• 2018

  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy

  in memoriam

 • 2007

  Cena predsedu Národnej rady SR

  za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a humanitného vzdelávania

 • 2007

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2006

 • 2004

  Krištáľové krídlo

  za celoživotné dielo

 • 2002

  Cena ministra kultúry SR

  za celoživotnú tvorbu

 • 2001

  Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

  za dielo: Musica slovaca

  za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby

  cena udelená za rok 2000

 • 2001

  Veľká cena SOZA

  za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre

  cena udelená za rok 2000

 • 1982

  Cena Zväzu slovenských skladateľov

  za II. koncert pre klavír a orchester s prihliadnutím na životné jubileum

 • 1980

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Symfónia č. 4 "Baletná"

  s prihliadnutím na doterajšiu symfonickú a vokálno-symfonickú tvorbu

 • 1967

  Igric

  za hudbu k filmu Drak sa vracia

 • 1966

  Igric

  za hudbu k filmu Panna zázračnica

x