Personálna bibliografia

 • 1959

  Úsmevy a slzy: Spomienky trnavského skladateľa

  Bratislava

 • 1922

  Učebnica spevu pre školy obecné I.–II. Comenius

  Bratislava
  ((maď. Énektan I.–II. Academia, Bratislava 1926))

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 47 – 82

 • 2015

  ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov

  Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, roč. 32, č. 2, s. 307

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Pripomenutie diela Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 343 – 349

 • 2008

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský a Alexander Albrecht − prehliadaní tvorcovia a ich osudy

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 19 – 21

 • 1995

  ADAMKOVÁ, Júlia – LEXMANN, Juraj: “Jednotný katolícky spevník” (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia.

  Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie (ed. J. Lengová), 1995, Banská Bystrica, s. 123 – 128

 • 1987

  MELICHER, Alexander: Nad listami Mikuláša Schneidera-Trnavského Zoltánovi Kodályovi

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin

 • 1983

  BURLAS, Ladislav: Slovenská hudobná moderna

  Obzor, Bratislava, s. 14 – 16

 • 1980

  MELICHER, Alexander: O vzťahoch Mikuláša Schneidera-Trnavského k Zoltánovi Kodályovi

  Vlastivedný zborník múzeí západoslovenského kraja, zv. 7. Venované pamiatke Mikuláša Schneidra-Trnavského, 1980, Obzor, Bratislava

 • 1958

  BURLAS, Ladislav: Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 7 – 8, s. 290 – 293

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Mimoriadny adventný koncert so Slávkou Zámečníkovou v bratislavskej Redute

  Opera Slovakia, 15.12.2020

 • 2020

  FECSKOVÁ, Silvia: Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 13

 • 2018

  LADIČ, Branko: Alma nox [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 56 – 57

 • 2018

  KOBETIČ, Adrián: Trnavská hudobná jar jubiluje

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 22 – 23

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 19

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 2

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 57

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav – BLAHO, Vladimír: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 6 – 7

 • 2016

  BLAHO, Vladimír: Viva Musica!

  Štyria výborní

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 12

 • 2016

  ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby

  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 9, s. 9

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 11

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Konvergencie

  Stretnutie abiturientov

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 5 – 6

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Vedia to i ono

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 4

 • 2014

  ČERVENKA, Jozef: Slza i úsmev Pavla Bršlíka

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 29

 • 2014

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Mikuláš Schneider-Trnavský : Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 6, s. 36

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Czechoslovak Chamber Duo [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 51

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, I.: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 4, s. 11

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Veľké slovenské hlasy

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 2

 • 1972

  žk: Pamätná izba skladateľovi

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 8, s. 7

 • 1972

  CHMELÍK, Bohumil: Sochár a hudba

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 13, s. 7

 • 1969

  mp: V národnom duchu

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 13 – 14, s. 2
  (Uspávanka)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  BUGALOVÁ, Edita: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

  Spolok svätého Vojtecha, Trnava

 • 1993

  MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava

 • 1991

  BUGALOVÁ, Edita: Hoj, vlasť moja: Mikuláš Schneider Trnavský 1881-1958

  Elenprint, Bratislava

 • 1972

  POTÚČEK, J. (ed.): Mikuláš Schneider–Trnavský: Príspevky k slovenskej etnomuzikológii a k slovenskej hudbe. Antológia štúdií a príspevkov I.

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

 • 1965

  ŠAMKO, Jozef: Mikuláš Schneider-Trnavský: Pohľad na život a dielo

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1952

  BOKESOVÁ, Zdenka: Mikuláš Schneider-Trnavský

  SAVU, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta pre husle a klavír g mol, op. 12

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 29 – 33

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy, zbierka piesní pre spev a klavír

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 39 – 45

x