• 2022

  AVE MARIA : DUCHOVNÁ TVORBA PRE HLAS A ORGAN

  CD - Pavlík Records PA 0199-2-132

  1. anonymus (upr. Egon Krák): Keď sa Kristus narodil / In natali Domini

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  2. anonymus (upr. Egon Krák): In dulci jubilo

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Wacłav Golonka (org)

  3. anonymus (upr. Egon Krák): Quem pasores lauda vere

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  4. Vladimir Vavilov: Ave Maria podľa Giulia Cacciniho

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Wacłav Golonka (org)

  5. Józef Żebrowski: Fecit potentiam z Magnificatu Marcin

   Gustáv Beláček (bbr), Tomasz Ślusarczyk (tr), Wacłav Golonka (org)

  6. Juraj Paulín Bajan: Dobrovolná chudobo

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  7. Juraj Paulín Bajan (upr. Tomasz Ślusarczik): Hvezdičko nebeská

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Tomasz Ślusarczyk (tr), Wacłav Golonka (org)

  8. Juraj Paulín Bajan: Marnost nad marnosti /Funebrales pro Requiem/

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  9. Juraj Paulín Bajan (upr. Wacław Golonka): Poďte sem hříšnici

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  10. Georgius Zrunek: Laudamus te z Vianočnej omše / Missa prima pro festis natalitus

   Gustáv Beláček (bbr), Wacłav Golonka (org)

  11. Wolfgang Amadeus Mozart (arr. Otto Schmidt): Ave verum corpus KV 618

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Wacłav Golonka (org)

  12. Luigi Cherubini: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Pavel Svoboda (org)

  13. Gaetano Donizetti: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Pavel Svoboda (org)

  14. Michail Ivanovič Glinka: Dovunque il guardo giro

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  15. Charles Gounod: O, divine Redeemer!

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  16. Mathilda Marchesi de Castrone: Ave Maria Op. 24

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  17. Anton Bruckner: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  18. Luigi Luzzi: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  19. Antonín Dvořák: Ó, Sanctissima, Op. 19a

   Gustáv Beláček (bbr), Terézia Kružliaková (ms), Pavel Svoboda (org)

  20. Ján Levoslav Bella: Ad te, Domine, levavi animam meam

   Gustáv Beláček (bbr), Pavel Svoboda (org)

  21. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  22. Mikuláš Schneider-Trnavský: Otče náš, nebeský

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  23. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  24. Frico Kafenda: Ave Maria

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  25. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1 op. 4

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  26. Tibor Andrašovan: Svätý Gorazd

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

  27. Ivan Valenta: Chválospevy a vzývania – Bezdomovci, pozberaní na placi

   Gustáv Beláček (bbr), Martin Pavlík (vn), Marek Paľa (org)

  28. Egon Krák: Tre Invocazioni

   Gustáv Beláček (bbr), Marek Paľa (org)

 • 2021

  SLOVENSKÁ LIDOVÁ POEZIE V PÍSNÍCH

  CD - ArcoDiva

  1. Bohuslav Martinů: Slovenské písně H 126

   Roman Janál (br), Karel Košárek (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní

   Roman Janál (br), Karel Košárek (pf)

 • 2021

  STO ROKOV SO SPEVÁCKYM ZBOROM SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

  CD - Slovenský ochranný zväz autorský R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Čo sa stalo nové

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj – Počúvaj, počúvaj

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Dve regrútske

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: Z knihy žalmov

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Lukáš Borzík: Litánie

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  22. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  23. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 2017

  ALMA NOX

  CD - Diskant DK 0174-2231

  1. Ján Levoslav Bella: Vianoce

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  2. Ján Levoslav Bella: Uns ist zum Heil ein Kind geboren (Lebo dieťa sa nám narodilo)

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

  4. Ilja Zeljenka: Missa serena

   Martin Mikuš (bbr), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)

 • 2017

  ANIMA MUNDI

  CD - Tribus musicae 2045-004-2

  1. Michael Praetorius: Ballet des Coqs

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  2. Michael Praetorius: Spagnoletta

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  3. Samuel Marckfelner: Alud (Preambulum) et Fuga 6. Thoni

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  4. Giulio Caccini: Ave Maria

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  5. Intrada (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  6. Gaudium (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  7. Lilia mia, cor mio (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  8. Treza (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  9. Sarabanda (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  10. Saltirella (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  11. Volta (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  12. Amor (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  13. Chorea in D (Pestrý levočský zborník)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  14. Peter Heeren: Choral "Was Gott tut, das ist wohlgetan"

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  15. Johann Sebastian Bach:

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  16. Corrente (European Baroque Suite)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  17. Tambourin (European Baroque Suite)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  18. Rondeau (European Baroque Suite)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  19. Princess Royal (European Baroque Suite)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  20. Siciliano (European Baroque Suite)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  21. Fanfare (European Baroque Suite)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  22. Stanislav Šurin: Fanfáry

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  23. Gaston Litaize: Prélude liturgique

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  24. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  25. Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  26. Jiří Strejc: Preludium (Sonate I.)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  27. Malte Rühmann: Die Verheißungen der Sehnsucht

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  28. Vera Stanislav: Am Abend

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  29. Señora Doña Maria (Chile)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  30. Doina din Banat (Romania)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  31. Habanera Gris (Cuba)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  32. Flieg herbei (Ukraine)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  33. Gort na Saileán (Ireland)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

  34. Sanie cu Zurgalai (Romania)

   Stanislav Šurin (org), Helmut Hauskeller (panova flauta)

 • 2017

  SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS

  CD - Harmonia Seraphica 2411-003-2

  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  7. Leoš Janáček: Na prievoze

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)

   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)

  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)

   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)

  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského

   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)

  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

 • 2016

  RICHARD ŠVEDA, RÓBERT PECHANEC : SONGS

  CD - Viva Musica! records 1801-009-2

  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  2. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Ej, a keď ma už viedli

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  3. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hej, javorová húžva

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  4. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hor' sa chlapci do skoku

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  5. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – V Raslaviciach bije banda

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  6. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Hej, poľana, poľana

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  7. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – A ja idem, lebo musím

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  8. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Tri dni ma naháňali

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Ja parobok z Kapušian

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nalej, nalej, šenkárička op. 74b

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Štidiri, štidiri

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Javoru, javorník

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – Anička mlynárova

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – A ja som z Oravy debnár

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ty falošná falošnica

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Do hory ma poslali

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ešte raz sa obzrieť mám

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Dievča, dievča, lastovička

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Čože tak žalostne op. 74c

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

  22. Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina

   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)

 • 2015

  THE NEW ORGAN IN DOLNÝ KUBÍN

  CD - Tribus musicae 1794-005-2

  1. Johann Sebastian Bach: Preludium G dur, BWV 541, 1

   Stanislav Šurin (org)

  2. Johann Sebastian Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

   Stanislav Šurin (org)

  3. Johann Sebastian Bach: Fuga G dur, BWV 541, 2

   Stanislav Šurin (org)

  4. Giovanni Battista Pergolesi: Siciliana

   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá

   Stanislav Šurin (org)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria

   Jana Pastorková (s), Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)

  7. Felix Borowski: Adoration

   Mariusz Monczak , Stanislav Šurin (org)

  8. Bohuslav Martinů: Vigilia

   Stanislav Šurin (org)

  9. Stanislav Šurin: Štyri mariánske antifóny – Salve Regina

   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)

  10. Stanislav Šurin: Chanson d'automne

   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)

  11. Vladimír Godár: Majkomašmalon

   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)

  12. Henryk Mikołaj Górecki: Malá fantázia

   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)

  13. Jiří Strejc: Sonata I. – Preludium, Aria, Toccata

   Stanislav Šurin (org)

 • 2015

  USPÁVANKY

  CD - Občianske združenie Konvergencie EAN 8588006338010

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  2. moldavská / arr. Marcel Comendant: Maruta

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Štefan Bugala (vbf), Marcel Comendant (zmb)

  3. slovenská / arr. Štefan Bugala: Čierne oči

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  4. slovenská / arr. Jozef Lupták: Ovečka

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  5. moldavská / arr. Marcel Comendant: Doina

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  6. rusínska / arr. Boris Lenko: A ľuľaj mi, ľuľaj

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  7. slovenská / arr. Štefan Bugala: Zahrajte mi tichúčko

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  8. slovenská (Hrochoť) / arr. Jozef Lupták: Beli že mi, beli

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  9. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 1

   Branislav Dugovič (cl)

  10. rusínska / arr. Boris Lenko: Eja, ľuľu mi, ľuľu 2

   Branislav Dugovič (cl)

  11. slovenská / arr. Jozef Lupták: Pastier, čo stádo miluje

   Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)

  12. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Spi dieťatko, spi

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  13. slovenská (Šariš) / arr. Boris Lenko: Ušni že mi, ušni

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  14. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Limbora

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)

  15. chorvátska (istrijská) / arr. Boris Lenko: Zaspal pave

   Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb)

  16. rusínska / arr. Boris Lenko: Ľuľaj mi, ľuľaj, sokole

   Branislav Dugovič (cl, clb), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  17. slovenská / arr. Branislav Dugovič: Dobrú noc, má milá

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Boris Lenko (ac), Marcel Comendant (zmb), Štefan Bugala (vbf)

  18. moldavská / arr. Marcel Comendant: Nani nani

   Branislav Dugovič (cl), Jozef Lupták (vc), Marcel Comendant (zmb)

 • 2015

  VZLIETLI ORLI VYSOKO

  DVD - Harmonia Seraphica

  1. anonym / Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  2. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom

   Juraj Sarvaš (spk)

  3. Ján Valašťan-Dolinský / Ľudovít Štúr: Nitra, milá Nitra

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  4. Michal Laciak / Viliam Paulíny-Tóth: Prosba

   Marián Hrdina (b)

  5. Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848 – úryvok

   Juraj Sarvaš (spk)

  6. anonym / Viliam Paulíny-Tóth: Kto si rodom Slovák

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  7. Janko Kráľ: Orol

   Juraj Sarvaš (spk)

  8. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  9. Ľudovít Štúr: Rozlúčenie

   Juraj Sarvaš (spk)

  10. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  11. Andrej Sládkovič: Marína

   Juraj Sarvaš (spk)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  13. Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869

   Juraj Sarvaš (spk)

  14. Ľudovít Vansa / Samo Tomášik: Kolo Tatier čierňava

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

  15. Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko

   Juraj Sarvaš (spk)

  16. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)

 • 2014

  MIKULÁŠ SCHNEIDER TRNAVSKÝ : SONGS

  CD - Viva Musica! records 1801 001-2

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Vesper Dominicae

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Letí havran, letí

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Keď na deň zvoniť mali

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Guslar

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Magdaléna

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Chryzantémy

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Neobzeraj sa

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Našiel som si v šírom poli

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Hej, už som všetko prepil

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Povedz mi, dievčatko

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Jánošíková žatva

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Takú som si frajerôčku zamiloval

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  22. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Všetci ľudia povedajú

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  23. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Pime, chlapci, pime víno

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  24. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Šenkovala šenkárička

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

  25. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Keď som sa spovedal

   Pavol Bršlík (t), Róbert Pechanec (pf)

 • 2014

  MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : PIESNE/SONGS

  CD

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Junák

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Šuhaju, šuhaju

   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Mám ja kosu nakutú

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Dievča húsky páslo

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Peter Sedlák (dir.)

  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Drotárik

   Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko

   Hana Friedová (s), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč

   Hana Friedová (s), Daniel Čapkovič (br), Trnavský komorný orchester, Štefan Sedlický (dir.)

 • 2013

  AVE MARIA ET ALIA OPERA MUSICA SACRA

  CD - Music Forum 2306-001-2

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Diffusa est gratia

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Duchovné piesne z Cantus Catholici

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Modlitby a piesne op. 39 – Otče náš

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  5. Ján Levoslav Bella: Ad te Domine levavi

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  6. Ján Levoslav Bella: Saul und David op. 7

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  7. Ján Levoslav Bella: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  8. Alexander Albrecht: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  9. Viliam Figuš-Bystrý: 6 ofertórií op. 88 – Ad te levavi animam meam

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  10. Viliam Figuš-Bystrý: Dve Ave Maria op. 94 – Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  11. Ladislav Stanček: Starosloviensky Otčenáš, op. 26

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  12. Ladislav Stanček: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Juraj Tomka (vn), Marek Vrábel (org)

  13. Frico Kafenda: Ave Maria

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  14. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 1 F dur

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  15. Štefan Németh-Šamorínsky: Missa brevis č. 3 g mol, op. 22

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  16. Štefan Németh-Šamorínsky: Ave Maria č. 1 op. 4

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

  17. Ján Móry: Ave Maria, op. 13

   Tomáš Šelc (bbr), Marek Vrábel (org)

 • 2012

  CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO

  CD - Český rozhlas CR05912

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

  2. Peter Machajdík: Sonata "Rosenberg"

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

  3. Antonín Dvořák: Sonáta F dur pre husle a klavír, op. 57

   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Berešová (pf)

 • 2011

  SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET

  CD - Slovak Radio Records RB 0341-2631

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz

   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať

   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova

   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam

   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík

   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska

   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne

   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži

   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci

   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ

   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň

   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára

   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí

   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky

   Silvia Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený

   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)

 • 2009

  BABJAKOVCI V JASKYNI

  CD - K2 studio

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň

   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň

   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove

   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)

  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy

   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie

   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň

   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)

 • 2009

  KONOMICHI

  CD - abalArt 8592612001275

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ten vaďovský kostolíček

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ej, mám ja koňa faku

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Keby ja vedela

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nad kolískou

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

  11. Kosaku Yamada: Konomichi

   Nao Higano (s), Kuni Soma (pf)

 • 2009

  OPUS 100 – PETER DVORSKÝ '77, SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  CD - Opus 91 0111-2

  1. Giuseppe Verdi: Questa o quella (Rigoletto)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Parmi veder le lagrime (Rigoletto)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Giuseppe Verdi: De' miei bollenti spiriti

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Friedrich von Flotow: Ach, so fromm (Marta)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  5. Gaetano Donizetti: Lucia z Lammermooru

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  6. Jules Massenet: Pourquoi me réveiller (Werther)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Giacomo Puccini: Che gelida manina (Bohéma)

   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

  8. Giacomo Puccini: E lucevan le stelle (Tosca)

   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  9. Francesco Cilea: Arlesanka

   Peter Dvorský (t), Ondrej Lenárd (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

  10. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  11. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  12. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

 • 2009

  ORGAN ROMANTIC IN OPAVA

  CD - Diskant DK 0124-2 131

  1. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola – Pieseň

   Mário Sedlár (org)

  2. Jozef Grešák: Organová kniha pre Ivana Sokola – Modlitba

   Mário Sedlár (org)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá

   Mário Sedlár (org)

  4. Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonáta B dur op. 65 č. 4

   Mário Sedlár (org)

  5. Franz Liszt: Salve Regina

   Mário Sedlár (org)

  6. Franz Schmidt: Praeludium et Fuga super Alleluia

   Mário Sedlár (org)

  7. Bedřich Antonín Wiedermann: Chorálové prelúdium na pieseň ‘Chtíc, aby spal’

   Mário Sedlár (org)

  8. Max Reger: Fantázia a fúga na chorál ‘Halleluiah, Gott zu loben!’ op. 52 č. 3

   Mário Sedlár (org)

 • 2008

  MUSIC FROM TRNAVA

  CD - Agentúra AP Projekt MM 0107-2-231

  1. Stanislav Hochel: Hudba pre mesto Trnava

   Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Trencin-Teplicensis

   Hilda Gulyásová (s), Helena Škripecká Oborníková (a), Peter Malý (t), Peter Kollár (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)

  3. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis

   Hilda Gulyásová (s), Peter Kollár (b), Stanislav Šurin (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Andrej Rapant (dir.)

  4. Live nahrávka záverečného koncertu festivalu Trnavské organové dni 2008
 • 2007

  DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO III

  CD - Musica Tyrnaviensis R68 0005-2-231

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa Rosa mystica

   Jana Pastorková (s), Helena Škripecká Oborníková (a), Andrej Rapant (t), Jaroslav Pehal (b), Zuzana Zahradníková (org), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Trnavský komorný orchester, Branislav Kostka (dir.)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sancti Nicolai

   Aneta Hollá (s), Petra Záhumenská (a), Róbert Remeselník (t), Marián Bulla (b), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Cantica nova, Philharmonie Marchfeld, Trnavský komorný orchester, Bettina Schmitt (dir.)

 • 2007

  GAUDETE IN DOMINO: VÝBER ZO SLOVENSKEJ SAKRÁLNEJ HUDBY

  CD - Katolícka univerzita v Ružomberku

  • Schola Cantorum

  • CD I.
   1. Aleluia Ave verbum Incarnatum 3:25
   2. Antiphona ad communio Regina mundi 1:04
   3. S. Marckfelner: Praeambulum ex C - Fuga (In F) 2:16
   4. S. Marckfelner: Aliud Praeambulum (In F) 1:30
   5. Sekvencia Glorlosus Christus, rex humillis 7:19
   6. S. Marckfelner: Fuga 6. Thoni 1:04
   7. S. Marckfelner: Praeambulum ex A 2:03
   8. Sekvencia: O Maria, Virgo Dia 4:07
   9. S. Marckfelner: Praeambula (In G) 1:44
   10.Z. Zarewutius: Magnificat 7:14
   11.Schreier: Lauda Sion 10:51
   12.Capricornus: Dixit Dominus 3:34
   13.P. Peťko: Jesu decus angelicum 4:06
   14.Cantus Catholici/D.Bill: Hospodin mojím pastierom bude 1:48
   15.J. I. Daník: Ária II. 3:41
   16.S. Capricornus: Venite ad me omnes 6:15

   Total Time: 1:02:09

   CD II.
   (Schola Cantorum, J. Bednáriková)
   1. R. Adamko: Gaudete In Domino 5:18
   2. S. Šurin: Blízko je Pán 2:15
   3. S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi 2:01
   4. J. Lexmann: Videli sme jeho hviezdu 2:01
   5. S. Šurin: Plesaj hlasno 1:52
   6. S. Šurin: Slovo sa telom stalo 1:43
   7. R. Adamko: Všetci králi zeme 2:37
   8. S. Šurin: Nevinné deti 2:00
   9. S. Šurin: Kráľom je Hospodin 2:02
   10.A. Kapp: Prelúdium č. 5 G dur. Andante 3:02
   11.Kapp: Prelúdium č. 4 C dur. Allegro maestoso 2:04
   12.Adamko: Z krutej púšte 2:46
   13.Šurin: Peruťami svojimi 1:57
   14.Adamko: Keď si prijal 2:26
   15.Šurin: Duch Pána 3:07
   16.Adamko: Doprostred nás 2:39
   17.Adamko: Ja som dobrý pastier 4:32
   18.Šurin: Mužovia galilejskí 1:56
   19.Adamko: Pánova dobrota 3:16
   20.A. Zimmermann: Miserere 7:34


   Total Time: 57:16


   CD III.
   1. I. P. Roškovský: Praelude (In E) 2:10
   2. J. M. Sperger: Von Himmel's Freud 8:26
   3. A. Kapp: Prelúdium č. 6 F dur 2:18
   4. J. L. Bella: Ave Maria 4:24
   5. L. Dušinský: Locus iste 3:22
   6. M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 28. Andante sostenuto 1:33
   7. M. Schneider - Trnavský: Domine non sum dignus 3:16
   8. M. Schneider - Trnavský: Otče náš 3:34
   9. M. Moyzes: Vexilla regis 5:03
   10.Bernáth: Žalm č.1 2:36
   11.I. Zeljenka: Boh je môj pastier 4:13
   12.I. Hrušovský: Psalmus 120 3:51
   13.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 1 C dur Andante 1:30
   14.M. Schneider - Trnavský: Hospodine, vyslyš nás (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, 15.Benedictus, Agnus Dei) 13:39
   16.M. Schneider - Trnavský: Prelúdium č. 13 a mol Energico 1:02

   Total Time: 1:01:06
 • 2007

  VIANOČNÉ PASTORÁLE : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

  DVD - Diskant

  1. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Gloria in excelsis Deo

   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)

  2. Hymnus: Veni Creator Spiritus

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  3. César Franck: Panis angelicus

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Bratislavský štúdiový orchester, Mario Košik (dir.)

  4. Antonio Vivaldi: Gloria, RV 589 – Propter magnam

   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  6. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  7. John Francis Wade: Adeste fideles

   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  8. Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 – Domine Deus, Agnus Dei

   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Baroque, Branislav Kostka (dir.)

  9. Franz Xaver Tost: Memento Domine

   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  10. Vianočná koleda: Deck The Halls, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hark! The Herald Angels Sing:

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  11. Vianočná koleda: O Tannenbaum

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  12. James Pierpont: Jingle Bells

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  13. Paulín Bajan: Vianočné pastorále (výber)

   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)

  14. Vianočné koledy: Do mesta Betléma, Pastieri, Búvaj dieťa krásne, Angelus pastoribus

   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  15. Franz Xaver Gruber: Tichá noc, svätá noc

   Bratislavský chlapčenský zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  16. Hudobná réžia: Emil Nižňanský, Miroslav Krajčí
   Zvuková réžia: Hubert Geschwandtner, Václav Frkal
   Réžia: Milan Homolka
 • 2006

  BLACK & WHITE : OLD PIANO KEYS

  CD - Agentúra AP Projekt AP 0025-2-131

  1. Scott Joplin: The Entertainer

   Igor Bázlik (pf)

  2. Igor Bázlik: Snáď len čírou náhodou

   Igor Bázlik (pf)

  3. Ludwig van Beethoven: Pre Elišku

   Igor Bázlik (pf)

  4. Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria

   Igor Bázlik (pf)

  5. Wolfgang Amadeus Mozart: Turecký pochod

   Igor Bázlik (pf)

  6. Ludwig van Beethoven: Adagio sostenuto zo Sonáty Mesačný svit

   Igor Bázlik (pf)

  7. Antonín Dvořák: Humoreska

   Igor Bázlik (pf)

  8. Franz Schubert: Moment musical

   Igor Bázlik (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom

   Igor Bázlik (pf)

  10. židovská ľudová: Di bord

   Igor Bázlik (pf)

  11. Antonín Dvořák: Largo zo Symfónie "Z nového sveta"

   Igor Bázlik (pf)

  12. Fryderyk Chopin: Nokturno op. 9, č. 2

   Igor Bázlik (pf)

  13. Bert Kalman, Harry Ruby, Herbert Stothart: I Wanna Be Loved By You

   Igor Bázlik (pf)

  14. Franz Lehár: Vilja, o Vilja z operety "Veselá vdova"

   Igor Bázlik (pf)

  15. Franz Schubert: Zastaveníčko

   Igor Bázlik (pf)

  16. Paul de Senneville: Balada pre Adelku

   Igor Bázlik (pf)

  17. Andrew Lloyd Webber: Memory

   Igor Bázlik (pf)

  18. Robert Schumann: Snenie

   Igor Bázlik (pf)

  19. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Let čmeliaka

   Igor Bázlik (pf)

 • 2006

  GABRIELA BEŇAČKOVÁ : ŠTEFAN MARGITA : SLOVAK SONGS

  CD - ArcoDiva UP 0001-2 131

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesne o matke op. 80 – Keby ja vedela

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesne o matke op. 80 – Keby tak vedeli

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Piesne o matke op. 80 – Mamička

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Der Einsiedler (Pustovník) op. 4a

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Die gebeugte Rose (Sklonená ruža) op. 4b

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Tie bojazlivé tvoje oči

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Esketnek egy kis lányt (Vydávajú dievča)

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Sedí kukuk

   Gabriela Beňačková (s), Katarína Bachmannová (pf)

  14. Sylvie Bodorová: Sadaj, slnko, sadaj – sedm slovenských lidových písní pro dva hlasy, harfu a klavír

   Štefan Margita (t), Gabriela Beňačková (s), Kateřina Englichová (ar), Katarína Bachmannová (pf)

  15. Jaroslav Krček (arr.): Teče voda, teče

   Gabriela Beňačková (s), Česká filharmónia, Bohumil Gregor (dir.)

  16. Jaroslav Krček (arr.): Zaspívej, slavíčku

   Gabriela Beňačková (s), Česká filharmónia, Bohumil Gregor (dir.)

 • 2006

  SLZY A ÚSMEVY : ŠTEFAN MARGITA : GABRIELA BEŇAČKOVÁ

  CD - ArcoDiva UP 0084-2 131

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Vesper Dominicae

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Letí havran, letí

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Keď na deň zvoniť mali

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Magdaléna

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom

   Štefan Margita (t), Katarína Bachmannová (pf)

  10. Béla Bartók: Magyar Népdalok

   Štefan Margita (t), Kateřina Englichová (ar)

  11. Sylvie Bodorová: Sadaj, slnko, sadaj – sedm slovenských lidových písní pro dva hlasy, harfu a klavír

   Štefan Margita (t), Gabriela Beňačková (s), Kateřina Englichová (ar), Katarína Bachmannová (pf)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 2004

  MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA

  CD - Slovart SR-0054

  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)

  12. Peter Cón: Išol mili orac

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  13. Ilja Zeljenka: Bagately

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  14. Peter Cón: Tempus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23

   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)

 • 1999

  DEDINSKÉ SCÉNY (BYSCENER)

  CD - Daphne DAPHNE1010

  1. Béla Bartók: Dedinské scény

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  2. Bohuslav Martinů: Nový špalíček

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  3. Antonín Dvořák: Cigánské melodie

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  4. Antonín Dvořák: V národním tónu

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  5. Leoš Janáček: Moravská lidová posie v písních

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Annika Hudak (ms), Stefan Nymark (pf)

 • 1999

  DUCHOVNÁ TVORBA MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO II

  CD - B.E.S.T. Agentúra BE 0002-2-231

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pastoralis Alma nox

   Spevácky zbor SĽUK-u, Branislav Kostka (zbm.), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Benedicta cuius viscera op. 22

   Jana Pastorková (s), Vladimír Bereník (vn), Stanislav Šurin (org)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli

   Spevácky zbor SĽUK-u, Juraj Mitošinka (tn), Stanislav Šurin (org), Slovenská filharmónia, Branislav Kostka (dir.)

 • 1997

  DUCHOVNÁ A ORGANOVÁ TVORBA M. SCHNEIDRA-TRNAVSKÉHO I

  CD - LUX Media, s. r. o. LM 0011-2-031

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn), Musica Vocalis, Vladimír Bereník (koncertný majster), Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria in Es

   Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa pro defunctis in c, op. 41

   Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá

   Stanislav Šurin (org), Peter Reiffers (org)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Terzett Ave Maria

   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (vn)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es

   Jana Pastorková (s), Petra Noskaiová (a), Marián Pavlovič (t), Stanislav Šurin (org), Vladimír Bereník (koncertný majster), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.), Capella Tirnaviensis

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Matka Božia Trnavská

   Stanislav Šurin (org), Musica Vocalis, Branislav Kostka (dir.)

 • 1981

  TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ

  LP - Opus 9110 1093-94

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Symfónia e mol "Spomienková"

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Pribinov sľub op. 68

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Za horami, za dolami

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Padol kameň

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta g mol op. 12

   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)

 • 1980

  PETER DVORSKÝ – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

  LP - Opus 9117 0953

  1. Štefan Németh-Šamorínsky: Záhorácke piesne

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  2. Pavol Bagin: Päť slovenských ľudových piesní

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  3. Vítězslav Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne (upr. Zdenko Mikula)

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

 • 1979

  MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ : Z PIESŇOVEJ TVORBY

  LP - Opus 9112 0782

  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Uspávanka

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Keby som bol vtáčkom

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  3. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Vtedy sa mi prisnejú

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Nesedaj, sláviček

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Nôžka

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Ružičky

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Oráč

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – V našom dvore na javore

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Vtáčik v zime

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Naším malým oblôčkom

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Ďaleko široko

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní

   Peter Dvorský (t), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Keď sa drobné pieseňky

   Magdaléna Hajóssyová (s), Orchester Opery SND, Pavol Bagin (dir.)

x