• 2021

  STO ROKOV SO SPEVÁCKYM ZBOROM SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

  CD - Slovenský ochranný zväz autorský R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Čo sa stalo nové

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj – Počúvaj, počúvaj

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Dve regrútske

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: Z knihy žalmov

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  22. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 2020

  SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA

  CD - Slovenská filharmónia SLF 0038-2-231

  1. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67

   Pavol Oravec (t), Ľubomír Popik (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  2. Viliam Gräffinger: Slovenské balady

   Katarína Ďurdinová (s), Katarína Štrossová (s), Katarína Turnerová (ar), Peter Kosorín, jr. (bat), Kiril Stoyanov (bat), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  4. Peter Cón: Amor vincit omnia

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  5. Lukáš Borzík: Sapientia Aeterna

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  6. Egon Krák: Ave Regina coelorum

   Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

  7. Jevgenij Iršai: Epigrafy

   Henrieta Lednárová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (dir.)

 • 2019

  WITOLD LUTOSŁAWSKI, CAMILLE SAINT-SAËNS, OTO FERENCZY

  CD - Hevhetia HV-0180-2-331

  1. Witold Lutosławski: Preludia taneczne

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Camille Saint-Saëns: Le Carnaval des animaux

   Michel de Maulne (spk), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti

   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2012

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Améby

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico

   Jozef Luptáčik st. (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 2009

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír

   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 2004

  MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA

  CD - Slovart SR-0054

  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  12. Peter Cón: Išol mili orac

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  13. Ilja Zeljenka: Bagately

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  14. Peter Cón: Tempus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

 • 2000

  BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR

  CD - Diskant DK-0054-2 231

  1. Michael Haydn: Anima Nostra

   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum

   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  4. André Caplet: Sanctus

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  5. Benjamin Britten: Procession

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  6. Béla Bartók: Blúdenie

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč

   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

 • 1994

  CLASSICAL MUSIC VOL. 3

  CD - Opus OP 0007 2 131

  1. Manuel de Falla: 7 španielskych piesní

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  2. Oto Ferenczy: Tri poézie Stepana Ščipačeva – Poézia o záletnom vetre

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  3. Georges Bizet: Habanera z opery Carmen

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  4. Paul McCartney: Ária Nurse z Liverpoolského oratória

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  5. Andrew Lloyd Webber: Memory (z muzikálu Cats)

   Silvia Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)

  6. Ludwig van Beethoven: Päť piesní

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  7. Anton Rubinstein: alada "Pered voevodoy molea on stoit" na slová Turgeneva

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  8. Fiodor Keneman: Balada "Kak korol šiol na vojnu" na slová A. Koltonovského

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  9. D. Stolypin: "Dva velikana" na slová M. Lermontova

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  10. Jacques Ibert: Štyri piesne Don Quichotte pre bas na slová Ronsarda

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

  11. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)

 • 1984

  OTO FERENCZY

  LP - Opus 9112 1558

  1. Oto Ferenczy: Hviezda severu

   Peter Mikuláš (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti

   Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0755

  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21

   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester

   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Ouvertura

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1977

  ALEXANDER MOYZES, OTO FERENCZY

  LP - Opus 9111 0500

  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35

   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)

  2. Oto Ferenczy: Sonáta

   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová

 • 1977

  FEBRUÁROVÁ

  LP - Opus 9110 0586

  1. Oto Ferenczy: Prológ

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Milan Novák: Prekroč náš čas

   Róbert Szücs (br), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Alexander Moyzes: Februárová, op. 48

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1975

  ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA

  LP - Opus 9111 0421-26

  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1973

  LÚČNICA

  LP - Opus 9112 0215

  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  4. Maurice Ravel: Nicolette

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  5. Béla Bartók: Tanečná

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  13. Zdenko Mikula: Moja rodná

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 1970

  SYMFONICKÉ DIELA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  LP - Supraphon 1 10 0482

  1. Oto Ferenczy: Partita

   Komorný orchester Bohuslava Martinů, Otakar Trhlík (dir.)

  2. Ján Cikker: Dramatická fantázia

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra

   Orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.)

 • 1967

  OTO FERENCZY, ALEXANDER MOYZES, ŠIMON JUROVSKÝ

  LP - Supraphon 0 11 0228

  1. Oto Ferenczy: Sonáta

   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

  2. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35

   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

  3. Šimon Jurovský: Romanca

   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)

 • 1964

  SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA

  LP - Supraphon SV 8234

  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27

   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)

  2. Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1

   Janáčkovo kvarteto

 • 1962

  JÁN CIKKER, OTO FERENCZY

  LP - Supraphon DV 5772

  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1

   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

  2. Oto Ferenczy: Serenáda

   František Schmidt (fl), Rudolf Červenka (cl), Lubomír Scháněl (fg), Jaroslav Klika (ar), Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

x