2016

Lamento

Obsadenie: b, orch

2015

Concerto grosso

Obsadenie: 2pf, bat

2014

Sláčikové kvarteto č. 2

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2014

Impresie spod Javorníkov

Obsadenie: folkb: cl, zbm, archi

2013

Musica semplice

Obsadenie: vn, pf

2012–2013

"Minútky"

Koncertné prídavky pre klavír

2012

Vokálna symfónia

Obsadenie: s, orch

2011

Chorálová meditácia

Obsadenie: pf

2011

Šesť kusov

Obsadenie: vn, pf

2010

Pour le flauto

Obsadenie: fl

2009

Musica archaica

Obsadenie: orch

2008

Hudobný prídavok à la Tommaso A.

Obsadenie: ob, pf

2008

Hudobný prídavok à la Robert Sch.

Obsadenie: vc, pf

2008

Hudobný prídavok à la papá Haydn

Obsadenie: tr, pf

2008

Hudobný prídavok à la Béla B.

Obsadenie: ob, pf

2008

Hudobný prídavok à la Robert Sch.

Obsadenie: cb, pf

2008

Hudobný prídavok à la Edvard Hagerup

Obsadenie: ob, pf

2008

Hudobný prídavok à la Ludwig van

Obsadenie: cl, pf

2008

Hudobný prídavok à la Wolfgang Amadeus

Obsadenie: tu, pf

2008

Hudobný prídavok à la Wolfgang Amadeus

Obsadenie: cb, pf

2008

Hudobný prídavok à la Johann Sebastian

Obsadenie: ar

2008

Hudobný prídavok à la George G.

Obsadenie: cl, pf

2008

Hudobný prídavok à la Franz L. a Niccolo P.

Obsadenie: vn, pf

2007

Hudba pre flautu, harfu, sláčiky a bicie

Obsadenie: fl, ar, archi, bat

2007

Pieseň bez slov – Tralalam

Obsadenie: tu, pf

2007

Starý nostalgický valčík

Obsadenie: vn, pf

2004

Nénia (Posledná pieseň)

Obsadenie: orch: fl, flp, ob, cl, fg, tr, cr, tn, tu, tp, bat, ar, xlf, vbf, cmp, pf, cel, archi

1998

Pod Javorinou muzika hrá

Obsadenie: folkb: fl, cl, bat, zmb, archi

1998

Ave Maria

Obsadenie: CM

1997

Repetizioni

Obsadenie: CMa

1997

Keď sa milý na vojnu bral

Obsadenie: folkb

1992

Music for piano

Obsadenie: C*+(2pf)

1990

Doma ste, doma

Obsadenie: folkb

1987

Muzika z Hontu

Obsadenie: folkb

1986

Kraviarky

Obsadenie: CM, folkb

1986

Žiale, moje žiale

Obsadenie: s, folkb

1985

Optimistická

Obsadenie: CB, pf

1985

Liptovské impresie

Obsadenie: s, CF, folkb

1985

Memento

Obsadenie: orch

1985

Miniatúry

Obsadenie: pf

1984

Vokálky

Obsadenie: CB

1984

Uspávanky z Liptova

Obsadenie: vf, folkb

1978

Regrútske piesne

Obsadenie: CMa

1972

Klapancie

Obsadenie: CM, bat

1971

Neposlušné pesničky

Obsadenie: CB, fl, 2vn

1971

Musica giocosa per due violini e pianoforte

Obsadenie: 2vn, pf

1970

Concerto piccolo

Obsadenie: orch

1970

Fiat lux

Obsadenie: spk, s, CM, orch

1969

Štyri detské zbory

Obsadenie: CB, vn

1969

Son et lumiére

Obsadenie: s, pf

1968

O zime

Obsadenie: spk, CB, orch

1967

Sonáta

Obsadenie: pf

1966

Passacaglia

Obsadenie: pf

1966

Hudba pre tri nástroje

Obsadenie: fl, clb, tr

1964

Šesť piesní

Obsadenie: s, pf

?

Deň v pionierskom tábore

Obsadenie: tr, pf

?

Divertimento

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, bat, archi

1944

balet

 • 1985

  Memento

  Obsadenie: orch

symfonický orchester

komorný orchester

 • 2009

  Musica archaica

  Obsadenie: orch

 • 2007

  Hudba pre flautu, harfu, sláčiky a bicie

  Obsadenie: fl, ar, archi, bat

 • Divertimento

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, bat, archi

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 2016

  Lamento

  Obsadenie: b, orch

 • 2012

  Vokálna symfónia

  Obsadenie: s, orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

 • 2013

  Musica semplice

  Obsadenie: vn, pf

 • 2011

  Šesť kusov

  Obsadenie: vn, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Tommaso A.

  Obsadenie: ob, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Robert Sch.

  Obsadenie: vc, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la papá Haydn

  Obsadenie: tr, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Béla B.

  Obsadenie: ob, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Robert Sch.

  Obsadenie: cb, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Edvard Hagerup

  Obsadenie: ob, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Ludwig van

  Obsadenie: cl, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Wolfgang Amadeus

  Obsadenie: tu, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Wolfgang Amadeus

  Obsadenie: cb, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la George G.

  Obsadenie: cl, pf

 • 2008

  Hudobný prídavok à la Franz L. a Niccolo P.

  Obsadenie: vn, pf

 • 2007

  Pieseň bez slov – Tralalam

  Obsadenie: tu, pf

 • 2007

  Starý nostalgický valčík

  Obsadenie: vn, pf

 • Deň v pionierskom tábore

  Obsadenie: tr, pf

dva klavíry

tri nástroje

 • 2015

  Concerto grosso

  Obsadenie: 2pf, bat

 • 1971

  Musica giocosa per due violini e pianoforte

  Obsadenie: 2vn, pf

 • 1966

  Hudba pre tri nástroje

  Obsadenie: fl, clb, tr

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

sólový hlas (hlasy) s klavírom

úpravy folklóru

 • 2014

  Impresie spod Javorníkov

  Obsadenie: folkb: cl, zbm, archi

 • 1998

  Pod Javorinou muzika hrá

  Obsadenie: folkb: fl, cl, bat, zmb, archi

 • 1997

  Keď sa milý na vojnu bral

  Obsadenie: folkb

 • 1990

  Doma ste, doma

  Obsadenie: folkb

 • 1988

  Pod Makytou

  Obsadenie: folkb

 • 1987

  Muzika z Hontu

  Obsadenie: folkb

 • 1986

  Kraviarky

  Obsadenie: CM, folkb

 • 1986

  Žiale, moje žiale

  Obsadenie: s, folkb

 • 1985

  Liptovské impresie

  Obsadenie: s, CF, folkb

 • 1984

  Uspávanky z Liptova

  Obsadenie: vf, folkb

zborové

zbor a nástroje

 • 1986

  Hojana

  Obsadenie: CMa, bat

 • 1972

  Klapancie

  Obsadenie: CM, bat

 • 1971

  Neposlušné pesničky

  Obsadenie: CB, fl, 2vn

 • 1969

  Štyri detské zbory

  Obsadenie: CB, vn

 • 1968

  O zime

  Obsadenie: spk, CB, orch

elektroakustické

miešaný zbor

 • 1998

  Ave Maria

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1997

  Repetizioni

  Obsadenie: CMa

 • 1978

  Regrútske piesne

  Obsadenie: CMa

detský zbor

 • 1984

  Vokálky

  Obsadenie: CB

zbor a klavír

 • 1985

  Optimistická

  Obsadenie: CB, pf

x