• 1997

  Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

  za dielo: Bagately

  za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby

  cena udelená za rok 1996

 • 1984

  Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov

  za dielo: Symfónia

 • 1976

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Dianoia

 • 1970

  Skladateľská súťaž Ministerstva kultúry SR

  za dielo: Sláčikové kvarteto, op. 5

x