2023

LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 34 – 50

2023

ŠTEFKOVÁ, Markéta: „O večných začiatkoch“. Západ o položenie základov modernej slovenskej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 14 – 33

2022

ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 19 – 21
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2021

redakce: Roman Janál a Karel Košárek představili novou nahrávku – Slovenská lidová poezie v písních

Hudební rozhledy, 28. 11. 2021

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2021

Priestor pre starú hudbu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 4 – 5

2021

BLAHO, Vladimír: Pavol Bršlík a Michal Matejčík na festivale Viva Musica!

Opera Slovakia, 7. 8. 2021

2021

DOHNALOVÁ, Lýdia: Bravo pre "Schneidrovku"

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 13

2021

BRONIŠ, Martin: Mikuláš Schneider-Trnavský, slovenský Schubert, se narodil před 140 lety

Opera Plus, 24. 5. 2021

2021

BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

2021

BUGALOVÁ, Edita: Neznáma omša Mikuláša Schneidra-Trnavského na ceste k poslucháčom

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 9

2021

VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

Spomienky – časť prvá

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

2020

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mimoriadny adventný koncert so Slávkou Zámečníkovou v bratislavskej Redute

Opera Slovakia, 15. 12. 2020

2020

FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 13

2019

ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 47 – 82

2018

KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 22 – 23

2018

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 19

2018

LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56 – 57

2017

BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

2017

TICHÝ, Stanislav – BLAHO, Vladimír: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 6 – 7

2017

ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57

2016

ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

2016

ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 9

2016

BLAHO, Vladimír: Viva Musica!

Štyria výborní

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 12

2015

BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 4

2015

ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, roč. 32, č. 2, s. 307

2015

PLATZNER, Alexander: Konvergencie

Stretnutie abiturientov

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, zbierka piesní pre spev a klavír

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 39 – 45

2015

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta pre husle a klavír g mol, op. 12

Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 29 – 33

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

2014

ČERVENKA, Jozef: Slza i úsmev Pavla Bršlíka

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 29

2014

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Mikuláš Schneider-Trnavský : Songs [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 36

2013

HORKAY, Tamás: Czechoslovak Chamber Duo [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 51

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

2012

ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Veľké slovenské hlasy

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 2

2012

ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

2011

BUGALOVÁ, Edita: Pripomenutie diela Mikuláša Schneidra-Trnavského

Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 343 – 349

2011

BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Spolok svätého Vojtecha, Trnava

2008

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht − prehliadaní tvorcovia a ich osudy

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

2008

BULLA, Marián: Zvláštna rozlúčka so slovenským Schubertom

Pamiatke národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského (24. 5. 1881 – 28. 5. 1958)

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 23

2001

CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský : K 120. výročiu narodenia skladateľa

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 53 – 54

2001

red: Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?

HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 55 – 56

1995

ADAMKOVÁ, Júlia – LEXMANN, Juraj: “Jednotný katolícky spevník” (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia.

Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie (ed. J. Lengová), 1995, Banská Bystrica, s. 123 – 128

1993

MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského

Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava

1991

BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja: Mikuláš Schneider Trnavský 1881-1958

Elenprint, Bratislava

1987

MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidera-Trnavského Zoltánovi Kodályovi

Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin

1984

MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidra-Trnavského Zoltánovi Kodályovi

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 8, s. 8

1983

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Televízny zápisník

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 15, s. 2

1983

BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

Obzor, Bratislava, s. 14 – 16

1982

PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie : Tvorcovia slovenskej národnej hudby : Mikuláš Schneider-Trnavský

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 2

1981

FÖLDEŠOVÁ, Marta: Koncert z tvorby M. Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 22, s. 5

1981

LIPPOLDOVÁ, Viera: Domov a svet v diele nár. umelca M. Schneidra-Trnavského [recenzia zborníka]

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 12, s. 5

1981

KIŠONOVÁ-HUBOVÁ, Mária: Moje stretnutie s tvorbou Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 4

1981

POTÚČEK, Juraj: Vydávanie a šírenie diel Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 6

1981

ALBRECHT, Ján: Nezabudnuteľná osobnosť

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 4

1981

HOZA, Štefan: Nevädnúce spomienky

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 2

1981

BUGALOVÁ, Edita: S Danielom Bullom o Schneidrovej spolupráci s Cíferským speváckym zborom

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 6

1981

SUCHOŃ, Eugen: List Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému k storočnici

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 3

1981

BUGALOVÁ, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 14, s. 4
(Slzy a úsmevy; Koncert zborovej tvorby; Koncert Slovenskej filharmónie)

1981

BURLAS, Ladislav: Význam Mikuláša Schneidra-Trnavského v slovenskej hudobnej kultúre

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 1

1981

BULLA, Marián: Trnavská topografia Schneidrovho života

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 5

1981

BUGALOVÁ, Edita: Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 6

1980

MELICHER, Alexander: O vzťahoch Mikuláša Schneidera-Trnavského k Zoltánovi Kodályovi

Vlastivedný zborník múzeí západoslovenského kraja, zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, 1980, Obzor, Bratislava

1978

BERNÁTOVÁ, Zdenka: Domov a svet v diele nár. umelca M. Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 13, s. 3
(o rovnomennom muzikologickom seminári v Trnave)

1978

BUGALOVÁ, Edita: Z korešpondencie nár. umelca M. Schneidra-Trnavského

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 13, s. 3

1976

TERRAYOVÁ, Jana Mária: Tvorca slovenskej umelej piesne

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 11, s. 1, 3

1976

BUGALOVÁ, Edita: Autorský večer

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 14, s. 7

1972

žk: Pamätná izba skladateľovi

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 7

1972

POTÚČEK, J. (ed.): Mikuláš Schneider–Trnavský: Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Antológia štúdií a príspevkov I.

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

1972

CHMELÍK, Bohumil: Sochár a hudba

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 13, s. 7

1969

mp: V národnom duchu

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2
(Uspávanka)

1965

ŠAMKO, Jozef: Mikuláš Schneider-Trnavský: Pohľad na život a dielo

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1959

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Úsmevy a slzy: Spomienky trnavského skladateľa

Bratislava

1958

BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 7 – 8, s. 290 – 293

1952

BOKESOVÁ, Zdenka: Mikuláš Schneider-Trnavský

SAVU, Bratislava

1948

Štátne ceny za umenie a vedu

Kultúrny život, 14. 11. 1948, roč. 3, č. 21, s. 6

1948

j. h.: Hudba

Sjazd skladateľov a hudobných vedcov v Prahe

Kultúrny život, 17. 10. 1948, roč. 3, č. 19, s. 8 – 9

1947

Ka: Hudba

Hodnotný koncert

Kultúrny život, 1947, roč. 2, č. 22 – 24, s. 10 – 11

1922

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Učebnica spevu pre školy obecné I.–II. Comenius

Bratislava
((maď. Énektan I.–II. Academia, Bratislava 1926))

Personálna bibliografia

 • 1959

  SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Úsmevy a slzy: Spomienky trnavského skladateľa

  Bratislava

 • 1922

  SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš: Učebnica spevu pre školy obecné I.–II. Comenius

  Bratislava
  ((maď. Énektan I.–II. Academia, Bratislava 1926))

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Spolok svätého Vojtecha, Trnava

 • 1993

  MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava

 • 1991

  BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja: Mikuláš Schneider Trnavský 1881-1958

  Elenprint, Bratislava

 • 1972

  POTÚČEK, J. (ed.): Mikuláš Schneider–Trnavský: Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Antológia štúdií a príspevkov I.

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

 • 1965

  ŠAMKO, Jozef: Mikuláš Schneider-Trnavský: Pohľad na život a dielo

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1952

  BOKESOVÁ, Zdenka: Mikuláš Schneider-Trnavský

  SAVU, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  LADIČ, Branko: „Do krajších dní“. Slovenská zborová a kantátová tvorba v službách propagandy po februári 1948

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 34 – 50

 • 2023

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: „O večných začiatkoch“. Západ o položenie základov modernej slovenskej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 14 – 33

 • 2021

  VESELÝ, Ondrej: Ján Zimmer – kontext a vývoj skladateľovho diela

  Spomienky – časť prvá

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 321 – 331

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 47 – 82

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

  Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, roč. 32, č. 2, s. 307

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Pripomenutie diela Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 343 – 349

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht − prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

 • 2001

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský : K 120. výročiu narodenia skladateľa

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 53 – 54

 • 1995

  ADAMKOVÁ, Júlia – LEXMANN, Juraj: “Jednotný katolícky spevník” (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia.

  Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie (ed. J. Lengová), 1995, Banská Bystrica, s. 123 – 128

 • 1987

  MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidera-Trnavského Zoltánovi Kodályovi

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, s. 14 – 16

 • 1981

  BULLA, Marián: Trnavská topografia Schneidrovho života

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 5

 • 1981

  BURLAS, Ladislav: Význam Mikuláša Schneidra-Trnavského v slovenskej hudobnej kultúre

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 1

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita: Kompozičné začiatky Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 6

 • 1980

  MELICHER, Alexander: O vzťahoch Mikuláša Schneidera-Trnavského k Zoltánovi Kodályovi

  Vlastivedný zborník múzeí západoslovenského kraja, zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, 1980, Obzor, Bratislava

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 7 – 8, s. 290 – 293

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, zbierka piesní pre spev a klavír

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 39 – 45

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta pre husle a klavír g mol, op. 12

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 29 – 33

Bibliografia – Recenzie

 • 2022

  ČANJI, Emília – CHOVANCOVÁ, Sarah: Dve truhlice Rodinného striebra vo Dvorane

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 19 – 21
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  BUGALOVÁ, Edita: Neznáma omša Mikuláša Schneidra-Trnavského na ceste k poslucháčom

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 9

 • 2021

  redakce: Roman Janál a Karel Košárek představili novou nahrávku – Slovenská lidová poezie v písních

  Hudební rozhledy, 28. 11. 2021

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Allegretto Žilina 2021

  Priestor pre starú hudbu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 4 – 5

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Pavol Bršlík a Michal Matejčík na festivale Viva Musica!

  Opera Slovakia, 7. 8. 2021

 • 2021

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bravo pre "Schneidrovku"

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 13

 • 2021

  BRONIŠ, Martin: Mikuláš Schneider-Trnavský, slovenský Schubert, se narodil před 140 lety

  Opera Plus, 24. 5. 2021

 • 2021

  BLAHO, Vladimír: Tradícia koncertov v Opere SND

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 9 – 10

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mimoriadny adventný koncert so Slávkou Zámečníkovou v bratislavskej Redute

  Opera Slovakia, 15. 12. 2020

 • 2020

  FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 13

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56 – 57

 • 2018

  KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 22 – 23

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 19

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav – BLAHO, Vladimír: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 6 – 7

 • 2016

  BLAHO, Vladimír: Viva Musica!

  Štyria výborní

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 12

 • 2016

  ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 9

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie

  Stretnutie abiturientov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 4

 • 2014

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Mikuláš Schneider-Trnavský : Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 36

 • 2014

  ČERVENKA, Jozef: Slza i úsmev Pavla Bršlíka

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 29

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Czechoslovak Chamber Duo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 51

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Veľké slovenské hlasy

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 2

 • 2008

  BULLA, Marián: Zvláštna rozlúčka so slovenským Schubertom

  Pamiatke národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského (24. 5. 1881 – 28. 5. 1958)

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 6, s. 23

 • 2001

  red: Ako živý je odkaz Mikuláša Schneidera-Trnavského?

  HŽ sa zhováral s Editou Bugalovou

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 55 – 56

 • 1984

  MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidra-Trnavského Zoltánovi Kodályovi

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 8, s. 8

 • 1983

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Televízny zápisník

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 15, s. 2

 • 1982

  PODRACKÝ, Igor: Gramorecenzie : Tvorcovia slovenskej národnej hudby : Mikuláš Schneider-Trnavský

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 3, s. 2

 • 1981

  FÖLDEŠOVÁ, Marta: Koncert z tvorby M. Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 22, s. 5

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita: Z osláv storočnice Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 14, s. 4
  (Slzy a úsmevy; Koncert zborovej tvorby; Koncert Slovenskej filharmónie)

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Domov a svet v diele nár. umelca M. Schneidra-Trnavského [recenzia zborníka]

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 12, s. 5

 • 1981

  KIŠONOVÁ-HUBOVÁ, Mária: Moje stretnutie s tvorbou Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 4

 • 1981

  POTÚČEK, Juraj: Vydávanie a šírenie diel Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 6

 • 1981

  ALBRECHT, Ján: Nezabudnuteľná osobnosť

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 4

 • 1981

  HOZA, Štefan: Nevädnúce spomienky

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 2

 • 1981

  BUGALOVÁ, Edita: S Danielom Bullom o Schneidrovej spolupráci s Cíferským speváckym zborom

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 6

 • 1981

  SUCHOŃ, Eugen: List Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému k storočnici

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 10, s. 3

 • 1978

  BERNÁTOVÁ, Zdenka: Domov a svet v diele nár. umelca M. Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 13, s. 3
  (o rovnomennom muzikologickom seminári v Trnave)

 • 1978

  BUGALOVÁ, Edita: Z korešpondencie nár. umelca M. Schneidra-Trnavského

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 13, s. 3

 • 1976

  BUGALOVÁ, Edita: Autorský večer

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 14, s. 7

 • 1976

  TERRAYOVÁ, Jana Mária: Tvorca slovenskej umelej piesne

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 11, s. 1, 3

 • 1972

  žk: Pamätná izba skladateľovi

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 7

 • 1972

  CHMELÍK, Bohumil: Sochár a hudba

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 13, s. 7

 • 1969

  mp: V národnom duchu

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2
  (Uspávanka)

 • 1948

  Štátne ceny za umenie a vedu

  Kultúrny život, 14. 11. 1948, roč. 3, č. 21, s. 6

 • 1948

  j. h.: Hudba

  Sjazd skladateľov a hudobných vedcov v Prahe

  Kultúrny život, 17. 10. 1948, roč. 3, č. 19, s. 8 – 9

 • 1947

  Ka: Hudba

  Hodnotný koncert

  Kultúrny život, 1947, roč. 2, č. 22 – 24, s. 10 – 11

x