• 2016

  Zápis do Zlatej knihy SOZA

  cena udelená za rok 2015

 • 1956

  titul Národný umelec

 • 1948

  Štátna cena

  za celoživotné skladateľské dielo

x