)

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 1989

  Zeljenka, Ilja: Musik für Leipziger Kammerviolen (ukážka)

  Leipziger Kammerviolen

  Zdroj: Archív HC

 • 1988

  Zeljenka, Ilja: Malá suita (1. časť – Vivo e scherzando)

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 1987

  Zeljenka, Ilja: Sonáta pre klavír č. 2 (ukážka)

  Cyril Dianovský (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 1987

  Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 5 (ukážka)

  Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1986

  Zeljenka, Ilja: Capriccio pre klavír (ukážka)

  Peter Toperczer (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 1986

  Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 1 (ukážka)

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Oliver Dohnányi (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1985

  Zeljenka, Ilja: Koncert pre klarinet a orchester (ukážka)

  Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1985

  Zeljenka, Ilja: Tri kusy pre flautu sólo (3. časť – Larghetto)

  Jozef Gurway (fl)

  Zdroj: Archív HC

 • 1983

  Zeljenka, Ilja: Epilóg (ukážka)

  Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1982

  Zeljenka, Ilja: Hudba pre madrigalistov a dychové kvinteto (ukážka)

  Slovenskí madrigalisti, Bratislavské dychové kvinteto, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1982

  Zeljenka, Ilja: Koncert pre klavír a orchester č. 2 (ukážka)

  Peter Toperczer (pf), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1981

  Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 3 (ukážka)

  Filharmonické kvarteto

  Zdroj: Archív HC

 • 1979

  Zeljenka, Ilja: Galgenlieder (ukážka)

  Brigita Šulcová (s), Dagmar Zsapková (fl), Anton Hruška (cl), Ján Salay (pf), Bratislavské kvarteto

  Zdroj: Archív HC

 • 1978

  Zeljenka, Ilja: Oświęcim (ukážka)

  Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1976

  Zeljenka, Ilja: Meditácia pre orchester (ukážka)

  Plzenský rozhlasový orhcester, Josef Blacký (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1975

  Zeljenka, Ilja: Trio pre husle, violončelo a klavír (ukážka)

  The Western Arts Trio

  Zdroj: Archív HC

 • 1972

  Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 1 (ukážka)

  Bratislavské kvarteto, Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 1971

  Zeljenka, Ilja: Polymetrická hudba pre štyri sláčikové kvintetá (ukážka)

  Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1971

  Zeljenka, Ilja: Variácie pre orchester (ukážka)

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Andrzej Markowski (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1970

  Zeljenka, Ilja: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje (ukážka)

  Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1970

  Zeljenka, Ilja: Caela Hebe (ukážka)

  Slovenskí madrigalisti, Collegium musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • 1968

  Zeljenka, Ilja: Klavírne kvinteto č. 2 (1. časť – Allegro moderato)

  Aladár Móži (vn), Jaroslav Jakoubek (cl) Milan Telecký (vl) Jozef Sikora (vc), Rudolf Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • 1964

  Zeljenka, Ilja: Štruktúry (ukážka)

  Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Bystrík Režucha (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Dychové kvinteto č. 1 (ukážka)

  Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Hry pre Biancu (ukážka)

  Bianca Sitzius (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Reliéfy pre organ (ukážka)

  Ferdinand Klinda (org)

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Sláčikové kvarteto č. 1 (2. časť)

  Slovenské kvarteto

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 3 (ukážka)

  Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Symfónia č. 4 'Baletná' (ukážka)

  Orchester Smetanovho divadla v Prahe, Ondrej Lenárd (dir.)

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Tri monológy pre violončelo sólo (3. časť – Andante energico)

  Ján Slávik (vc)

  Zdroj: Archív HC

 • Zeljenka, Ilja: Zakliaty pohyb (ukážka)

  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  Zdroj: Archív HC

Aktualizované: 30. 05. 2024

x