• 2019

  Pamätná medaila VŠMU

  za výnimočnú pedagogickú a umeleckú činnosť a za významný prínos v rozvoji VŠMU (pri príležitosti 70. výročia vzniku školy)

 • 1997

  Cena Frica Kafendu

  za vynikajúcu interpretáciu diel slovenských skladateľov

 • 1973

  Súťaž Ferruccia Busoniho v Bolzane (IT)

  diplom

 • 1972

  Súťaž J. S. Bacha v Lipsku (DE)

  diplom

 • 1968

  Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)

  1. cena, laureát

x