• 2019

    Pamätná medaila VŠMU

    za výnimočnú pedagogickú a umeleckú činnosť a za významný prínos v rozvoji VŠMU (pri príležitosti 70. výročia vzniku školy)

  • 1997

    Cena Frica Kafendu

    za vynikajúcu interpretáciu diel slovenských skladateľov

  • 1973

    Súťaž Ferruccia Busoniho v Bolzane (IT)

    diplom

  • 1972

    Súťaž J. S. Bacha v Lipsku (DE)

    diplom

  • 1968

    Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)

    1. cena, laureát

x