2016

CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ida Černecká a František Pergler v Mirbachu: Brilantnosť a poézia v romantike

Opera Slovakia, 19. 9. 2016

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

2014

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Dialóg spriaznených duší

Literárny týždenník, 2014, roč. 27, č. 27 – 28, s. 7

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

2010

ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

2010

MIHALOV, Kamil: O kariére klaviristky, ktorá by žila len z koncertovania, som neuvažovala

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 27 – 30

2008

RUSÓ, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 12 – 13

2007

(K. R.): Koncert pijanističkog dua iz Slovačke [ohlas na vystúpenie na festivale Baščaršijske noci 2007 v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]

Oslobodenje, 2007

2007

(M. A.): Koncert slovačkih pijanista [recenzia na vystúpenie 4-ručne na festivale v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]

Dnevni Avaz, 2007

2007

ČERNECKÁ, Ida: Eva Fischerová-Martvoňová : Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 25

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: French Music for Piano Duet

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 31 – 32

2006

ČERNECKÁ, Ida: Mladí klaviristi súťažili v Budapešti

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 9, s. 32

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Ida Černecká

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 26 – 28

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Jubilujúca Ida Černecká

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 2

1999

URSÍNYOVÁ, Terézia: Piano Bratislava

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 30 – 31

1997

–:: Prichádzajú k nám po inšpiráciu (o vedení kurzu pre účastníkov z Japonska)

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 11

1996

URSÍNYOVÁ, Terézia: Talenty za kráľovským nástrojom : Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela očami Idy Černeckej

Slovenská republika, 1996, č. 166, s. 10

1995

BERGER, Igor: Klavír inšpirujúci - klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 5

1994

JAVORSKÝ, Igor: SF vo februári

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 7, s. 4

1994

-vč-: Poézia - tónmi i slovom

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 3, s. 4

1994

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Spoločník na dobré i zlé časy : Zhovárame sa s klaviristkou Idou Černeckou

Nové slovo bez rešpektu, 1994, č. 50, s. 16 – 17

1994

RÚFUS, Milan: Dieťa sa modlí už tým, ako žije : Klaviristka Ida Černecká sa rozpráva s básnikom Milanom Rúfusom

Literárny týždenník, 1994, č. 51 – 52, s. 8

1993

URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 8, s. 4

1992

DOHNALOVÁ, Lýdia: Kvalita a náročnosť

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 13, s. 8

1992

ČÍŽIK, Vladimír: Miesto pre klavír

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 7, s. 5

1992

URSÍNYOVÁ, Terézia: Jedna zo silnej generácie : Klaviristka Ida Černecká

Večerník, 26. 2. 1992, č. 40, s. 5

1991

LITSCHAUEROVÁ, Nina: Suchoňovský triptych vo Viedni

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 11, s. 5

1991

BERGER, Igor: Chopin s Idou Černeckou [recenzia LP]

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 1, s. 5

1990

POKORNÝ, Juraj: Myšlienky o charaktere hudobnej kritiky : Hovoríme s klaviristkou Idou Černeckou

Literárny týždenník, 1990, č. 38, s. 15

1990

DOHNALOVÁ, Lýdia: Dvakrát z OPUS-u : Fryderyk Chopin Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11 [recenzia LP]

Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 5

1990

BLAHYNKA, Miloslav: Z gramoplatní OPUS–u

Literárny týždenník, 1990, č. 20, s. 9

1989

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba a interpret

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 22, s. 3

1988

ČERNECKÁ, Ida: Niekoľko otázok Eugenovi Indjičovi

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 4

1988

ČERNECKÁ, Ida – NEJGAUZ, Genrich Gustavovič: Spomienky, úvahy, korešpondencia : Genrich Gustavovič Nejgauz - poet klavíra

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 4, s. 12

1988

ČERNECKÁ, Ida: Spomienky, úvahy, korešpondencia : 3. Genrich Gustavovič Nejgauz - klavirista a pedagóg

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 5, s. 8

1988

ČERNECKÁ, Ida: Spomienky, úvahy, korešpondencia

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 8

1987

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nevstúpiť dvakrát do toho istého prúdu

Večerník, 6. 3. 1987, č. 46, s. 6 – 7

1986

ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 9, s. 3

1986

KALNICKÁ, Zdenka: Slovenská hudba v Múzeu

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 2, s. 7

1985

ČERNECKÁ, Ida: Hudobná jar v Leningrade

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 9, s. 6

1985

DUFFEK, Kornel: Klaviristka Ida Černecká

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 13, s. 4

1985

ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´85 v Žiline

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 1, 4

1982

Ida Černecká

Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 9 – 11

1982

PODRACKÝ, Igor: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´82

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 19, s. 3

1982

ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty MDKO : Zaslúžený úspech

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 7

1982

LETŇANOVÁ, Elena: Recitál Idy Černeckej

Nové slovo , 1982, č. 2, s. 20

1980

ŠUHAJDOVÁ, Jana – KYSELOVÁ, Nora: Podnetné "Stretnutie múz" v Mirbachu

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 14, s. 7

1980

PODRACKÝ, Igor: V. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 4

1979

ČERNECKÁ, Ida: O sovietskej a našej klavírnej pedagogike

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 1

1979

red: S Idou Černeckou : O sovietskej a našej klavírnej pedagogike [rozhovor]

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 1

1976

ČÍŽIK, Vladimír: Recitál Idy Černeckej

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 4 – 5

1975

ČÍŽIK, Vladimír: Mladí v Trenčianskych Tepliciach

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 16, s. 3

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Diplomový recitál mladej slov. klaviristky Idy Černeckej

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 8, s. 4

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Ida Černecká

Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 29 – 30

1974

ČÍŽIK, Vladimír: Na koncerte Štátnej filharmónie v Košiciach ...

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 16, s. 5
(sólistka Chopinovho Koncertu pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11)

1973

ČÍŽIK, Vladimír: Predstavuje sa : Ida Černecká

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 2

1973

ČÍŽIK, Vladimír: Na vysokej úrovni

VII. prehliadka mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 16, s. 4

1972

ČÍŽIK, Vladimír: Bachova súťaž v Lipsku

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 14, s. 6

1970

ČÍŽIK, Vladimír: VI. prehliadka mladých interpretov Trenčianske Teplice

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 18, s. 4

Personálna bibliografia

 • 2007

  ČERNECKÁ, Ida: Eva Fischerová-Martvoňová : Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 11, s. 25

 • 2006

  ČERNECKÁ, Ida: Mladí klaviristi súťažili v Budapešti

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 9, s. 32

 • 1988

  ČERNECKÁ, Ida: Spomienky, úvahy, korešpondencia

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 8

 • 1988

  ČERNECKÁ, Ida: Spomienky, úvahy, korešpondencia : 3. Genrich Gustavovič Nejgauz - klavirista a pedagóg

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 5, s. 8

 • 1988

  ČERNECKÁ, Ida – NEJGAUZ, Genrich Gustavovič: Spomienky, úvahy, korešpondencia : Genrich Gustavovič Nejgauz - poet klavíra

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 4, s. 12

 • 1988

  ČERNECKÁ, Ida: Niekoľko otázok Eugenovi Indjičovi

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 4

 • 1985

  ČERNECKÁ, Ida: Hudobná jar v Leningrade

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 9, s. 6

 • 1979

  ČERNECKÁ, Ida: O sovietskej a našej klavírnej pedagogike

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 1

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Ida Černecká

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 26 – 28

 • 1982

  Ida Černecká

  Portréty slovenských koncertných umelcov. Portraits of Czechoslovak Concert Artists , 1982, Slovkoncert, Bratislava, s. 9 – 11

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Ida Černecká

  Slovenskí koncertní umelci I, 1974, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 29 – 30

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ida Černecká a František Pergler v Mirbachu: Brilantnosť a poézia v romantike

  Opera Slovakia, 19. 9. 2016

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 12

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Dialóg spriaznených duší

  Literárny týždenník, 2014, roč. 27, č. 27 – 28, s. 7

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 6

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

 • 2010

  MIHALOV, Kamil: O kariére klaviristky, ktorá by žila len z koncertovania, som neuvažovala

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 27 – 30

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

 • 2008

  RUSÓ, Vladimír: Štyri stretnutia s Hammerklavierom

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 5, s. 12 – 13

 • 2007

  (M. A.): Koncert slovačkih pijanista [recenzia na vystúpenie 4-ručne na festivale v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]

  Dnevni Avaz, 2007

 • 2007

  (K. R.): Koncert pijanističkog dua iz Slovačke [ohlas na vystúpenie na festivale Baščaršijske noci 2007 v Sarajeve v spolupráci s F. Perglerom]

  Oslobodenje, 2007

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: French Music for Piano Duet

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 31 – 32

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Jubilujúca Ida Černecká

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 4, s. 2

 • 1999

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Piano Bratislava

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 30 – 31

 • 1997

  –:: Prichádzajú k nám po inšpiráciu (o vedení kurzu pre účastníkov z Japonska)

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 11

 • 1996

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Talenty za kráľovským nástrojom : Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela očami Idy Černeckej

  Slovenská republika, 1996, č. 166, s. 10

 • 1995

  BERGER, Igor: Klavír inšpirujúci - klavír inšpirovaný : Daniela Rusó, Ida Černecká, Garrick Ohlson

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 5

 • 1994

  JAVORSKÝ, Igor: SF vo februári

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 7, s. 4

 • 1994

  -vč-: Poézia - tónmi i slovom

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 3, s. 4

 • 1994

  RÚFUS, Milan: Dieťa sa modlí už tým, ako žije : Klaviristka Ida Černecká sa rozpráva s básnikom Milanom Rúfusom

  Literárny týždenník, 1994, č. 51 – 52, s. 8

 • 1994

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Spoločník na dobré i zlé časy : Zhovárame sa s klaviristkou Idou Černeckou

  Nové slovo bez rešpektu, 1994, č. 50, s. 16 – 17

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 8, s. 4

 • 1992

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Kvalita a náročnosť

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 13, s. 8

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír: Miesto pre klavír

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 7, s. 5

 • 1992

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Jedna zo silnej generácie : Klaviristka Ida Černecká

  Večerník, 26. 2. 1992, č. 40, s. 5

 • 1991

  LITSCHAUEROVÁ, Nina: Suchoňovský triptych vo Viedni

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 11, s. 5

 • 1991

  BERGER, Igor: Chopin s Idou Černeckou [recenzia LP]

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 1, s. 5

 • 1990

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Dvakrát z OPUS-u : Fryderyk Chopin Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11 [recenzia LP]

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 5, s. 5

 • 1990

  POKORNÝ, Juraj: Myšlienky o charaktere hudobnej kritiky : Hovoríme s klaviristkou Idou Černeckou

  Literárny týždenník, 1990, č. 38, s. 15

 • 1990

  BLAHYNKA, Miloslav: Z gramoplatní OPUS–u

  Literárny týždenník, 1990, č. 20, s. 9

 • 1989

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba a interpret

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 22, s. 3

 • 1987

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nevstúpiť dvakrát do toho istého prúdu

  Večerník, 6. 3. 1987, č. 46, s. 6 – 7

 • 1986

  ČÁRSKA, Etela: Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 9, s. 3

 • 1986

  KALNICKÁ, Zdenka: Slovenská hudba v Múzeu

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 2, s. 7

 • 1985

  DUFFEK, Kornel: Klaviristka Ida Černecká

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 13, s. 4

 • 1985

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´85 v Žiline

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 1, 4

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: Prehliadka slovenského koncertného umenia ´82

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 19, s. 3

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Koncerty MDKO : Zaslúžený úspech

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 7

 • 1982

  LETŇANOVÁ, Elena: Recitál Idy Černeckej

  Nové slovo , 1982, č. 2, s. 20

 • 1980

  ŠUHAJDOVÁ, Jana – KYSELOVÁ, Nora: Podnetné "Stretnutie múz" v Mirbachu

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 14, s. 7

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: V. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 4

 • 1979

  red: S Idou Černeckou : O sovietskej a našej klavírnej pedagogike [rozhovor]

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 1

 • 1976

  ČÍŽIK, Vladimír: Recitál Idy Černeckej

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 4 – 5

 • 1975

  ČÍŽIK, Vladimír: Mladí v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 16, s. 3

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Na koncerte Štátnej filharmónie v Košiciach ...

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 16, s. 5
  (sólistka Chopinovho Koncertu pre klavír a orchester č. 1 e mol, op. 11)

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: Diplomový recitál mladej slov. klaviristky Idy Černeckej

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 8, s. 4

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: Predstavuje sa : Ida Černecká

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 2

 • 1973

  ČÍŽIK, Vladimír: Na vysokej úrovni

  VII. prehliadka mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 16, s. 4

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Bachova súťaž v Lipsku

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 14, s. 6

 • 1970

  ČÍŽIK, Vladimír: VI. prehliadka mladých interpretov Trenčianske Teplice

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 18, s. 4

x