2005

Musica slovaca

Úprava pre sláčikový orchester a tri cimbaly

Rok vzniku: 2005

Obsadenie: 3zmb, archi

Trvanie: 00:06:00

Vydavateľ: Hudobný fond

2004

Fantázia

pre klavír

Rok vzniku: 2004

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:09:00

Vydavateľ: Hudobný fond

2002

Fanfára

pre festival v Modre

Rok vzniku: 2002

Obsadenie: 2tr, cr, 2tn

Trvanie: 00:01:00

Vydavateľ: Hudobný fond

2001

Musica slovaca

Úprava pre klavírne trio

Rok vzniku: 2001

Obsadenie: vn, vc, pf

Trvanie: 00:06:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1997

Posedenie v Daxe

(pre Požoň sentimentál)

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: fl, vn, ac, pf

Trvanie: 00:03:00

1997

Malá hudba pre organ

Rok vzniku: 1997

Obsadenie: org

Trvanie: 00:07:00

1996

Posledné dni Veľkej Moravy

Rok vzniku: 1996

Text: Peter Maťo a Pavol Smolík podľa Jonáša Záborského

Trvanie: 02:20:00

1995

Virtus

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: CMa, tr

Trvanie: 00:05:00

1995

Polymetria III

pre počítačom riadený syntezátor

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: C

Trvanie: 00:10:00

1995

Hallo, Mr. Finnissy

pre klavír

Rok vzniku: 1995

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:05:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1994

Fortuna

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1994

Obsadenie: CMa

Trvanie: 00:05:00

1993

Altamira II

Rok vzniku: 1993

Obsadenie: C

Trvanie: 00:05:00

1992–1993

Polymetria II

pre počítačom riadený syntezátor

Rok vzniku: 1992–1993

Obsadenie: C

Trvanie: 00:15:00

1992

Hry pre Biancu

pre klavír a 4 bongá

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: pf, 4bon

Trvanie: 00:12:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1992

Polymetrická hudba

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: C

1992

Pozemský nepokoj

Rok vzniku: 1992

Réžia: Eduard Grečner

1992

Pulzácie

pre organ

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: org

Trvanie: 00:08:43

Vydavateľ: Hudobný fond

1991

Chvála spevu

pre miešaný zbor a cappella

Rok vzniku: 1991

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:13:00

1990

Nežné deti novembra

Skladba pre detský zbor

Rok vzniku: 1990

Obsadenie: CB

Trvanie: 00:05:30

1989

Zdravica Lacovi Holáskovi k šesťdesiatke

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: CM

1988

Concertino

pre komorný sláčikový orchester, klarinet, klavír a bicie

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: cl, pf, bat, archi

Trvanie: 00:16:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1986

Hudba pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1986

Obsadenie: vc, pf

Trvanie: 00:15:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1985

Musica slovaca

pre sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 00:06:00

Vydavateľ: Hudobný fond

1985

Zborohra

pre miešaný zbor a cappella

Rok vzniku: 1985

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:05:40

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1983

Premeny lásky

Tanečná scéna pre komorný orchester

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: CM, orch

1983

Žart

Skladba pre detský zbor

Rok vzniku: 1983

Obsadenie: CB

Trvanie: 00:04:30

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1981

Labyrint sveta

Rok vzniku: 1981

Réžia: Milan Milo

1979

K horám, slniečko, k horám

Žatevné piesne z Púchovskej doliny

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: v, fl, cl, zmb, archi

Text: ľud.

Trvanie: 00:07:30

1977

Vydarený víkend

Rok vzniku: 1977

Réžia: Anna Biľaková

1977

Hudba pre trúbky

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: 6tr

Trvanie: 00:06:00

1977

Riekanky

pre ženský zbor a cappella

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: CF

Trvanie: 00:02:00

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1976

Uspávanky

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: a, ar, cmb, pf, zmb/ar

Text: ľud.

Trvanie: 00:06:00

1976

Albín Brunovský

Rok vzniku: 1976

Réžia: Milan Milo

1975

Bodliak

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: pf

Venovanie: pre svoju dcéru – Ilja Zeljenka

1975

BIB

Rok vzniku: 1975

Réžia: Vladimír Kubenko

1975

Bienále ilustrácií Bratislava 1975

Rok vzniku: 1975

Réžia: Vladimír Kubenko

1974

Dunaju hlboký

Balada pre alt a sláčikový orchester s flautou na slovenskú ľudovú pieseň

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: a, fl, archi

Text: ľud.

Trvanie: 00:09:00

Venovanie: Darinke Laščiakovej

1973

Veľtok

Rok vzniku: 1973

Réžia: Ladislav Kudelka

1973

Mária Rudavská

Rok vzniku: 1973

Réžia: Martin Slivka

1973

Sadaj slnko, sadaj

podľa ľudovej piesne pre alt, harfu, čelestu a sláčikové kvarteto

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: a, ar, cel, 2vn, vl, vc

Text: ľud.

Trvanie: 00:04:30

1973

Dolina

Rok vzniku: 1973

Réžia: Štefan Uher

1973

Jano

Rok vzniku: 1973

Réžia: Jaroslav Pogran

1972

Roztopaš

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: CM

Trvanie: 00:07:00

Vydavateľ: Československý rozhlas Bratislava, Hudobný fond

1972

Svadobná

ľudová pieseň z Oravy

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: v, 2cl, zmb, 3vn, 2vl, 2vc

Text: ľud.

Trvanie: 00:05:00

1972

Deň radosti

Rok vzniku: 1972

Réžia: Dušan Hanák

1972

Farebná sonáta

Rok vzniku: 1972

Réžia: Alexander Strelinger

1972

Ľudovít Fulla

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: orch: fl, ob, ci, cl, fg, 2cr, tr, tp, xlf, ar, archi

Réžia: Martin Slivka

1972

Javor a Juliana

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: s, CM, orch: 2fl (1flp), 2ob (1ci), 2cl, 2fg, 3tr, 3cr, 3tn, tp, xlf, tpc, tno, trg, pti, cel, ar, archi

Réžia: Štefan Uher

1972

Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia

Rok vzniku: 1972

Réžia: Mikuláš Bugár

1972

Majster MS

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: CM, orch: fl, 2cl, tr, fg, tp, xlf, tom, ar, pf, archi

Réžia: Ladislav Kudelka

1971

Mŕtve oči

Rok vzniku: 1971

Réžia: Eduard Grečner

1971

Galanda

Rok vzniku: 1971

Réžia: Vladimír Kubenko

1971

Keby som mal pušku

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: fl, ob, tr, tn, tpc, gc, pti, ar, 2gui, 3vn, vl, vc, cb

Réžia: Štefan Uher

1971

Priehrštie vzdychov

Rok vzniku: 1971

Réžia: Juraj Svoboda

1971

Taký obyčajný deň

Rok vzniku: 1971

Réžia: Jiří Svoboda

1970

Vyznávač snov

Rok vzniku: 1970

Réžia: Vladimír Kubenko

1970

Nevera

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: fl (flp), cl, fg, tr, 2tn, cel, 3tom, pti, gc, ar, 2vn, vl, vc, cb

Réžia: Pavol Sýkora

1970

Maliar

Rok vzniku: 1970

Réžia: Ivan Húščava

1970

Bratislavský hrad

Rok vzniku: 1970

Réžia: Ladislav Kudelka

1970

Národný umelec prof. K. Plicka

Rok vzniku: 1970

Obsadenie: CM, fl, ob, 2cl, 2cr, tr, tn, tp, cmp, trg, ar, archi

Réžia: Martin Slivka

1970

Brat

Rok vzniku: 1970

Réžia: Eugen Šinko

1970

Bratislavský Dóm sv. Martina

Rok vzniku: 1970

Réžia: Ladislav Kudelka

1969

Bôle a nádeje

Rok vzniku: 1969

Réžia: Ladislav Kudelka

1969

Lanzarote

Rok vzniku: 1969

Réžia: Karol Skřipský

1969

Obec plná vzdoru

Rok vzniku: 1969

Réžia: Ladislav Kudelka

1969

Roľníci

Rok vzniku: 1969

Réžia: Jaroslav Pogran

1969

Smrť Pavla Duchaja

Rok vzniku: 1969

Réžia: Eugen Šinko

1969

ABCD/Učiteľka

Rok vzniku: 1969

Réžia: Pavol Sýkora

1969

Génius

Rok vzniku: 1969

Réžia: Štefan Uher

1968

Spoveď

Rok vzniku: 1968

Réžia: Pavol Sýkora

1968

Čierne dni

Rok vzniku: 1968

Réžia: Ladislav Kudelka

1968

Pomsta starej dámy

Rok vzniku: 1968

Réžia: Karol Spišák

1968

Akí sme – 2. Ohýbanie, dospievanie jedinca

Rok vzniku: 1968

Réžia: Ladislav Kudelka

1968

Akí sme – 1. Narodil sa našinec

Rok vzniku: 1968

Réžia: Ladislav Kudelka

1968

Akí sme – 3. Našinec v zrelom veku

Rok vzniku: 1968

Réžia: Ladislav Kudelka

1968

Odchádza človek

Rok vzniku: 1968

Réžia: Martin Slivka

1968

Metamorfózy vlákna

Rok vzniku: 1968

Réžia: Martin Slivka

1968

Akí sme – 3. Staroba našinca

Rok vzniku: 1968

Réžia: Ladislav Kudelka

1967

Drak sa vracia

Rok vzniku: 1967

Réžia: Eduard Grečner

1967

Štyri dni Ľudovíta Čonku

Rok vzniku: 1967

Réžia: Karol Skřipský

1967

Eduard König: Keď príde pán Dubský

Rok vzniku: 1967

Réžia: Ľudmila Nováková

1967

Malej Katarínke na Vianoce

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: pf

1967

Dvanásť storočí umenia

Rok vzniku: 1967

Réžia: Ladislav Kudelka

1967

Mašinka

Rok vzniku: 1967

Réžia: Karol Skřipský

1967

Tri dcéry

Rok vzniku: 1967

Réžia: Štefan Uher

1966

Dolina dvoch tvárí

Rok vzniku: 1966

Réžia: Pavel Miškuv

1966

Jeden z nás – človek

Rok vzniku: 1966

Réžia: Jaroslav Pogran

1966

Poklady Tutanchamónovej hrobky

Rok vzniku: 1966

Réžia: Ladislav Kudelka

1966

Kryštál z Istanbulu

Rok vzniku: 1966

Réžia: Vladislav Pavlovič

1966

Panna zázračnica

Rok vzniku: 1966

Réžia: Štefan Uher

1966

Ring voľný

Rok vzniku: 1966

Réžia: Vladislav Pavlovič

1965

Stretnutie

Rok vzniku: 1965

Réžia: Vladimír Kubenko

1965

Koloman Sokol

Rok vzniku: 1965

Réžia: Jozef Zachar

1965

Kto nepracuje

Rok vzniku: 1965

Réžia: Ladislav Kudelka

1965

Maličká ríša

Rok vzniku: 1965

Réžia: Antonín Navrátil

1965

Premeny

Rok vzniku: 1965

Réžia: Ladislav Kudelka

1965

Zlatý odkaz

Rok vzniku: 1965

Réžia: Miloslav Kubík

1965

Nylonový mesiac

Rok vzniku: 1965

Réžia: Eduard Grečner

1964

Každý týždeň sedem dní

Rok vzniku: 1964

Réžia: Eduard Grečner

1964

Kto je bez viny

Rok vzniku: 1964

Réžia: Jaroslav Pogran

1964

Láska-neláska

Rok vzniku: 1964

Réžia: Ladislav Kudelka

1964

Muži vo výškach

Rok vzniku: 1964

Réžia: Štefan Kamenický

1964

Nezabudnutá dedina

Rok vzniku: 1964

Réžia: Leopold Bródy

1964

Štítnický objav

Rok vzniku: 1964

Réžia: Vojtech Andreánsky

1964

Také sme

Rok vzniku: 1964

Réžia: Otakar Krivánek

1964

Duša kameňa

Rok vzniku: 1964

Réžia: Jozef Zachar

1964

Zotrvačnosť

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: C

Réžia: Jozef Zachar

1964

Prekroč svoj tieň

Rok vzniku: 1964

Réžia: Martin Ťapák

1964

Kolíska

Rok vzniku: 1964

Réžia: Vido Horňák

1964

Psychodráma

Rok vzniku: 1964

Réžia: Jozef Zachar

1963–1964

Štyri časti z elektroakustického baletu Kozmos

Rok vzniku: 1963–1964

Obsadenie: C

Trvanie: 00:14:30

1963

Koláž č. 2

pre preparovaný klavír

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: ppf

Trvanie: 00:03:30

1963

Voda a práca

Rok vzniku: 1963

Réžia: Martin Slivka

1963

Koláž č. 1

pre preparovaný klavír

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: ppf

Trvanie: 00:03:30

1963

Kto si bez viny...

Rok vzniku: 1963

Réžia: Dimitrij Plichta

1963

Vstupujeme do doby atómovej

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: C

Réžia: Viktor Kubal

1963

Operácia X

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: C

Réžia: Miroslav Horňák

1963

Užívaj ochranné pomôcky!

Rok vzniku: 1963

Réžia: Pavel Čalovka

1963

Ruky

Rok vzniku: 1963

Réžia: Jozef Zachar

1963

Chlapi z Gaderskej doliny

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: C

Réžia: Ladislav Kudelka

1963

12 rozhnevaných predsedov (12 neúrodných rokov)

Rok vzniku: 1963

Réžia: Jaroslav Pogran

1962

Slnko v sieti

Rok vzniku: 1962

Réžia: Štefan Uher

1962

4 600 km

Rok vzniku: 1962

Réžia: Ladislav Kudelka

1962

Štúdia 0,2

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: ppf

1962

Tri piesne

pre soprán, barytón, flautu a violončelo

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: s, br, fl, vc

Text: Janko Jesenký, Štefan Žáry

1962

Bratislava – Halle

Rok vzniku: 1962

Réžia: Ladislav Kudelka

1962

Čo videla kamera

Rok vzniku: 1962

Réžia: Martin Slivka, Miloslav Kubík

1962

Dáma v čiernom

Rok vzniku: 1962

Réžia: Miroslav Horňák

1962

Deň svätého Ladislava

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: C

Réžia: Miroslav Horňák

1962

Dukla

Rok vzniku: 1962

Réžia: Milan Černák

1962

Filmové kapitoly z dejín I.–IV.

Rok vzniku: 1962

Réžia: Miloslav Kubík

1962

Hypnóza

Rok vzniku: 1962

Réžia: Jozef Zachar

1962

Slovenská stredoveká tabuľová maľba

Rok vzniku: 1962

Réžia: Jozef Zachar

1962

Žijú v budúcnosti svojho rodu

Rok vzniku: 1962

Réžia: Ladislav Kudelka

1962

Štúdia 0,3

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: tónový generátor

Trvanie: 00:03:00

1962

65 000 000

Rok vzniku: 1962

Réžia: Miroslav Horňák

1961

Sezóna v Demänovej

Rok vzniku: 1961

Réžia: Ladislav Kudelka

1961

My z deviatej A

Rok vzniku: 1961

Réžia: Štefan Uher

1961

Uspávanka

Pieseň na ľudovú poéziu pre ženský zbor a sopránové sólo

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: s, CF

Text: ľud.

Trvanie: 00:04:24

1961

Prvému kozmonautovi

Malá kantáta pre tenor a klavír

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: t, pf

Text: Milan Kopačka

Trvanie: 00:04:00

1961

Naše prvé máje

masová pieseň

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: CM, orch

Text: Vladimír Reisel

Trvanie: 00:03:00

1961

Cigánska

(časť zo suity z filmu Zbohom Péro)

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: 2vn, vl, vc, cb

Trvanie: 00:03:00

1961

Žaba!

(spoluautori: Roman Berger, Pavol Šimai)

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: C+(v)

Trvanie: 00:03:00

1960

Zbohom Péro (Ačdévleha Péro)

Rok vzniku: 1960

Réžia: Ladislav Kudelka

1960

Smútočný chorál

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: 3tr, 2tn

Trvanie: 00:04:00

1960

Poslovia svetla

Rok vzniku: 1960

Réžia: Štefan Köszeghi (Kamenický)

1960

Poďme sa veseliť

Pieseň pre soprán a klavír

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: s, pf

Text: František Andraščík

Trvanie: 00:03:00

1960

Pieseň bez slov

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: orch

Trvanie: 00:02:00

1960

Štúdia I.

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: C

1960

Interhelpo

Rok vzniku: 1960

Réžia: Ladislav Kudelka

1959

Premenená zem

Rok vzniku: 1959

Réžia: Ladislav Kudelka

1959

Skaly a ľudia

Rok vzniku: 1959

Réžia: Ján Lacko

1959

Leto v Západných Tatrách

Rok vzniku: 1959

Réžia: Ladislav Kudelka

1959

Na úsvite

Rok vzniku: 1959

Réžia: Ladislav Kudelka

1959

Peter Jilemnický

Rok vzniku: 1959

Réžia: Jaroslav Pogran

1958

Evička ide mestom

Rok vzniku: 1958

Réžia: Dušan Kodaj

1958

Tak sme začínali

Rok vzniku: 1958

Réžia: Jaroslav Pogran

1958

Niekedy v novembri

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: 2gui, tr

Réžia: Štefan Uher

1958

Majster farby

Rok vzniku: 1958

Réžia: Jaroslav Pogran

1957

Balada

pre zbor a orchester

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: CM, orch: 3fl, 2ob, ci, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, bat, tp, pf, archi

Text: ľud.

Trvanie: 00:09:00

1957

Na vedľajšej koľaji

Rok vzniku: 1957

Réžia: Martin Hollý

1957

Tu kráčajú tragédie

Rok vzniku: 1957

Réžia: Štefan Uher

1957

Drevorubači

Rok vzniku: 1957

Réžia: Jaroslav Pogran

1956

Karikatúra

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: orch: flp, 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, piatti, gc, trg, tpc, archi

Trvanie: 00:08:00

1956

Ej, pomaly ovečky

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: s, pf

Text: ľud.

Trvanie: 00:05:00

1954

Intermezzo

pre klavír

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:10:00

1954

Pastorále

pre klavír

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:02:00

1953

Klavírne kvinteto č. 1

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

Trvanie: 00:20:00

Vydavateľ: Hudobný fond

Venovanie: priateľovi Lacovi Holáskovi

1952

Scherzo

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:04:00

1951

Capriccio

pre klavír

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: pf

1951

Na jeseň

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: pf

Trvanie: 00:05:00

1932

opera

iné javiskové

symfonický orchester

komorný orchester

sláčikový orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

tri sólové nástroje a orchester

 • 1988

  Concertino

  pre komorný sláčikový orchester, klarinet, klavír a bicie

  Rok vzniku: 1988

  Obsadenie: cl, pf, bat, archi

  Trvanie: 00:16:00

  Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

dychové kvinteto

šesť nástrojov

osem nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hudba pre divadlo

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

úpravy

zbor a nástroje

sóla, zbor a nástroje

elektroakustické

 • 1995

  Polymetria III

  pre počítačom riadený syntezátor

  Rok vzniku: 1995

  Obsadenie: C

  Trvanie: 00:10:00

 • 1993

  Altamira II

  Rok vzniku: 1993

  Obsadenie: C

  Trvanie: 00:05:00

 • 1992–1993

  Polymetria II

  pre počítačom riadený syntezátor

  Rok vzniku: 1992–1993

  Obsadenie: C

  Trvanie: 00:15:00

 • 1992

  Polymetrická hudba

  Rok vzniku: 1992

  Obsadenie: C

 • 1964

  Polymetrické kvarteto

  pre štyri klavírne hlasy

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: C+(4pf)

  Trvanie: 00:06:00

 • 1963–1964

  Štyri časti z elektroakustického baletu Kozmos

  Rok vzniku: 1963–1964

  Obsadenie: C

  Trvanie: 00:14:30

 • 1962

  Štúdia 0,2

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: ppf

 • 1962

  Štúdia 0,3

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: tónový generátor

  Trvanie: 00:03:00

 • 1961

  Žaba!

  (spoluautori: Roman Berger, Pavol Šimai)

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: C+(v)

  Trvanie: 00:03:00

 • 1960

  Štúdia I.

  Rok vzniku: 1960

  Obsadenie: C

hudba pre rozhlas

hudba k filmu

 • 1968

  Pomsta starej dámy

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Karol Spišák

 • 1966

  Ring voľný

  Rok vzniku: 1966

  Réžia: Vladislav Pavlovič

miešaný zbor

mužský zbor

ženský zbor

detský zbor

animovaný film

 • 1977

  Vydarený víkend

  Rok vzniku: 1977

  Réžia: Anna Biľaková

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1981

  Labyrint sveta

  Rok vzniku: 1981

  Réžia: Milan Milo

 • 1976

  Spomienka na maliara

  Rok vzniku: 1976

  Réžia: Martin Slivka

 • 1976

  Albín Brunovský

  Rok vzniku: 1976

  Réžia: Milan Milo

 • 1975

  BIB

  Rok vzniku: 1975

  Réžia: Vladimír Kubenko

 • 1975

  Bienále ilustrácií Bratislava 1975

  Rok vzniku: 1975

  Réžia: Vladimír Kubenko

 • 1973

  Veľtok

  Rok vzniku: 1973

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1973

  Mária Rudavská

  Rok vzniku: 1973

  Réžia: Martin Slivka

 • 1972

  Deň radosti

  Rok vzniku: 1972

  Réžia: Dušan Hanák

 • 1972

  Farebná sonáta

  Rok vzniku: 1972

  Réžia: Alexander Strelinger

 • 1972

  Ľudovít Fulla

  Rok vzniku: 1972

  Obsadenie: orch: fl, ob, ci, cl, fg, 2cr, tr, tp, xlf, ar, archi

  Réžia: Martin Slivka

 • 1972

  Majster MS

  Rok vzniku: 1972

  Obsadenie: CM, orch: fl, 2cl, tr, fg, tp, xlf, tom, ar, pf, archi

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1971

  Galanda

  Rok vzniku: 1971

  Réžia: Vladimír Kubenko

 • 1971

  Priehrštie vzdychov

  Rok vzniku: 1971

  Réžia: Juraj Svoboda

 • 1971

  Taký obyčajný deň

  Rok vzniku: 1971

  Réžia: Jiří Svoboda

 • 1970

  Vyznávač snov

  Rok vzniku: 1970

  Réžia: Vladimír Kubenko

 • 1970

  Nevera

  Rok vzniku: 1970

  Obsadenie: fl (flp), cl, fg, tr, 2tn, cel, 3tom, pti, gc, ar, 2vn, vl, vc, cb

  Réžia: Pavol Sýkora

 • 1970

  Maliar

  Rok vzniku: 1970

  Réžia: Ivan Húščava

 • 1970

  Bratislavský hrad

  Rok vzniku: 1970

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1970

  Národný umelec prof. K. Plicka

  Rok vzniku: 1970

  Obsadenie: CM, fl, ob, 2cl, 2cr, tr, tn, tp, cmp, trg, ar, archi

  Réžia: Martin Slivka

 • 1970

  Bratislavský Dóm sv. Martina

  Rok vzniku: 1970

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1969

  Bôle a nádeje

  Rok vzniku: 1969

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1969

  Lanzarote

  Rok vzniku: 1969

  Réžia: Karol Skřipský

 • 1969

  Obec plná vzdoru

  Rok vzniku: 1969

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1969

  Roľníci

  Rok vzniku: 1969

  Réžia: Jaroslav Pogran

 • 1969

  ABCD/Učiteľka

  Rok vzniku: 1969

  Réžia: Pavol Sýkora

 • 1968

  Spoveď

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Pavol Sýkora

 • 1968

  Čierne dni

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1968

  Akí sme – 2. Ohýbanie, dospievanie jedinca

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1968

  Akí sme – 1. Narodil sa našinec

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1968

  Akí sme – 3. Našinec v zrelom veku

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1968

  Odchádza človek

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Martin Slivka

 • 1968

  Metamorfózy vlákna

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Martin Slivka

 • 1968

  Akí sme – 3. Staroba našinca

  Rok vzniku: 1968

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1967

  Štyri dni Ľudovíta Čonku

  Rok vzniku: 1967

  Réžia: Karol Skřipský

 • 1967

  Dvanásť storočí umenia

  Rok vzniku: 1967

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1967

  Mašinka

  Rok vzniku: 1967

  Réžia: Karol Skřipský

 • 1966

  Dolina dvoch tvárí

  Rok vzniku: 1966

  Réžia: Pavel Miškuv

 • 1966

  Jeden z nás – človek

  Rok vzniku: 1966

  Réžia: Jaroslav Pogran

 • 1966

  Poklady Tutanchamónovej hrobky

  Rok vzniku: 1966

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1965

  Koloman Sokol

  Rok vzniku: 1965

  Réžia: Jozef Zachar

 • 1965

  Kto nepracuje

  Rok vzniku: 1965

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1965

  Maličká ríša

  Rok vzniku: 1965

  Réžia: Antonín Navrátil

 • 1965

  Premeny

  Rok vzniku: 1965

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1965

  Zlatý odkaz

  Rok vzniku: 1965

  Réžia: Miloslav Kubík

 • 1964

  Každý týždeň sedem dní

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Eduard Grečner

 • 1964

  Kto je bez viny

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Jaroslav Pogran

 • 1964

  Láska-neláska

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1964

  Muži vo výškach

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Štefan Kamenický

 • 1964

  Nezabudnutá dedina

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Leopold Bródy

 • 1964

  Štítnický objav

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Vojtech Andreánsky

 • 1964

  Také sme

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Otakar Krivánek

 • 1964

  Duša kameňa

  Rok vzniku: 1964

  Réžia: Jozef Zachar

 • 1964

  Zotrvačnosť

  Rok vzniku: 1964

  Obsadenie: C

  Réžia: Jozef Zachar

 • 1963

  Voda a práca

  Rok vzniku: 1963

  Réžia: Martin Slivka

 • 1963

  Vstupujeme do doby atómovej

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: C

  Réžia: Viktor Kubal

 • 1963

  Operácia X

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: C

  Réžia: Miroslav Horňák

 • 1963

  Užívaj ochranné pomôcky!

  Rok vzniku: 1963

  Réžia: Pavel Čalovka

 • 1963

  Ruky

  Rok vzniku: 1963

  Réžia: Jozef Zachar

 • 1963

  Chlapi z Gaderskej doliny

  Rok vzniku: 1963

  Obsadenie: C

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1963

  12 rozhnevaných predsedov (12 neúrodných rokov)

  Rok vzniku: 1963

  Réžia: Jaroslav Pogran

 • 1962

  4 600 km

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1962

  Bratislava – Halle

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1962

  Čo videla kamera

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Martin Slivka, Miloslav Kubík

 • 1962

  Dáma v čiernom

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Miroslav Horňák

 • 1962

  Deň svätého Ladislava

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: C

  Réžia: Miroslav Horňák

 • 1962

  Dukla

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Milan Černák

 • 1962

  Filmové kapitoly z dejín I.–IV.

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Miloslav Kubík

 • 1962

  Hypnóza

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Jozef Zachar

 • 1962

  Slovenská stredoveká tabuľová maľba

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Jozef Zachar

 • 1962

  Žijú v budúcnosti svojho rodu

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1962

  65 000 000

  Rok vzniku: 1962

  Réžia: Miroslav Horňák

 • 1961

  Sezóna v Demänovej

  Rok vzniku: 1961

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1960

  Zbohom Péro (Ačdévleha Péro)

  Rok vzniku: 1960

  Réžia: Ladislav Kudelka

 • 1960