• 2017

  KLAUDIA DERNEROVÁ: ZO ŽIVOTA ŽENY...

  CD - Pavlík Records PA 0157-2-131

  1. Robert Schumann: Frauenliebe und Leben Op.42

   Klaudia Račić Derner (s), Peter Pažický (pf)

  2. Robert Schumann: Frauenliebe und Leben Op.42

   Klaudia Račić Derner (s), Peter Pažický (pf)

  3. Hanuš Domanský: Elegická suita

   Klaudia Račić Derner (s), Peter Pažický (pf)

  4. Ľuboš Bernáth: Vyznania

   Klaudia Račić Derner (s), Rajmund Kákoni (ac), Eugen Prochác (vc)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2011

  VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records

  1. Peter Machajdík: Torqued Images

   Milan Paľa (vn)

  2. Iris Szeghy: Ciaccona

   Milan Paľa (vn)

  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec

   Milan Paľa (vn)

  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63

   Milan Paľa (vn)

  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3

   Milan Paľa (vn)

  6. Mirko Krajči: Sonáta

   Milan Paľa (vn)

  7. Vladimír Godár: O Crux

   Milan Paľa (vn)

  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle

   Milan Paľa (vn)

  9. Oľga Kroupová: Quintessenz

   Milan Paľa (vn)

  10. Hanuš Domanský: Dianoia

   Milan Paľa (vn)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 1993

  CHAMBER MUSIC 3

  CD - Hudobný fond SF 00152111

  1. Hanuš Domanský: Dithyramby

   Daniel Buranovský (pf)

  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"

   Moyzesovo kvarteto

  3. František Poul: Nokturná

   Zlatica Poulová (pf)

  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52

   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)

  5. Jozef Sixta: Piano Sonata

   Stanislav Zamborský (pf)

 • 1992

  HANUŠ DOMANSKÝ – VIANOČNÉ MYSTÉRIUM; FRANTIŠEK HRDINA - MISSA PASTORALIS

  CD - Radio Bratislava RB 0010-2031

  1. Hanuš Domanský: Vianočné mystérium

   František Urcikán (t), Valter Mikuš (t), Daniel Hlásny (b), Marián Čermák (t), Pavol Šimončič (v), Anna Kováčová (v), Slovenský komorný zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  2. Hrdina František: Missa pastoralis

   Slovenský komorný zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

 • 1992

  MUSICA SYMPHONICA SLOVACA

  CD - Slovak Radio Records RB 0022-2031

  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Etuda

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Ivan Parík: Fragmenty

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1989

  HANUŠ DOMANSKÝ, VLADIMÍR BOKES, ILJA ZELJENKA, JOZEF PODPROCKÝ

  LP - Opus 9110 1778

  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme

   Štátna filharmónia Brno, Rudolf Krečmer (dir.)

  2. Vladimír Bokes: Symfónia č. 3, op. 36

   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Hudba pre Warchala

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  4. Jozef Podprocký: Symfónia v dvoch častiach, op. 30

   Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 1987

  SPEVY NÁŠHO ĽUDU

  LP - Opus 9117 1909

  1. Ivan Hrušovský: Na lúke

   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša

   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy

   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  6. Hanuš Domanský: Kraviarky

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

  7. Igor Dibák: Na salaši

   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)

 • 1985

  HANUŠ DOMANSKÝ

  LP - Opus 9111 1503

  1. Hanuš Domanský: Bagately

   Ida Černecká (pf)

  2. Hanuš Domanský: Dithyramby

   Peter Toperczer (pf)

  3. Hanuš Domanský: Klapancie

   Slovenskí madrigalisti, Dalibor Machek (bat), Stanislav Mášik (bat), Ladislav Holásek (dir.)

  4. Hanuš Domanský: Elegická suita

   Magdaléna Blahušiaková (s), Marian Lapšanský (pf)

 • 1984

  MIEŠANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH UČITEĽOV

  LP - Opus 9112 1530

  1. Claudio Monteverdi: Nárek Ariadny

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  2. Matěj Bohuslav Černohorský: Fúga

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  3. Antonín Dvořák: Žitné pole

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)

  4. Piotr Iljič Čajkovskij: Sláviček

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)

  5. Baldasare Donati: Villanella alla neapolitana

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)

  6. Leoš Janáček: Hukvaldské piesne

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  7. Hanuš Domanský: Klapancie

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Zdeněk Blažek: Slovenské zemi

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Alexander Moyzes: Pieseň milicionárov

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Georgij Sviridov: Belasý večer

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Rodion Ščedrin: K vám, padlým

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Dmitrij Šostakovič: Zatíchli salvy

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Mikuláš Moyzes: Dve piesne zo Záhoria

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Jozef Potočár (dir.)

  14. Spirituál: Oh, Lord

   Miešaný zbor bratislavských učiteľov, Milan Seidl (dir.)

 • 1983

  HANUŠ DOMANSKÝ, PAVOL BAGIN, LADISLAV HOLOUBEK

  LP - Opus 9110 1478

  1. Hanuš Domanský: Symfónia

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  2. Pavol Bagin: Hudba pre sláčikový orchester

   Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

  3. Ladislav Holoubek: Genezis op. 70

   Sergej Kopčák (b), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Vladimír Verbickij (dir.)

 • 1975

  NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA

  LP - Opus 9111 0400

  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému

   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7

   Stanislav Zamborský (pf)

  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte

   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)

  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a

   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

x