• 2024

  REFLECTIONS : ANA VYPARINOVÁ-KRSMANOVIĆ, EUGEN PROCHÁC

  CD - Real Music House 197999109675-1

  1. Ilja Zeljenka: Hudba pre violončelo a akordeón

   Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Eugen Prochác (vc)

  2. Aladár Móži: Oravská rapsódia

   Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Eugen Prochác (vc)

  3. Marek Piaček: El efecto supercélula

   Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Eugen Prochác (vc)

  4. Peter Zagar: Dominantný akord

   Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Eugen Prochác (vc)

  5. Slobodanka Bobana Dabovič: Božuri

   Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Eugen Prochác (vc)

  6. Josip Slavenski: Národná suita: Čarlama, Rybárska pieseň, Bosnianska hra

   Ana Vyparinová-Krsmanović (ac), Eugen Prochác (vc)

 • 2021

  MOYZESOVO KVARTETO XLV

  CD - Real Music House

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Roman Berger: Korczak in memoriam

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Egon Krák: Quartetto d'archi No. 2 (Sláčikové kvarteto č. 2) RE-MI

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Marián Varga: Sláčikové kvarteto č. 4

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Moyzesovo kvarteto, Jozef Horváth (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2020

  ILJA ZELJENKA : 24 PRELÚDIÍ PRE KLAVÍR

  CD - Hudobné centrum 8588003436252

  • Ilja Zeljenka: 24 prelúdií

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2020

  SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0039-2-131

  1. Vladimír Godár: Melodiarium

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  2. Jozef Podprocký: Suita domestica, op. 14 č. 7

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  3. Ivan Valenta: Najkrajšie menuety z Uhrovca

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  4. Egon Krák: Hungarici saltus a dionisio I., II., III. – II.

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  5. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  6. Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Slovenský komorný orchester, Ewald Danel (umv., vn)

 • 2020

  CZECH SLOVAK CELLO QUARTET : MUSIC FOR CELLO QUARTET

  CD - Real Music House

  1. Roman Haas: Prvé violončelové kvarteto – "Višegrádske"

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  2. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  3. Jozef Kolkovič: Toccata

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  5. Mirko Krajči: Symfónia pre štyroch

   Czech Slovak Cello Quartet, Jiří Hanousek (vc), Aleš Kaspřík (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

 • 2020

  SLOVAK ORCHESTRAL WORKS

  CD - Hudobný fond

  1. Ľudovít Rajter: Allegro sinfonico

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Sarkazmy

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  4. Peter Kolman: Smútočná hudba

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (dir.)

  5. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  6. Lukáš Borzík: Waiting for Górecki

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 2020

  SLOVENSKÁ HUDBA PRE VIOLU A KLAVÍR

  CD - Klub priateľov violy

  1. Alexander Albrecht: Koncertantná suita

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  2. Ivan Parík: Meditácia

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  3. Dušan Martinček: Hudba (Passionato)

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

  4. Ilja Zeljenka: Sonáta-balada

   Martin Ruman (vl), Alena Hučková (pf)

 • 2019

  FANTASTICKÝMI KRAJINAMI PIESNE S GUSTÁVOM BELÁČKOM

  CD - Pavlík Records PA 0178-2-131

  1. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109

   Gustáv Beláček (b), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne II

   Gustáv Beláček (b, bon), Veronika Vitázková Simonsen (fl), Pavol Mucha (vc)

  3. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Gustáv Beláček (b), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  4. Tadeáš Salva: Ária

   Gustáv Beláček (b), Marek Paľa (pf), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  5. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge (upr. Gerhard Auer)

   Marián Lejava (dir.), Gustáv Beláček (b), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), František Výrostko (cb)

  6. Pavol Krška: Starosloviensky Otčenáš

   Gustáv Beláček (b), Marek Paľa (pf)

 • 2019

  NEW SLOVAK MUSIC 2012

  CD - Hudobný fond SF 01012131

  1. Ilja Zeljenka: Štruktúry

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Clarissima

   Slovenská filharmónia, Szymon Bywalec (dir.)

  3. Ivan Buffa: Organismi

   Quasars Ensemble, Slovenská filharmónia, Petra Noskaiová (ms), Szymon Bywalec (dir.)

  4. Vladimír Bokes: Concertino, op. 88

   Quasars Ensemble, Andrej Gál (vc), Ivan Buffa (dir.)

  5. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Ivica Gabrišová (fl), Martina Kamencay (fl), Petra Lechtová (fl), Jakub Klögner (fl), Dominika Regešová (fl), Veronika Vitázková Simonsen (fl)

  6. Viera Janárčeková: Sláčikové kvarteto č. 7

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Matis (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Egon Krák: Trio 'Non omnis moriar'

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fančovič (pf)

  8. Anton Steinecker: Sláčikové trio

   Juraj Tomka (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  9. Juraj Vajó: Nigun

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Ondrejčáková (vn), Mária Šabaková (ac)

  10. Michal Paľko: Ke’ara šel seder

   Žena s blchou, Iveta Vajó Vladyková (s), Blanka Ondrejčáková (vn), Mária Šabaková (ac)

 • 2019

  ŠTYRIA HUDCI

  CD - Pavian Records

  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  6. Alexander Albrecht: Scherzo

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57

   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)

 • 2018

  LALULA

  CD - Real Music House

  1. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Der Rabe Ralf

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Die beiden Esel

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das Hemmed

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Galgenlieder – Das grosse Lalula

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Uspávanky

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  6. Ilja Zeljenka: Mutácie

   Eva Šušková (s), Gustáv Beláček (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  8. Ilja Zeljenka: Sourire

   Eva Šušková (s), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2017

  ALMA NOX

  CD - Diskant DK 0174-2231

  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren (Lebo dieťa sa nám narodilo)

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Missa serena

   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2016

  ENSEMBLE RICERCATA

  CD - Hudobný fond SF 00982131

  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42

   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller

  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)

  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony

   Ronald Šebesta (crb)

  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)

  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3

   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)

  9. Ivan Parík: Listy

   Ivan Šiller (pf)

  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4

   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 2016

  SLOVAK CONCERTOS

  CD - Hudobný fond SF 00882131

  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a

   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1

   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester

   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2015

  EVA ŠUŠKOVÁ : SECRET VOICE

  CD - Hudobný fond SF 00832131

  1. Iris Szeghy: Meadow Song

   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)

  2. Viera Janárčeková: Spievanky, spievanky

   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fl)

  3. Ilja Zeljenka: Rozmar

   Eva Šušková (s), Branislav Dugovič (clb)

  4. Tomáš Boroš: Slová

   Eva Šušková (s, bat)

  5. Ivan Buffa: The Four Agreements

   Eva Šušková (s)

  6. Lucia Koňakovská: Odchádzanie

   Eva Šušková (s), Andrea Mosorjaková (fla, flb)

  7. Martin Burlas: Chlad pomáha

   Eva Šušková (s), Dalibor Kocián (vbf)

 • 2015

  EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1

  LP - Vysoká škola múzických umení 4MGLP07

  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!

   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording

  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  3. Jozef Malovec: Theorema

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi

   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo

  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  6. Ivan Parík: Vežová hudba

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  8. Tadeáš Salva: Vrchárska

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

 • 2015

  ILJA ZELJENKA : SYMPHONIES

  CD - Hudobný fond SF 00872131

  1. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 1

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 2 in C

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

 • 2015

  RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE

  CD - Hevhetia HV 0094-2-331

  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  4. Ilja Zeljenka: Largo

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  10. Sulchan Cincadze: Sačidao

   Eugen Prochác (vc), (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70

   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac), Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni

 • 2015

  SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA : ILJA ZELJENKA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0032-2-031

  1. Ilja Zeljenka: Overtura festiva

   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Koncert pre violončelo a orchester

   Ján Slávik (vc), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Symfónia č. 9

   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 2015

  THE RITE OF SPRING

  CD - Diskant DK 0154-2131

  1. Carl Czerny: Grand Sonata in F minor Op. 178

   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)

  2. Francis Poulenc: Sonata

   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)

  4. Igor Stravinskij: Svätenie jari

   Dana Šašinová (pf4m), Stanislav Zamborský (pf4m)

 • 2014

  CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO

  CD - Vysoká škola múzických umení KG161300203

  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír

   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Concertino

   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Kupkovič: Concertino

   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet

   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2013

  VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0122-2-132

  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle

   Milan Paľa (vn)

  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38

   Milan Paľa (vn)

  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry

   Milan Paľa (vn)

  4. Roman Berger: Konvergencie I

   Milan Paľa (vn)

  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky

   Milan Paľa (vn)

  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2

   Milan Paľa (vn)

  7. Tomáš Boroš: Bausteine

   Milan Paľa (vn)

  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta

   Milan Paľa (vn)

  9. Daniel Matej: Stormy

   Milan Paľa (vn)

  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme

   Milan Paľa (vn)

  11. Ivan Hrušovský: Sonáta

   Milan Paľa (vn)

 • 2012

  OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA

  CD - Opus 910145-2

  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét

   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia

  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej

   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  4. Ilja Zeljenka: Elégia

   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi

   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 2012

  SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ

  CD - Hudobné centrum HC 10035

  1. Ilja Zeljenka: Tri slová

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  4. Roman Berger: Tenebrae

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2011

  BORIS LENKO – HOMO HARMONICUS

  CD - Pavlík Records PA 0089-2-131

  1. Peter Zagar: Mata Hari

   Boris Lenko (ac)

  2. Boris Lenko: Juta

   Boris Lenko (ac)

  3. Peter Zagar: Smútočný spev

   Boris Lenko (ac)

  4. Ilja Zeljenka: Tri staršie tance

   Boris Lenko (ac)

  5. Boris Lenko: Theme +

   Boris Lenko (ac)

  6. György Ligeti: Musica ricercata

   Boris Lenko (ac)

  7. Jürgen Ganzer: „rȇve de jour“

   Boris Lenko (ac)

  8. Ole Schmidt: Toccata No. 2

   Boris Lenko (ac)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2010

  DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER

  CD - Diskant DK 0134-2131

  1. Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 2 G dur

   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  2. Antonio Vivaldi: Sinfonia č. 2 G dur

   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  3. Johann Sebastian Bach: Air zo Suity D dur BWV 1068

   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  4. Johann Sebastian Bach: Koncert pre klavír (čembalo) a orchester d mol BWV 1052

   Dana Šašinová (pf), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  5. Ivan Hrušovský: Vznešené tance levočské

   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  6. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Peter Šaray (vn), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

 • 2010

  SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET

  CD - Diskant DK 0133-2131

  1. Pavol Malovec: Ritornel

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

  3. Egon Krák: Cadenza

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

  4. Jozef Kolkovič: Full Circle

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

  5. Martin Burlas: Posledný vánok

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

  6. Vladimír Godár: Emmeleia

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary

   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)

 • 2010

  VIOLIN SOLO 1 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0073-2/9

  1. Ilja Zeljenka: Poéma

   Milan Paľa (vn)

  2. Ilja Zeljenka: Monodráma

   Milan Paľa (vn)

  3. Ilja Zeljenka: Kontrasty

   Milan Paľa (vn)

  4. Ilja Zeljenka: Bagatelli

   Milan Paľa (vn)

  5. Ilja Zeljenka: Symetrie

   Milan Paľa (vn)

  6. Ilja Zeljenka: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  7. Ilja Zeljenka: Sonatína

   Milan Paľa (vn)

  8. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2

   Milan Paľa (vn)

  9. Ladislav Burlas: Kadencia

   Milan Paľa (vn)

  10. Ladislav Burlas: Sonatína

   Milan Paľa (vn)

  11. Ladislav Burlas: Kadencia č. 2

   Milan Paľa (vn)

  12. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle

   Milan Paľa (vn)

  13. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta

   Milan Paľa (vn)

 • 2009

  SLOVAK PIANO SONATAS – LADISLAV FANZOWITZ

  CD - Pavlík Records PA 0071-2/9

  1. Roman Berger: Semplice

   Ladislav Fančovič (pf)

  2. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 22

   Ladislav Fančovič (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Exodus

   Ladislav Fančovič (pf)

  4. Ľubica Čekovská: Sonata Tensiona

   Ladislav Fančovič (pf)

  5. Vladislav Šarišský: Sonata No. 1

   Ladislav Fančovič (pf)

 • 2008

  ACCORDION MONOLOGUE – RAJMUND KÁKONI

  CD - Diskant DK 0114-2131

  1. Svetozár Stračina: Svet a deti

   Rajmund Kákoni (ac)

  2. Juraj Hatrík: Nonetto di studi facili

   Rajmund Kákoni (ac)

  3. Milan Novák: Dekamerón

   Rajmund Kákoni (ac)

  4. Ilja Zeljenka: Giocomobil

   Rajmund Kákoni (ac)

  5. Jozef Podprocký: Capriccio rustico, op. 49

   Rajmund Kákoni (ac)

  6. Juraj Hatrík: Štyri monológy – Melancholický monológ

   Rajmund Kákoni (ac)

 • 2008

  ALEA

  CD - Pavlík Records PA 0068-2-331

  1. Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  2. Jevgenij Iršai: Anstaborlindo anagramango

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  3. Marek Piaček: Alea vera

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  4. Martin Burlas: Bratislavský vzdych

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  5. Peter Zagar: Con passione

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  6. Astor Piazzolla: Fugata

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  7. Astor Piazzolla: Tangata

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  8. Astor Piazzolla: Primavera Porteña

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  9. Astor Piazzolla: Verano Porteño

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  10. Astor Piazzolla: Otoño Porteño

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  11. Astor Piazzolla: Invierno Porteño

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

  12. Astor Piazzolla: Los sueños

   ALEA, Daniel Buranovský (pf), Ján Krigovský (cb), Boris Lenko (ac), Stanislav Palúch (vn)

 • 2008

  BRANISLAV DUGOVIČ : LADISLAV FANZOWITZ

  CD - Diskant DK 0121-2131

  1. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta Es dur

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)

  2. Claude Debussy: Premiére Rhapsodie pour Clarinette

   Ladislav Fančovič (pf), Branislav Dugovič (cl)

  3. Alban Berg: Štyri kusy pre klarinet a klavír op. 5

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)

  4. Valentino Bucchi: Koncert pre klarinet sólo

   Branislav Dugovič (cl)

  5. Ilja Zeljenka: Sonáta

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)

  6. Jevgenij Iršai: Sonata del grato

   Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)

  7. Leonard Bernstein: Riffs from Prelude, Fugue and Riffs

   Róbert Ragan (cb), Marián Ševčík (dr), Branislav Dugovič (cl), Ladislav Fančovič (pf)

 • 2008

  SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO

  CD - Diskant DK 0116-2131

  1. Ilja Zeljenka: Sonáta

   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)

   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")

   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69

   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)

 • 2007

  ARCHI DI SLOVAKIA

  CD - Pavlík Records PA 0059-2-031

  1. Ladislav Kupkovič: Suita

   Archi di Slovakia

  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur

   Archi di Slovakia

  3. Milan Novák: Suita v starom slohu

   Archi di Slovakia

  4. Vladimír Godár: Emmeleia

   Archi di Slovakia

  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Archi di Slovakia

  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b

   Archi di Slovakia

 • 2007

  CELLOMANIA

  CD - Pavlík Records PA 0054-2-131

  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  3. Vladimír Godár: Pieseň labute

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

 • 2007

  GAUDETE IN DOMINO: VÝBER ZO SLOVENSKEJ SAKRÁLNEJ HUDBY

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  • Schola Cantorum

  • CD I.
   1. Aleluia Ave verbum Incarnatum 3:25
   2. Antiphona ad communio Regina mundi 1:04
   3. S. Marckfelner: Praeambulum ex C - Fuga (In F) 2:16
   4. S. Marckfelner: Aliud Praeambulum (In F) 1:30
   5. Sekvencia Glorlosus Christus, rex humillis 7:19
   6. S. Marckfelner: Fuga 6. Thoni 1:04
   7. S. Marckfelner: Praeambulum ex A 2:03
   8. Sekvencia: O Maria, Virgo Dia 4:07
   9. S. Marckfelner: Praeambula (In G) 1:44
   10.Z. Zarewutius: Magnificat 7:14
   11.Schreier: Lauda Sion 10:51
   12.Capricornus: Dixit Dominus 3:34
   13.P. Peťko: Jesu decus angelicum 4:06
   14.Cantus Catholici/D.Bill: Hospodin mojím pastierom bude 1:48
   15.J. I. Daník: Ária II. 3:41
   16.S. Capricornus: Venite ad me omnes 6:15

   Total Time: 1:02:09

   CD II.
   (Schola Cantorum, J. Bednáriková)
   1. R. Adamko: Gaudete In Domino 5:18
   2. S. Šurin: Blízko je Pán 2:15
   3. S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi 2:01
   4. J. Lexmann: Videli sme jeho hviezdu 2:01
   5. S. Šurin: Plesaj hlasno 1:52
   6. S. Šurin: Slovo sa telom stalo 1:43
   7. R. Adamko: Všetci králi zeme 2:37
   8. S. Šurin: Nevinné deti 2:00
   9. S. Šurin: Kráľom je Hospodin 2:02
   10.A. Kapp: Prelúdium č. 5 G dur. Andante 3:02
   11.Kapp: Prelúdium č. 4 C dur. Allegro maestoso 2:04
   12.Adamko: Z krutej púšte 2:46
   13.Šurin: Peruťami svojimi 1:57
   14.Adamko: Keď si prijal 2:26
   15.Šurin: Duch Pána 3:07
   16.Adamko: Doprostred nás 2:39
   17.Adamko: Ja som dobrý pastier 4:32
   18.Šurin: Mužovia galilejskí 1:56
   19.Adamko: Pánova dobrota 3:16
   20.A. Zimmermann: Miserere 7:34


   Total Time: 57:16


   CD III.
   1. I. P. Roškovský: Praelude (In E) 2:10
   2. J. M. Sperger: Von Himmel's Freud 8:26
   3. A. Kapp: Prelúdium č. 6 F dur 2:18
   4. J. L. Bella: Ave Maria 4:24
   5. L. Dušinský: Locus iste 3:22
   6. M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 28. Andante sostenuto 1:33
   7. M. Schneider - Trnavský: Domine non sum dignus 3:16
   8. M. Schneider - Trnavský: Otče náš 3:34
   9. M. Moyzes: Vexilla regis 5:03
   10.Bernáth: Žalm č.1 2:36
   11.I. Zeljenka: Boh je môj pastier 4:13
   12.I. Hrušovský: Psalmus 120 3:51
   13.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 1 C dur Andante 1:30
   14.M. Schneider - Trnavský: Hospodine, vyslyš nás (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 15.Benedictus, Agnus Dei) 13:39
   16.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 13 a mol Energico 1:02

   Total Time: 1:01:06
 • 2007

  MATEJ ARENDÁRIK – PIANO

  CD - Diskant DK 0104-2131

  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Matej Arendárik (pf)

  2. Ilja Zeljenka: Toccata

   Matej Arendárik (pf)

  3. Leoš Janáček: Sonata 1. X. 1905

   Matej Arendárik (pf)

  4. Johannes Brahms: Fantasies Op. 116

   Matej Arendárik (pf)

  5. Franz Liszt: Fantasia quasi Sonata "Aprés une lecture du Dante"

   Matej Arendárik (pf)

 • 2006

  BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO

  CD UW 0003-2-131

  1. Johann Nepomuk Hummel: Partita in Es

   Bratislavské dychové okteto, Peter Šagát (cfg)

  2. Ladislav Kupkovič: Okteto D dur

   Bratislavské dychové okteto

  3. Ilja Zeljenka: Okteto

   Bratislavské dychové okteto

  4. Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto

   Bratislavské dychové okteto

  5. Tomáš Rojček: Modlitba bielej lode

   Tomáš Nemec (pf), Michal Šintál (ob), Jozef Luptáčik (cl), Ladislav Práger (fg)

 • 2006

  ILJA ZELJENKA – STRING QUARTETS

  CD - Diskant DK 0098-2131

  1. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7

   Moyzesovo kvarteto

  2. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'

   Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto

  3. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10

   Moyzesovo kvarteto

  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Moyzesovo kvarteto

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 2006

  VISIONS – SLOVAK MUSIC FOR CELLO AND ACCORDION

  CD - Diskant DK 0094-2 131

  1. Marek Piaček: El efecto föhn

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  2. Milan Novák: Tri tatranské bukoliky

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  3. Ilja Zeljenka: Štefánka

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  4. Jozef Gahér: Legenda podľa epištoly sv. Júdu

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  5. Juraj Hatrík: Vízia

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  6. Ľubica Čekovská: In Conversation

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

  7. Daniel Matej: Nice

   Duo Eugen Prochác – Rajmund Kákoni, Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)

 • 2005

  ILJA ZELJENKA: MUSICA SLOVACA – CELLO WORKS

  CD - Diskant DK 0079-2-131

  1. Ilja Zeljenka: Sonata

   Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Dvojhry

   František Török (vn), Ján Slávik (vc)

  3. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre sólové violončelo

   Ján Slávik (vc)

  5. Ilja Zeljenka: Dve skladby

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  6. Ilja Zeljenka: Zwei Stücke für zwei Violoncelli (Dve skladby pre dve violončelá)

   Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc)

  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Cellomania, Ján Slávik (vc), Eugen Prochác (vc), Jozef Podhoranský (vc), Csaba Rácz (vc)

 • 2005

  ILJA ZELJENKA: PIANO WORKS

  CD - Diskant DK 0082-2 131

  1. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Ilja Zeljenka: Rozprávky o hudbe II.

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  3. Ilja Zeljenka: Fragment

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  4. Ilja Zeljenka: Tri prelúdiá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  5. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 21 "Otázky bez odpovedí"

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2004

  MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA

  CD - Slovart SR-0054

  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  12. Peter Cón: Išol mili orac

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  13. Ilja Zeljenka: Bagately

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  14. Peter Cón: Tempus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

 • 2003

  SLOVAK CELLO MUSIC

  CD - Diskant DK-0069-2131

  1. Vladimír Godár: O Crux

   Ján Slávik (vc)

  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro

   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)

  3. Anton Steinecker: Prelúdium

   Ján Slávik (vc)

  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

   Ján Slávik (vc)

  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš

   Ján Slávik (vc)

  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur

   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)

  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla

   Ján Slávik (vc)

  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť

   Ján Slávik (vc)

 • 1999

  DETSKÝ A MLÁDEŽNÍCKY SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÉHO ROZHLASU

  CD - Radio Bratislava RB 0187-2231

  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm)

  2. Alfréd Zemanovský: Trávnice a lúčne spevy z Čičmian a Terchovej

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

  3. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

  4. Ilja Zeljenka: Žart

   Janka Rychlá (zbm., 2), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu

  5. Kari Ala-Pöllänen: By an by

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči (zbm.)

  6. Mirko Krajči: Proroctvá

   Věra Rašková (fld), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

  7. Gioacchino Rossini: La carita

   Jana Pastorková (s), Mário Sedlár (pf), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

  8. Maurice Duruflé: Tota pulchra es

   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

  9. Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum

   Zuzana Zahradníková (org), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm.)

  10. Missa "De Angelis" – Kyrie (gregoriánsky chorál)

   Lujza Marková (org), Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Janka Rychlá (zbm)

  11. Constanzo Festa: Christe lux vera

  12. Jan Campanus Vodňanský: Favete linguis singuli

  13. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Maria

  14. Tomás Luis de Victoria: Improperia

  15. Emilio Piffaretti: Cantar dobbiam

  16. Egon Krák: Te lucis ante terminum

  17. Herman Strategier: Ave Maria

  18. César Franck: Panis angelicus

 • 1999

  ILJA ZELJENKA: CONTEMPORARY SLOVAK ORGAN

  CD - Hudobný fond SF 00282131

  1. Ilja Zeljenka: Ligatúry

   Ján Vladimír Michalko (org)

  2. Ilja Zeljenka: Pulzácie

   Ján Vladimír Michalko (org)

  3. Ilja Zeljenka: Toccata

   Ján Vladimír Michalko (org)

  4. Ilja Zeljenka: Hudba pre organ

   Ján Vladimír Michalko (org)

  5. Ilja Zeljenka: Concertino

   Juraj Bartoš (tr), Ján Vladimír Michalko (org)

 • 1998

  POŽOŇ SENTIMENTÁL – VENOVANÉ HANSIMU

  CD - Hudobný fond SF 00252131

  1. Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone…

   Petr Michoněk (vc), Požoň sentimentál

  2. Peter Zagar: Krajina obyčají

   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)

  3. Peter Zagar: Decembrová suita

   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)

  4. Ilja Zeljenka: Spomienka

   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf), Petr Michoněk (vc)

  5. Ľubomír Burgr: Sniežik poletuje, na zem pomaly si sadá, v dedine pod horou dievčatko milého si hľadá

   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)

  6. Marek Piaček: Labuť, pieseň bez slov

   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl)

  7. Marek Piaček: Franzl

   Požoň sentimentál, Ronald Šebesta (cl), Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)

  8. Marek Piaček: Desirée

   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)

  9. Ilja Zeljenka: Posedenie v Daxe

   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

  10. Marek Piaček: Bohatá a šťastná z Engerau

   Požoň sentimentál, Petr Michoněk (vc), Martin Čorej (gui)

  11. Vladimír Bokes: Prvý valčík cis mol (18. 6. 1959)

   Požoň sentimentál

  12. Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú

   Požoň sentimentál

  13. Peter Machajdík: Skončil a zasa začal

   Marek Piaček (fl), Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Peter Zagar (pf)

  14. Ilja Zeljenka: Žobrácka pieseň

   Požoň sentimentál, Ľubomír Burgr (vn), Boris Lenko (ac), Marek Piaček (fl), Peter Zagar (pf)

  15. Martin Čorej: Prešporský Pony-express

   Požoň sentimentál

  16. Boris Lenko: V sobotu popoludní

   Požoň sentimentál

  17. Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku

   Požoň sentimentál

 • 1996

  SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

  CD - Radio Bratislava RB 0092-2231

  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Pavol Bagin: Lapotadlo

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

 • 1995

  DAS SLOWAKISCHE BLÄSERQUINTETT : KAMMEMUSIK FÜR BLÄSERQUINTETT

  CD - MUSICA 790020-2

  1. Joseph Haydn: Divertimento B dur, Hob. 11/46

   Istropolis Quintet

  2. Antonín Rejcha: Dychové kvinteto Es dur, op. 88 č. 2

   Istropolis Quintet

  3. Jacques Ibert: Trois pièces brèves

   Istropolis Quintet

  4. Ilja Zeljenka: Dychové kvinteto č. 2

   Istropolis Quintet

  5. György Ligeti: Šesť bagatel pre dychové kvinteto

   Istropolis Quintet

 • 1994

  ILJA ZELJENKA: SYN ČLOVEKA, SLOVENSKÉ PAŠIE – SCÉNICKÉ ORATÓRIUM

  CD - A.L.I. Records AI-0025-2-301

  • Ilja Zeljenka: Syn človeka

   Vladimír Kubovčík (b), Ľudovít Ludha (t), Jozef Ábel (t), Juraj Peter (b), Lívia Ághová (s), Hana Štolfová-Bandová (ms), František Urcikán (t), Milada Mačáková (s), Ján Pražienka (t), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Moyzesovo kvarteto, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

 • 1993

  CHAMBER MUSIC 2

  CD - Hudobný fond SF 0010 2111

  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska

   Moyzesovo kvarteto

  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne

   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)

  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo

   Eugen Prochác (vc)

  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa

   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)

  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2

   Košické kvarteto

 • 1992

  MUSICA SLOVACA

  CD - Hudobný fond SF 0005 2131

  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  2. Ladislav Burlas: Planctus

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  4. Pavol Šimai: Concertino rustico

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

 • 1992

  MUSICA SYMPHONICA SLOVACA

  CD - Slovak Radio Records RB 0022-2031

  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Etuda

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Ivan Parík: Fragmenty

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1989

  HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ

  LP - Opus 9110 1778

  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme

   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)

  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36

   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30

   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 1989

  VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY

  LP - Opus 9312 2153

  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62

   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Ján Cikker: Vianočné koledy

   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)

  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc

   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  4. František Prášil: Koledy

   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy

   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b

   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)

 • 1987

  SPEVY NÁŠHO ĽUDU

  LP - Opus 9117 1909

  1. Ivan Hrušovský: Na lúke

   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša

   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  6. Hanuš Domanský: Kraviarky

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  7. Igor Dibák: Na salaši

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

 • 1985

  DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK

  LP - Opus 9111 1698

  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  2. Vladimír Godár: Talizman

   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

  3. Ilja Zeljenka: Rozmar

   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)

  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert

   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)

 • 1985

  OZVENY HÔR A DOLÍN

  LP - Opus 9117 1657

  1. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Pastierske z Liptova

   Alojz Bučko (fsch), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Chvíle clivotu a žiaľu – Čierna svadba Jánošíka

   Juraj Horil (vm), Daniela Šašinková (vf), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Ján Matus (dir.)

  4. Ján Berky-Mrenica: Sama kráľovná

   Ján Palovič (vm, fsch), Ľudová hudba SĽUK-u, Ján Berky-Mrenica (dir.)

  5. Jozef Štelzer: Široký potoček

   Štefan Kosora (vm), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)

  6. Ivan Hrušovský: Prekáračky z Kysúc

   Jozef Hora (vm), Spevácky zbor SĽUK-u, Juraj Helcmanovský (zmb), Pavol Procházka (dir.)

  7. Svetozár Stračina: Stínka a úval

   Angela Vargicová (vf), Spevácky zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u, Ján Matus (dir.)

 • 1982

  ILJA ZELJENKA – OŚWIĘCIM, SLOVO

  LP - Opus 9112 1276

  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1980

  SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

  LP - Opus 9112 0899

  1. Carlo Gesualdo da Venosa: Itene o miei sospiri

   Ladislav Holásek (dir.)

  2. Orlando di Lasso: Justorum animae

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  3. Claudio Monteverdi: Quel augellin che canta

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  4. Gioseffo Marini: Silvia gentil

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  5. Luca Marenzio: Ahi dispietata morte

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  6. Hans Leo Hassler: Im kühlen Maien

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  7. Orlando Gibbons: I feign not friendship where I hate

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  8. Claude le Jeune: Revecy venir du printans

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  9. Ilja Zeljenka: Bagately

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  10. Francis Poulenc: Dobrý sneh, z cyklu Snežný večer (La bonne neige)

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  11. Andrzej Koszewski: Riekanka, z cyklu Hry (Entliczek)

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  12. Zoltán Kodály: Starci (Öregek)

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  13. Jurij Falik: Na bazáre

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  14. Ivan Hrušovský: Amor Iuventae

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

  15. Ivan Hrušovský: Dithyramb pre miešaný zbor

   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy

 • 1979

  ILJA ZELJENKA – BALETNÁ SYMFÓNIA

  LP - Opus 9110 0828

  • Ilja Zeljenka: Symfónia č. 4 "Baletná"

   Ondrej Lenárd (dir.), Orchester Smetanovho divadla v Prahe

 • 1978

  ILJA ZELJENKA

  LP - Opus 9111 0563

  1. Ilja Zeljenka: Elégia

   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  3. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi

   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 1978

  TECHNIK

  LP - Opus 9119 0680

  1. Thomas Morley: Fire, fire

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  2. Jacobus Gallus: Omnia vincit amor

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: Nočevala tučka

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  4. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza, z cyklu V přírode

   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  5. Visarion Šebalin: Škovránok

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  6. Vincent Thomas: Close of day

   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Vajano

   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus

   Spevácky zbor Technik, Peter Rebro (pf), Pavol Procházka (dir.)

  9. Ilja Zeljenka: Roztopaš

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  10. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  12. Ilja Zeljenka: Uspávanka

   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  13. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

 • 1976

  PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1975

  LP - Opus 9117 0463

  1. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  2. Svetozár Stračina: Marmuriena

   Anna Hulejová (v), Dievčenská spevácka skupina súboru Lúčnica, Štúdiový orchester, Miroslav Šmíd (dir.)

  3. Christo Todorov: Je poludnie, Bratko

   Oľga Borisova (v), Orchester klasických nástrojov, Christo Todorov (dir.)

  4. Kosta Kolev: Pazardžická suita

   Nadka Karadževa (v), Orchester moderných nástrojov, Ženský beatový zbor, Kosta Kolev (dir.)

  5. Miloš Štědroň – Arnošt Parsch: Plač Ruženy Danielovej z Hrubej Vŕbky nad manželom v Osvienčime pre violu a orchester ľudových nástrojov

   Jindřich Hovorka (vl), Brniansky rozhlasový orchester ľudových nástrojov, Jindřich Hovorka (dir.)

  6. Jan Málek: Pieseň a tanec z južných Čiech

   Jan Sedláček (vn), Plzenský ľudový súbor, Jan Málek (dir.)

  7. Autor neuvedený: Na zárobky

   Šain Limanov Kurtov (strum.pop), Mužská vokálna skupina a bicie nástroje

  8. Autor neuvedený: Balkandžické melódie

   Kostadin Varimezov (crm)

  9. Autor neuvedený: Dokolečka

   Vlastimil Dřímal (crm)

 • 1971

  TADEÁŠ SALVA – ILJA ZELJENKA

  LP - Opus 9111 0018

  1. Tadeáš Salva: Koncert op. 6

   Ladislav Chudík (spk), Cecília Lévaiová (s), Mária Blahová (a), Ľudovít Buchta (t), Pavol Blaho (b), Karol Klocáň (cl), Zoltán Hevessy (bat)

  2. Tadeáš Salva: Canti lineae op. 5

   Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Koncert op. 11

   Juraj Fazekaš (vc), Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Hry pre 13 spevákov hrajúcich na bicie nástroje

   Pavol Blaho (b, bat), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Caela Hebe

   Eva Effenbergerová (s), Slovenskí madrigalisti, Komorný ansámbel Collegium Musicum, Ladislav Holásek (dir.)

 • 1970

  A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS

  LP - Everest 3315

  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000

   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Hirošima

   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Pavol Šimai: Vittoria

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1970

  ELECTRONIC MUSIC

  LP - Supraphon SUA 10951

  1. Vladimír Lébl: Zvukové Příklady

  2. Rudolf Komorous: Náhrobek Malevičův

  3. Ilja Zeljenka: Štúdia 0,3

  4. Josef Anton Riedl: Studie 1959, Studie 1962/2

  5. Lejaren Arthur Hiller: Vocalíza

  6. Jozef Malovec: Výhybka

  7. Krzysztof Penderecki: Psalmus

  8. Pierre Henry: Závoj Orfeův

 • 1970

  MUSIQUE TCHECOSLOVAQUE NOUVELLE

  LP - CBS S34-61144

  1. Zbyněk Vostřák: Zrození měsíce, pro komorní orchestr, op. 39

   Musica Viva Pragensis

  2. Ilja Zeljenka: Hudba pre zbor a orchester

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  3. Ladislav Kupkovič: Ozveny

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

 • 1967

  MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA

  LP - Supraphon SUA 18854

  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  2. Jozef Malovec: Kryptogram I

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  3. Ivan Parík: Hudba pre troch

   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)

  4. Peter Kolman: Panegyrikos

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Peter Kolman: Molizácia

   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)

  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV

   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

 • 1966

  I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN

  LP - Supraphon DV 6173

  1. Miro Bázlik: Tri kusy

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  2. Ladislav Kupkovič: Skica

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Josef Bulva (pf)

  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2

   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

 • 1966

  MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA

  LP - Supraphon SUA 18753

  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  2. Pavol Šimai: Vittoria

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Hirošima

   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1965

  NEW SLOVAK COMPOSITIONS

  LP - Supraphon SUA 18655

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)

  3. Jozef Malovec: Dve časti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2

   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)

  6. Pavol Šimai: Hovorí matka

   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

x