• 2015

  EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1

  LP - Vysoká škola múzických umení 4MGLP07

  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!

   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording

  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  3. Jozef Malovec: Theorema

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi

   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo

  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  6. Ivan Parík: Vežová hudba

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

  8. Tadeáš Salva: Vrchárska

   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber

 • 2014

  ELENA LETŇANOVÁ PLAYS WORKS BY SLOVAK COMPOSERS

  CD - Hudobný fond SF 00792131

  1. Roman Berger: Soft November Music

   Elena Letňanová (pf)

  2. Miro Bázlik: Šesť epigramov

   Elena Letňanová (pf)

  3. Juraj Beneš: Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do

   Elena Letňanová (pf)

  4. Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 3

   Elena Letňanová (pf)

  5. Tomáš Boroš: Tri reflexie

   Elena Letňanová (pf)

  6. Iris Szeghy: Bolero-Blues

   Elena Letňanová (pf)

 • 2012

  SERGEJ KOPČÁK – POSLEDNÉ SLOVÁ

  CD - Hudobné centrum HC 10035

  1. Ilja Zeljenka: Tri slová

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  2. Miro Bázlik: Kánonické variácie na jeden chorál

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  3. Vladimír Bokes: Departures, op. 85

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

  4. Roman Berger: Tenebrae

   Sergej Kopčák (b), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)

 • 2012

  SLOVAK HISTORIC ORGANS 9

  CD - Diskant DK 0145-2131

  1. Gaetano Donizetti: Grande Offertorio per organo

   Ján Vladimír Michalko (org)

  2. Thomas Augustin Arne: Sonata II

   Ján Vladimír Michalko (org)

  3. Thomas Augustin Arne: Sonata V

   Ján Vladimír Michalko (org)

  4. Thomas Augustin Arne: Sonata VI

   Ján Vladimír Michalko (org)

  5. Miro Bázlik: Procantorum

   Ján Vladimír Michalko (org)

  6. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Praeludium d mol

   Ján Vladimír Michalko (org)

  7. Marco Enrico Bossi: Chant du soir Op. 92 No. 1

   Ján Vladimír Michalko (org)

  8. Marco Enrico Bossi: Ave Maria Op. 104 No. 2

   Ján Vladimír Michalko (org)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2011

  MIRO BÁZLIK: KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER; ORATÓRIUM DVANÁSŤ

  CD - Hudobný fond SF 00692131

  1. Miro Bázlik: Koncert pre klavír a orchester

   Daniel Buranovský (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Miro Bázlik: Dvanásť

   František Husák (spk), Sergej Kopčák (b), Katarína Blahušiaková (s), Dagmar Pecková (a), Ľudovít Buchta (t), Marián Bulla (b), Slovenský filharmonický zbor, Peter Hradil (zbm.), Slovenská filharmónia, Gabriel Patócs (dir.)

 • 2010

  PIEDESTÁL – MIRO BÁZLIK

  CD - Radio Bratislava RB 0333-2932

  1. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony

  2. Miro Bázlik: Epoché II.

   Jozef Podhoranský (vc)

  3. Miro Bázlik: Zmierenie

  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi

  5. Miro Bázlik: Spektrá II. – Faustovo vykúpenie

  6. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pytagorovský obal jednej Bachovej fúgy

  7. Miro Bázlik: Spektrá II. – Zmierenie

 • 2010

  SLOVAK ORGAN MUSIC – JÁN VLADIMÍR MICHALKO

  CD - Hudobný fond SF 00632131

  1. Miro Bázlik: Tri fantázie

   Ján Vladimír Michalko (org)

  2. Juraj Beneš: Durée Ω

   Ján Vladimír Michalko (org)

  3. Roman Berger: Exodus

   Ján Vladimír Michalko (org)

 • 2003

  MIRO BÁZLIK – PRELUDES

  CD - Hudobný fond SF 00362131

  1. Miro Bázlik: Prelúdiá pre klavír

   Daniel Buranovský (pf)

  2. Miro Bázlik: Nezábudky (Les myosotis)

   Daniel Buranovský (pf)

  3. Miro Bázlik: Paleta

   Daniel Buranovský (pf)

 • 1999

  BÁZLIK MIRO – SPECTRA

  CD - Slovart Records SR 0033

  1. Miro Bázlik: Spektrá

  2. Miro Bázlik: Pastierska balada

  3. Miro Bázlik: Bačovská elégia

  4. Miro Bázlik: Balada o dreve

 • 1997

  NÁLADY IGORA BÁZLIKA

  CD - Igor Bázlik Sound IB 0001 2 331

  1. Igor Bázlik: V zabudnutom hoteli

   Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  2. Igor Bázlik: Perinbaba

   Rajmund Kákoni (ac), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  3. Igor Bázlik: Princezná čaká princa

   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  4. Igor Bázlik: Nocturno

   Štúdiový orchester, Vlastimil Horák (dir.)

  5. Igor Bázlik: Večerná pieseň

   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Miro Bázlik (dir.)

  6. Igor Bázlik: Keď spíš

   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  7. Igor Bázlik: Obraz z výstavy

   Miroslav Hanák (pf), Orchestr Studio Brno, Miloš Machek (dir.)

  8. Igor Bázlik: Pieseň pre teba

   Josef Čejka (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  9. Igor Bázlik: Tajná láska

   Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  10. Igor Bázlik: Balada

   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  11. Igor Bázlik: Spomienka na máj

   Orchestr Studio Brno, Erik Knirsch (dir.)

  12. Igor Bázlik: V nedeľu na korze

   Michal Šintál (ob), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  13. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou

   Ján Hajnal (pf), Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Vieroslav Matušík (dir.)

  14. Igor Bázlik: Ty

   Miloslav Vildner (ar), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  15. Igor Bázlik: Bossa nova naboso

   Miloš Jurkovič (fl), Štúdiový orchester, Igor Bázlik (dir.)

  16. Igor Bázlik: Túžba

   Orchester Vieroslava Matušíka, Vieroslav Matušík (dir.)

 • 1994

  ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA : SLOVENSKO 1989 – 94

  CD - Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu EM CD 003

  1. Peter Zagar: Hudba zo štúdia

   Peter Zagar (pf), Experimentálne štúdio Bratislava

  2. Marek Piaček: Flauto dolce ’91

   Marek Piaček (fl), Experimentálne štúdio Bratislava

  3. Juraj Ďuriš: Portrét

   Experimentálne štúdio Bratislava

  4. Miro Bázlik: Epoché II.

   Jozef Podhoranský (vc), Experimentálne štúdio Bratislava

  5. Róbert Rudolf: Scar

   Experimentálne štúdio Bratislava

  6. Víťazoslav Kubička: Cesta

   Experimentálne štúdio Bratislava

  7. Roman Berger: Transgressus I.

   Alexander Jablokov (vn), Experimentálne štúdio Bratislava

 • 1993

  DE PROFUNDIS II

  CD - Hudobný fond SF 00142111

  1. Juraj Hatrík: Introspekcia

   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13

   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu, Pavol Procházka (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš

   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.)

  4. Miro Bázlik: Canticum 43

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1993

  CHAMBER MUSIC 1

  CD - Hudobný fond SF 00092111

  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

   Košické kvarteto

  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"

   Ivan Palovič st. (pf)

  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4

   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)

  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24

   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)

  5. Roman Berger: Exodus

   Ján Vladimír Michalko (org)

 • 1992

  ELEKTROAKUSTICKÁ HUDBA

  CD - Radio Bratislava CECM EM CD 001, 002

  1. Jozef Malovec: Orthogenesis

  2. Peter Kolman: E 15

  3. Miro Bázlik: Simple Electronic Symphony

  4. Ivan Parík: Hudba k vernisáži II

   Miloš Jurkovič (fl)

  5. Roman Berger: Epitaf pre Mikuláša Kopernika

  6. Magdalena Długosz: U źródła

  7. Jozef Malovec: Theorema

  8. Juraj Ďuriš: Sny

  9. Lothar Voigtlaender: Meditations sur le temps

  10. Víťazoslav Kubička: "...a plakal by aj kameň" op. 25

  11. Martin Burlas: Kríž a kruh

   Kamil Paprčka (tr), Anton Popovič (tr)

  12. Tadeáš Salva: Alikvoty op. 19

 • 1987

  SPEVY NÁŠHO ĽUDU

  LP - Opus 9117 1909

  1. Ivan Hrušovský: Na lúke

   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša

   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  6. Hanuš Domanský: Kraviarky

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  7. Igor Dibák: Na salaši

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

 • 1985

  DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK

  LP - Opus 9111 1698

  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"

   Miki Skuta (pf)

  2. Vladimír Godár: Talizman

   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)

  3. Ilja Zeljenka: Rozmar

   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)

  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert

   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)

 • 1980

  MIRO BÁZLIK

  LP - Opus 9111 0659

  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)

  4. Miro Bázlik: Baroková suita

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (vn)

 • 1966

  I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN

  LP - Supraphon DV 6173

  1. Miro Bázlik: Tri kusy

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  2. Ladislav Kupkovič: Skica

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí

   Josef Bulva (pf)

  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2

   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

 • 1965

  NEW SLOVAK COMPOSITIONS

  LP - Supraphon SUA 18655

  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu

   Miloš Jurkovič (fl)

  2. Miro Bázlik: Päť piesní na čínsku poéziu

   Ľuba Baricová (a), Miro Bázlik (pf), František Tannenberger (vc), Miroslav Král (fl)

  3. Jozef Malovec: Dve časti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  4. Peter Kolman: Partecipazioni per 12 strumenti

   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2

   Jaroslav Chovanec (vc), Milan Kostohryz (cl), Antonín Novák (vn), Josef Podjukl (vl), Rudolf Macudziński (pf)

  6. Pavol Šimai: Hovorí matka

   Viera Strnisková (spk), Vladislav Brunner (fl), Rudolf Červenka (cl), Vieroslav Matušík (fg), Ján Mocák (gui), Vladimír Bittner (bat), Stanislav Chuchmal (bat), Pavol Šimai (dir.)

x