• 2002

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2001

 • 1996

  čestný titul doctor honoris causa VŠMU v Bratislave

 • 1963

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Sláčikové kvarteto č. 1

 • 1948

  Cena Bélu Bartóka

  za dielo: Hudba pre štyri sláčikové nástroje

x