1986

Intrada

Obsadenie: fiati: 8cr, 6tr, 6tn, 2tu, tp, bat

1981

In memoriam

Obsadenie: fiati: 2fl (1flp), ob, 4cl, fg, 4cr, 4tr, 3tn, 2tu, 2fc, tenor, euf, bat

1979

Bojová zástava

Obsadenie: orch: 2fl (1flp), 4cl (1clb), 4cr, 5tr, 3tn, 4fc (1bfc), fct, bat

1978

Peseň o jabĺčku

Obsadenie: CB

1977

Trio

Obsadenie: vn, vc, pf

1974

Prológ

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1bcl), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi

1972

Dve nokturná

Obsadenie: CM

1963

Výzva

Obsadenie: CMa

1959, pre miešaný zbor 1974

Tri mužské zbory

Obsadenie: CMa

1959

Zem moja

Obsadenie: CMa, pf (CM, orch)

1958

Spievaná abeceda

Obsadenie: CB, pf

1958

Elégia

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 2ob 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi

1957

Tri miešané zbory I.

Obsadenie: CM

1957

Tri piesne

Obsadenie: CM

1955

Selanka

Obsadenie: orch

1954

Obraz z môjho kraja

Obsadenie: orch

1953

Tanečná fantázia

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi

1952

Regrútska

Obsadenie: orch

1952

A ja idem, lebo musím

1952

Ej, mako, ženil bych sa

Obsadenie: br, orch

1952

Hurbanovská

Obsadenie: orch: 4fl (2flp), 3ob, 4cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi

1952

Fujarôčka moja

Obsadenie: br, orch

1952

Tri zbojnícke piesne

Obsadenie: br, orch

1951, rev. 1996

Prípitok

Obsadenie: CMa

1951

Ej, kto mi budze

Obsadenie: CMa

1951

Ten prešovský harešt

Obsadenie: CMa

1951

Veselica

Obsadenie: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 3tn, tp, bat, zmb, archi

1951

Pieseň za mier

Obsadenie: br, CM, orch

1951

Rondo

Obsadenie: orch

1947

Tri nórske ľudové piesne

Obsadenie: CM

1945

Fantázia

Obsadenie: org

1944, rev. 1966

Pieseň o Štefánikovi

Obsadenie: CB

1943

Intermezzo

Obsadenie: pf

?

Pieseň vďaky

Obsadenie: CM

?

Slávnostné fanfáry k 445. výročiu založenia mesta Zvolen

Obsadenie: 4cr, 4tr, 4tn, tu, bat

?

Odbojová

Obsadenie: CM, bat

?

Októbrová

Obsadenie: fiati

1921

opera

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1952

  Tri zbojnícke piesne

  Obsadenie: br, orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

klavír a klavír 4-ručne

 • 1943

  Intermezzo

  Obsadenie: pf

organ

 • 1945

  Fantázia

  Obsadenie: org

dva nástroje

tri nástroje

 • 1977

  Trio

  Obsadenie: vn, vc, pf

sláčikové kvarteto

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

 • Slávnostné fanfáry k 445. výročiu založenia mesta Zvolen

  Obsadenie: 4cr, 4tr, 4tn, tu, bat

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

úpravy folklóru

 • 1952

  A ja idem, lebo musím

 • 1952

  Ej, mako, ženil bych sa

  Obsadenie: br, orch

 • 1952

  Fujarôčka moja

  Obsadenie: br, orch

zbor a nástroje

 • 1959

  Zem moja

  Obsadenie: CMa, pf (CM, orch)

 • Odbojová

  Obsadenie: CM, bat

miešaný zbor

mužský zbor

 • 1963

  Výzva

  Obsadenie: CMa

 • 1959, pre miešaný zbor 1974

  Tri mužské zbory

  Obsadenie: CMa

 • 1951, rev. 1996

  Prípitok

  Obsadenie: CMa

 • 1951

  Ej, kto mi budze

  Obsadenie: CMa

 • 1951

  Ten prešovský harešt

  Obsadenie: CMa

x