• 2015

  Cyklus Hudobníci: Miroslav Bázlik

  Cyklus Hudobníci vznikal od roku 2013 transformáciou pripravovaného filmu Hudba dneška producentov Mareka Urbana a Ivana Ostrochovského do zamýšľaného cyklu dvanástich portrétov mapujúcich podobu takmer štyroch generácií slovenských hudobných skladateľov. V rokoch 2014 – 2015 sa podarilo dokončiť sedem portrétov: Pavol Šimai, Roman Berger, Ladislav Kupkovič, Martin Burlas, Vladimír Godár, Juraj Hatrík, Miroslav Bázlik. Dokumenty v réžii Ivana Ostrochovského, Mareka Šulíka, Györgya Kristófa, Martina Šulíka a Juraja Lehotského zachytávajú originálne svedectvá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry.

  Scenár a réžia: Martin Šulík
  Rok vzniku: 2015

  Copyright: RTVS Rozhlas a televízia Slovenska, sentimental film, s.r.o, All4films, s.r.o., SFÚ
  Anglické titulky: Jakub Tlolka

  Autor: Scenár a réžia: Martin Šulík

x