• 1996

  Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

  za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby – Bagately pre klavír

 • 1984

  Cena Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov

 • 1976

  Cena Jána Levoslava Bellu

 • 1970

  Skladateľská súťaž Ministerstva kultúry SR

x