19??

Večerná modlitba

Obsadenie: 4vn

19??

Tri malé valčíky

Obsadenie: pf

19??

Jubilárny pochod

Obsadenie: fiati

19??

Čardáš budzogáň

Obsadenie: fiati

19??

Čelom vpred

Obsadenie: pf

19??

Okolo mlyna

Obsadenie: pf

19??

Rušaj junač

Obsadenie: pf

19??

Jánošík

Obsadenie: pf

19??

Valčík pre klavír

Obsadenie: pf

19??

Za horami

Obsadenie: pf

19??

Dobrú noc

Obsadenie: vn, pf

19??

Scherzando

Obsadenie: vn, pf

1957

V pionierskom dome

Obsadenie: v/V

1957

Lístok do pamätníka

Obsadenie: pf

1957

Tri detské piesne

Obsadenie: v/V

1957

Slovenská suita (´Keď sa pieseň rozozvučí´)

Obsadenie: orch

1957

Dedo Mráz

Obsadenie: v/V

1956

Snehuliak

Obsadenie: v, pf

1956

Valašská

Obsadenie: orch

1956

Na rozlúčku

Obsadenie: CM

1955?

Pri potoku sedela

Obsadenie: CM

1955

Dve piesne v ľudovom tóne

Obsadenie: t, CM, folkb

1955

Keď sa vrátim

Obsadenie: v, pf

1954

Dextera Domini in f

Obsadenie: CM

1954

Duhopol. Fantázia pre husle a orchester (klavír)

Obsadenie: vn, orch/pf

1954

Ku sv. Ignácovi

Obsadenie: org

1954

Omšová pieseň ku cti cv. Svorada a Benedikta

Obsadenie: v, org

1954

Omni die in D

Obsadenie: CM, archi, cr, org

1953–1954

Duhopol. Fantázia pre husle a klavír

Obsadenie: vn, pf

1953

Rezko vpred

Obsadenie: orch

1953

Missa simplex

Obsadenie: CM, orch, org

1953

Iacte cogitatum tuum in Domino

Obsadenie: CM, orch, org

1953

Missa Consolatrix affictorum

Obsadenie: CM, org

1953

Missa modesta

Obsadenie: CM, orch, org

1953

Štyri mužské zbory na Veľký piatok – Mužské zbory k pašiám podľa Jána („v ľahúčkom slohu")

Obsadenie: CMa

1952

Mešní píseň k Nejsvětější Svátosti

Obsadenie: v ad lib, org

1952

Oravit Deum

Obsadenie: b, orch, org

1952

Nanebevzatá

Obsadenie: v, org

1952

Mešní píseň ku Svatému Josefu

Obsadenie: v ad lib, org

1952

Missa brevis et levis d mol

Obsadenie: CMa

1952

Sacerdotes Domini

Obsadenie: a, archi, org

1952

Cantica Sacra

Obsadenie: CM

1952

Kyrie. Gloria. Missa (brevis et facilis) in C

Obsadenie: CM

1952

Sub tuum praesidium in D

Obsadenie: CM, orch, org

1952

Iesu dulcis memoria in C

Obsadenie: CM, 2cr, orch

1952

Obrad vzkriesenia

Obsadenie: CM

1951

Iustitiae Domini

Obsadenie: CM

1951

Išiel Macek; Mládencom vínečko; A ty dievča; Štidiri, štidiri; Ten vaďovský kostelíček; Ej, pred hostincom; V zelenom há

Obsadenie: CM

1951

Ej, mal som dve frajerky

Obsadenie: CM

1951

Anička, Anička, ty si trucovitá

Obsadenie: s, t, CM

1951

Popule meus

Obsadenie: CM

1951

Sciant gentes in h

Obsadenie: CM, orch, org

1951

Ecce quam bonum

Obsadenie: CM, orch, org

1951

Dextera Domini

Obsadenie: CM, orch

1951

Beata gens

Obsadenie: CM, orch, org

1950

Čie sú to ovečky

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1950

Benedicam Dominum

Obsadenie: CM, tr, cr, tn, archi, org

1950

Angelis suis in G

Obsadenie: CM

1950

Credo Te Deum confitemur

Obsadenie: CM

1950

Domine non sum dignus

Obsadenie: CM

1950

Adoro te

Obsadenie: CM, orch, org

1950

Diffusa est gratia

Obsadenie: v. org

1950

Anjelským pozdravením

Obsadenie: vv, CM, org

1950

Kyrie. Missa in honorem Scti Josephi. Missa brevis in C

Obsadenie: CM

1950

Vládca sveta

Obsadenie: CM

1950

Ecce sacerdos

Obsadenie: CM, orch, org

1950

Laudate Dominum in D

Obsadenie: CM, org

1950

Missa dominicalis in C Pro nobis peccatoribus

Obsadenie: CM, orch, org

1950

Tribulationes cordis in d

Obsadenie: CM, org

1950

Sicut in holocausta in G

Obsadenie: a, 3vn, vl, vc, 2cr, org

1949

Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es

Obsadenie: vv, CM, orch, org

1949

Omni die in Es

Obsadenie: CM, archi, cr, org

1949

Missa in honorem Sanstissimi Angelorum custodum

Obsadenie: CM, orch, org

1949

Beata es in F – Diffusa es in A

Obsadenie: CM

1949

Missa in honorem Sancti Aloisii – Missa brevis in G

Obsadenie: CM, orch, org

1949

Missa brevis in G

Obsadenie: CM, orch, org

1949

Laudate Dominum in Es

Obsadenie: CM, org

1949

Ave verum

Obsadenie: vv, CM, archi, cr, org

1949

Missa ad coenam Domini

Obsadenie: CM, org

1949

Ave Maris Stella in As (Ave Maris Stella in B)

Obsadenie: CM, archi, cr, org

1948

Ex Sion

Obsadenie: CM

1948

Popule meus in Es

Obsadenie: b, CM

1948

Omnes de Saba venient

Obsadenie: CM, orch, org

1948

Convertere Domine

Obsadenie: CM, org

1948

Adjustor in opportunitatibus in F

Obsadenie: CM, archi, cr, org

1948

Missa in honorem Sancti Nicolai

Obsadenie: CM, orch, org

1947?

Ja som šuhaj od Trenčína

Obsadenie: folkb

1947?

Matka naša premilá

Obsadenie: CM

1947

Laetatus sum in B

Obsadenie: CM

1947

O quam amabilis es

Obsadenie: b, CM, orch, org

1947

Ad te levavi animam meam

Obsadenie: b, CM, org

1947

Eripe me Domine in c

Obsadenie: br, CM, org

1947

Exurge me Domine

Obsadenie: CM, org

1947

Malé interlúdiá op. 92

Obsadenie: org/harm

1947

Dextera Domini in B

Obsadenie: CMa

1947

Aurora coelum purpurat

Obsadenie: CMa

1947

Presväté znamení in d

Obsadenie: CM, orch, org

1947

O quam amabilis

Obsadenie: b, orch/CM

1947

Responsoria. Ku Asperges me a Vidi aquam

Obsadenie: CM

1947

Zmes tanečných ľudových piesní op. 89

Obsadenie: orch (CM, pf)

1947

Piesne z Kokavy

Obsadenie: folkb

1947

In Monte Oliveti in h

Obsadenie: b, CM

1946

Iubilate Deo in C

Obsadenie: CM, tr, cr, tn, tp, archi, org

1946

Asperges me

Obsadenie: CMa

1946

Iesu dulcis memoria

Obsadenie: CM, archi, cr, org

1946

Povstaň Slovač

Obsadenie: CMa

1946

Tantum ergo in C

Obsadenie: CMa

1946

Benedicat Domine terram in B

Obsadenie: CM

1945?

Ó Don Bosco

Obsadenie: pf/org

1945, frag.

Už vyšlo slnko

Obsadenie: CM, pf

1945

Respice Domine

Obsadenie: CM, orch, org

1945

Missa Rosa mystica

Obsadenie: CM, orch, org

1945

Missa de passione Domini

Obsadenie: CM, org

1945

Matka Božia Trnavská

Obsadenie: vv, CM, CMa, CF, orch, org

1945

Meditabor in a

Obsadenie: CM

1945

Tribulationes cordis in h

Obsadenie: CM

1945

Hurá! Práci česť! op. 87

Obsadenie: CMa/CM

1944–1951

Iustitiae Domini

Obsadenie: CMa/CM

1944–1951

Iustitiae Domini

Obsadenie: CMa/CM

1944

Iubilate Deo in D

Obsadenie: CM, orch, org

1944

Timebunt gentes

Obsadenie: CM, orch, org

1944

Tribulationes cordis mei in a

Obsadenie: br, CM, org

1944

Tantum ergo in D

Obsadenie: CM, orch, org

1944

Sicut in holocausta

Obsadenie: CM, cr, archi, org

1944

Expectans expectavi

Obsadenie: CM, orch, org

1944

Angelis suis in g

Obsadenie: CM, org

1944

Matka. Sú slnká čo nám svietia

Obsadenie: CB

1944

Alleluja, Dextera Domini in F

Obsadenie: CM, orch, org

1943

Ave Maria

Obsadenie: CM

1943

Exaltabo te Domine

Obsadenie: b, CM, orch, org

1943

Misijná hymna

Obsadenie: CM

1943

O Iesu clementissime in a

Obsadenie: CM

1943

Pestrý rad skladieb op. 85

Obsadenie: pf

1943

Asperges me

Obsadenie: CM

1943

Si ambulavero

Obsadenie: a, orch, org

1943

Precatus est Moyses

Obsadenie: 2b, orch, org

1943

Dirigatur oratio mea

Obsadenie: b, CM, orch, org

1943

Iesu dulcis memoria

Obsadenie: CMa, org

1943

Asperges me

Obsadenie: CM, org

1942, frag.

Offertorium in Dominica VII. post Pentecosten

Obsadenie: CM, orch, org

1942

Dextera Domini in D

Obsadenie: CMa/CM

1942

Vir erat in terra

Obsadenie: CM, orch, org

1942

Salve Regina in G

Obsadenie: CM, archi, cr, org

1942

Perfice gressus pro quatro voces viriles cornitante organo in stylo facili pro usu proprio

Obsadenie: CMa, org

1942

Kyrie (Missa in necessitate in G)

Obsadenie: CMa, org

1942

Kyrie (Missa in honorem Sanctae Crucis)

Obsadenie: CM, orch

1942

Inveni David

Obsadenie: CM, orch, org

1942

Domine Dominus

Obsadenie: b, CM, orch, org

1942

Benedictus pastoralis zur Weihnachtsmesse in G von Carl Kempter

Obsadenie: CM, orch, org

1942

Dextera Domini in D

Obsadenie: CMa/CM

1942

Perfice gressus in G

Obsadenie: a/ms, archi, org

1942

Benedictus es Dominus

Obsadenie: b, org

1941

Prameň, prameň

Obsadenie: CF, pf

1941

Našim letcom

Obsadenie: CM, pf

1941

Heslo TSS; Svieť mesiačku; Sobotienka ide; Šej-haj; Keď som išiel v Orechovom

Obsadenie: CMa

1941

Za horami, za dolami

Obsadenie: CMa

1940

Zišli sme sa

Obsadenie: CM, pf

1940

Zabili Janíčka op. 81

Obsadenie: CMa

1940

Raz, dva, tri op. 70

Obsadenie: V, pf/orch

1940

Turbae ad passionem sec. Matheum

Obsadenie: CM

1939–1940

J. Valašťan-Dolinský, J. Geryk: Spievajže si, spievaj

Obsadenie: v, vn

1939?

Mám ja milučkého

Obsadenie: v, pf

1939?

Prijmi matka; Som drobný; Matička; Na Deň Matiek

Obsadenie: v/V

1939, frag.

In Monte Oliveti in h

Obsadenie: vv, CM

1939

Passio Domini nos Iesu Christi secundum Matheum Turba populi ad voces viriles

Obsadenie: CMa

1939

Popule meus in a

Obsadenie: CMa

1939

Popule meus in Es

Obsadenie: CMa

1939

Quare obdormis Domine

Obsadenie: CMa

1939

Stabat mater

Obsadenie: CMa

1939

Vexilla regis in C

Obsadenie: CMa/CM

1939

Vexilla regis in C

Obsadenie: CMa/CM

1938?

Prešporská kasárna

Obsadenie: v, pf

1938?

Neďaleko od Ďanovej; V hornom konci svieťa op. 75

Obsadenie: v, pf

1938?

Nepi koňu; Moje piesne

Obsadenie: v, pf

1938?

Ej, točí sa mi, točí; Ej, zalužické poľo

Obsadenie: v, pf

1938

Intráda pre kostol

Obsadenie: 2tr, 2tn, tp, org

1938

Slovenské doliny

Obsadenie: CM

1938

Dextera Domini in F

Obsadenie: CM

1938

Do boja

Obsadenie: ?

1938

Fanfáry malé in C

Obsadenie: 2tr, 2tn

1938

Slovenská sonatína op. 75

Obsadenie: pf

1937?

Nechodievaj popred nás

Obsadenie: v, pf

1937?

Zaleť sokol; Keby som bol vtáčkom; Sobotienka ide op. 73

Obsadenie: v, pf

1937?

Ore Janík, ore

Obsadenie: v, pf

1937, rev. 1943

Bernolákovi. Ty veľký synu

Obsadenie: v, CM/CMa, org, harm

1937

V našom malom potôčku op. 74a

Obsadenie: v, pf

1937

Čože tak žalostne op. 74c

Obsadenie: v, pf

1937

Jednotný katolícky spevník

Obsadenie: v/CM, org

1937

Nalej, nalej, šenkárička op. 74b

Obsadenie: v, pf

1937

Ecce sacerdos in C

Obsadenie: CM, orch, org

1937

O bone Jesu

Obsadenie: br, CMa

1936

Keď slnko veľké zájde

Obsadenie: CMa

1936

Pochod Plamenistov

Obsadenie: CM

1936

Ó, môj Bože láskavý

Obsadenie: CM

1935

Vítame Vás hostia vzácni

Obsadenie: CF, pf

1935

Odchádzate

Obsadenie: CF, pf

1934

Apatikárska

Obsadenie: v, pf

1934

Slobody deň

Obsadenie: CM/CMa/CF, pf (CM, 2vn, vl, vc, ob, fl, tr, cr, tn, cl, pf)

1934

Slovenská omša Hospodine vyslyš nás in G

Obsadenie: CM/CMa, org, orch (CM, org)

1933, frag.

Graduale für den III., IV., V., VI. Sonntag nach der Timebunt gentes Epiphanie

Obsadenie: CMa

1933

Varinka op. 69

Obsadenie: spk, pf

1933

Neobzeraj sa

Obsadenie: t, pf

1933

Pribinov sľub op. 68

Obsadenie: orch

1933

Na rozlúčku

Obsadenie: CB, 3vn, harm, pf

1932

Suscepimus Deus in F

Obsadenie: CM

1932

Terra tremuit

Obsadenie: s, t, b CM, orch, org

1932

Exsurge Domine. Antiphona in a

Obsadenie: CM

1931?

Anča čierna

Obsadenie: CM

1931

Pieseň k sv. Uršule

Obsadenie: v, org

1931

Sinokvety

Obsadenie: vv, CM

1931

Sláva rodu slovenskému

Obsadenie: CMa

1931

Dextera Domini

Obsadenie: CM

1930

Tri mužské zbory

Obsadenie: CMa

1930

Missa in e mol

Obsadenie: CMa

1930

Adoro te

Obsadenie: CMa

1930

De profundis

Obsadenie: t/br/a, CM, orch, org

1930

Nezoufej stádečko malé

Obsadenie: CM, orch, org

1930

Missa solemnis

Obsadenie: CM, org

1930

Sviatok republiky. 28. október

Obsadenie: CF, pf

1930

Meditabor

Obsadenie: CM

1930

Kytica prelúdií

Obsadenie: org

1930

Jesu dulcis memoria op. 63

Obsadenie: a, vn, org

1929

Missa facilis ad quatuor voces virorum op. 54

Obsadenie: CMa

1929

Na Bradle zádumčivom

Obsadenie: CM/CMa

1929

Petite et accipietis in F

Obsadenie: CMa

1929

Věruju v jedinago Boga

Obsadenie: CM

1929

U telefónu op. 52

Obsadenie: CB, pf

1929

Na Bradle zádumčivom op. 53

Obsadenie: CM/CMa

1928?

Nebudem, nebudem v tej Bystrici bývať

Obsadenie: CM

1928

Odprosenie B. Srdca za spoločenské hriechy. Modlitba sv. Augustína v prenasledovaní sv. Cirkvi alebo vo všeobecnej biede

Obsadenie: CM

1928

Spevácke heslá

Obsadenie: CMa/CM

1928

Parafráza na pieseň Ej uchnem op. 50

Obsadenie: CMa

1928

Pútnické spevy

Obsadenie: fiati

1928

Štefánik. Mali sme my sokola op. 51

Obsadenie: CMa

1928

Spevácke heslá

Obsadenie: CMa/CM

1928

Manasses

Obsadenie: v, pf

1927

Pochod katolíckych Sokolov v Amerike

Obsadenie: fiati (v, pf)

1927

Slávnostný zbor. Prebratí z vekových tiem op. 49

Obsadenie: CMa

1927

Otče náš op. 59

Obsadenie: CM

1927

Hasičská hymna

Obsadenie: CMa

1927

Pochod katolíckych Sokolov v Amerike

Obsadenie: v, pf

1927

Nedeľné besiedky zv. I.

Obsadenie: v/V

1926

Vianočná

Obsadenie: CM, org

1926

Príď duchu svätý

Obsadenie: CM, org

1926

Tatranské zvuky op. 38 I. zošit

Obsadenie: 2v, harm/pf

1926

Hymna amerického Slováka – emigranta

Obsadenie: CMa

1926

Confiteor tibi

Obsadenie: CMa

1926

sicílsky nápev: Ó, ty radostný

Obsadenie: CM

1926

Vzdych veľkopiatočný

Obsadenie: CM

1926

Teba, Boha chválime

Obsadenie: CM

1926

Slávnostný chorál k V. noci

Obsadenie: CM

1926

Ó jak krásne sú

Obsadenie: CM

1926

Na vystúpenie Pána

Obsadenie: CM

1926

Otče náš, nebeský

Obsadenie: VB, org

1925, rev. 1926

Pápežská hymna I.

Obsadenie: vv, CMa, pf

1925, frag.

Quare obdormis Domine

Obsadenie: CM

1925

Slovenských dietok nekonečný rad

Obsadenie: CB

1925

Duae antiphone. Unguentum in d. Firmetur in B

Obsadenie: CM

1924

Padol kameň

Obsadenie: CMa

1924

Hľa, zlietol orol

Obsadenie: CMa

1923

Ó, najsvätejší náš Pane op. 44

Obsadenie: CMa

1922

Chryzantémy

Obsadenie: v, pf

1922

Pochod Orlov

Obsadenie: CM/CMa, vn, ac, pf

1922

V zajatí piadimužíkov op. 46

Obsadenie: v, archi, pf

1922

25 slovenských ľudových piesní

Obsadenie: v, pf

1922

Za Hviezdoslavom

Obsadenie: v, pf

1922

Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli

Obsadenie: CM, tn, archi, org

1922

Vysoko zornička

Obsadenie: v, vn, pf

1922

Nad kolískou

Obsadenie: s, pf

1921, frag.

Occurunt in F. Ingrediente in G

Obsadenie: CM

1921

Dumka a tanec

Obsadenie: orch

1920

Hoj vlasť moja

Obsadenie: CMa/CM/CF/CB

1920

Dumka a tanec

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf (orch)

1920

Prelúdiá

Obsadenie: org

1920

Responsoria ad missam

Obsadenie: CM

1920

Quare obdormis in a

Obsadenie: br, CM

1919

Alma Redemptoris seu Ave maris stella op. 42

Obsadenie: s, vn, vc, org

1919

Illumina oculos

Obsadenie: CMa

1918

Humoreska (Sedí mucha na stene)

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1916

Benedicta cuius viscera

Obsadenie: s, 2vn, org

1916

Benedicta cuius viscera op. 22

Obsadenie: s, vn, org

1916

Constitues eos principes ad coronationem S. M. Caroli IV. op. 24

Obsadenie: s, vn, org

1914

Sacris solemniis op. 23

Obsadenie: s/t, vn, vc, org

1913, strat.

Régi jó idők

Obsadenie: pf

1913

Perfice gressus op. 21

Obsadenie: s, CM, archi, cr, org

1913

Munkás-hymnusz op. 18

Obsadenie: CMa, pf (CMa, fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, tp, archi)

1911, frag.

Kyrie. Missa in G. Solemnis

Obsadenie: CM

1911

Ecce quomodo moritur

Obsadenie: CM

1911

A Szüzanyánk

Obsadenie: v, org

1911

Stojí Slovák

Obsadenie: CM (2v, pf)

1911

Petite et accipietis

Obsadenie: CM, org

1911

Stojí Slovák

Obsadenie: 2vn, pf/CM

1910, strat.

Isten haza

1910

Nagymamácska tánczol

Obsadenie: CMa, pf (CM, orch; CF)

1910

Ave Maria

Obsadenie: s, vn, org

1908

Slovenské písně

Obsadenie: v, pf

1908

I. Venec slovenských národných piesní

Obsadenie: CM

1907

Slovenský bunt

Obsadenie: CM, pf

1905?

Veseloherná ouvertúra op. 10

Obsadenie: orch

1905

Quartetto drammatico

Obsadenie: 4vm

1905

Osztrák-magyar zagyvalék

Obsadenie: CMa, pf

1904

Esketnek egy kis lányt (Vydávajú dievča)

Obsadenie: v, pf

1904

Sonáta g mol op. 12

Obsadenie: vn, pf

1903

Vierstimmige Fuge

Obsadenie: org

1902

Der Einsiedler (Pustovník) op. 4a

Obsadenie: v, pf

1902

Die gebeugte Rose (Sklonená ruža) op. 4b

Obsadenie: v, pf

1902

Tie bojazlivé tvoje oči

Obsadenie: v, pf

1901

Terzett Ave Maria

Obsadenie: s, vn, org

1901

Variationen über ein Thema von Paganini (Thema con variazzioni)

Obsadenie: vn, pf

1900

Praeludiumok és fugák

Obsadenie: org/harm

1900

Előjáték „Ó fényességes szép hajnal“ az chorálhoz

Obsadenie: org

1900

Esti ima op. 2

Obsadenie: vn, pf

1900

Albumblatt op. 4c

Obsadenie: vn, pf

1899–1900, strat.

Nefelejcs keringő

Obsadenie: pf

1899–1900, strat.

Nefelejcs keringő

Obsadenie: orch/pf

1899, strat.

Gyászkar

Obsadenie: CM

1899

Egy gondolat

Obsadenie: spk, pf

1898–1899, strat.

Deák induló

Obsadenie: orch

1898–1899, strat.

Virágszírmok

Obsadenie: orch

1898

Ave Maria in Es

Obsadenie: s, t, orch, org

1897

Halva fekszik

Obsadenie: v, zmb

1897

A pásztor ábrándja. Dal szöveg nélkül

Obsadenie: pf

1896

Ave Maria

Obsadenie: ms, org

?

Trebárs som ja valach len

Obsadenie: 2vn, vl, vc

?

Sláva Vám Slováci

Obsadenie: CM?

?

Populum humilem

Obsadenie: CM, archi, cr, org

?

Novoročná

Obsadenie: CM, orch, org

?

Naša babička tančí

Obsadenie: CM, archi

?

Missa in a

Obsadenie: CM, org

?

Misijná hymna Svätý Bože in F

Obsadenie: CM, org

?

Uvítacia veselo-smutná…Mikulášska pieseň

Obsadenie: CF

?

In memoriam gratae matris Felicitas

Obsadenie: CF

?

Scapulis suis in d

Obsadenie: CMa

?

Turbae ad Passionem sec. Joannem

Obsadenie: CM

?

Hymnen und Responsorien zu den vier Stationen der Frohnleichnahms

Obsadenie: ?

?

Trio k Pochodu Orlov

Obsadenie: pf

?

Pohrebný obrad

Obsadenie: CMa

?

Budiž pozdravená Hostia; Hospodine Bože svátosti; Misijná hymna; Kyrie Hospodine; Pane milý prežáduci; Ó láska, nádej sp

Obsadenie: CMa

?

Smútočný zbor; Pozdrav

Obsadenie: ?

?

Cantica ad Sacratissimum

Obsadenie: CM

?

Lamentácie Proroka Jeremiáša; Lamentatio III; Veni sanctae Spiritus; Vidi aquam; 109. žalm; Vešpery Preblahosl. P. Márie

Obsadenie: CM

?

Neplač milá, nenariekaj

Obsadenie: CM

?

Te Mater

Obsadenie: CM, orch, org

1881

javiskové

 • 1941

  Bellarosa

  Opereta

 • 1933

  Varinka op. 69

  Obsadenie: spk, pf

 • 1922

  V zajatí piadimužíkov op. 46

  Obsadenie: v, archi, pf

 • 1899

  Egy gondolat

  Obsadenie: spk, pf

orchester

 • 1947?

  Ja som šuhaj od Trenčína

  Obsadenie: folkb

 • 1947

  Piesne z Kokavy

  Obsadenie: folkb

symfonický orchester

 • 1957

  Slovenská suita (´Keď sa pieseň rozozvučí´)

  Obsadenie: orch

 • 1956

  Symfónia e mol "Spomienková"

  Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi

 • 1956

  Valašská

  Obsadenie: orch

 • 1953

  Rezko vpred

  Obsadenie: orch

 • 1947

  Zmes tanečných ľudových piesní op. 89

  Obsadenie: orch (CM, pf)

 • 1933

  Pribinov sľub op. 68

  Obsadenie: orch

 • 1921

  Dumka a tanec

  Obsadenie: orch

 • 1905?

  Veseloherná ouvertúra op. 10

  Obsadenie: orch

 • 1899–1900, strat.

  Nefelejcs keringő

  Obsadenie: orch/pf

 • 1898–1899, strat.

  Deák induló

  Obsadenie: orch

 • 1898–1899, strat.

  Virágszírmok

  Obsadenie: orch

komorný orchester

 • 19??

  Jubilárny pochod

  Obsadenie: fiati

 • 19??

  Čardáš budzogáň

  Obsadenie: fiati

 • 1928

  Pútnické spevy

  Obsadenie: fiati

 • 1927

  Pochod katolíckych Sokolov v Amerike

  Obsadenie: fiati (v, pf)

sólový hlas (hlasy) a orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

 • 1932

  Terra tremuit

  Obsadenie: s, t, b CM, orch, org

jeden sólový nástroj a orchester

 • 1954

  Duhopol. Fantázia pre husle a orchester (klavír)

  Obsadenie: vn, orch/pf

komorné

 • Hymnen und Responsorien zu den vier Stationen der Frohnleichnahms

  Obsadenie: ?

klavír a klavír 4-ručne

 • 19??

  Tri malé valčíky

  Obsadenie: pf

 • 19??

  Čelom vpred

  Obsadenie: pf

 • 19??

  Okolo mlyna

  Obsadenie: pf

 • 19??

  Rušaj junač

  Obsadenie: pf

 • 19??

  Jánošík

  Obsadenie: pf

 • 19??

  Valčík pre klavír

  Obsadenie: pf

 • 19??

  Za horami

  Obsadenie: pf

 • 1957

  Lístok do pamätníka

  Obsadenie: pf

 • 1945?

  Ó Don Bosco

  Obsadenie: pf/org

 • 1943

  Pestrý rad skladieb op. 85

  Obsadenie: pf

 • 1938

  Slovenská sonatína op. 75

  Obsadenie: pf

 • 1937

  V našom malom potôčku op. 74a

  Obsadenie: v, pf

 • 1913, strat.

  Régi jó idők

  Obsadenie: pf

 • 1899–1900, strat.

  Nefelejcs keringő

  Obsadenie: pf

 • 1897

  A pásztor ábrándja. Dal szöveg nélkül

  Obsadenie: pf

 • Trio k Pochodu Orlov

  Obsadenie: pf

organ

 • 1954

  Ku sv. Ignácovi

  Obsadenie: org

 • 1947

  Malé interlúdiá op. 92

  Obsadenie: org/harm

 • 1930

  Kytica prelúdií

  Obsadenie: org

 • 1920

  Prelúdiá

  Obsadenie: org

 • 1903

  Vierstimmige Fuge

  Obsadenie: org

 • 1900

  Praeludiumok és fugák

  Obsadenie: org/harm

 • 1900

  Előjáték „Ó fényességes szép hajnal“ az chorálhoz

  Obsadenie: org

dva nástroje

 • 19??

  Dobrú noc

  Obsadenie: vn, pf

 • 19??

  Scherzando

  Obsadenie: vn, pf

 • 1953–1954

  Duhopol. Fantázia pre husle a klavír

  Obsadenie: vn, pf

 • 1904

  Sonáta g mol op. 12

  Obsadenie: vn, pf

 • 1901

  Variationen über ein Thema von Paganini (Thema con variazzioni)

  Obsadenie: vn, pf

 • 1900

  Esti ima op. 2

  Obsadenie: vn, pf

 • 1900

  Albumblatt op. 4c

  Obsadenie: vn, pf

tri nástroje

 • 1911

  Stojí Slovák

  Obsadenie: 2vn, pf/CM

štyri nástroje

 • 19??

  Večerná modlitba

  Obsadenie: 4vn

 • 1938

  Fanfáry malé in C

  Obsadenie: 2tr, 2tn

sláčikové kvarteto

 • 1950

  Čie sú to ovečky

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • 1918

  Humoreska (Sedí mucha na stene)

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

 • Trebárs som ja valach len

  Obsadenie: 2vn, vl, vc

päť nástrojov

 • 1920

  Dumka a tanec

  Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf (orch)

šesť nástrojov

 • 1938

  Intráda pre kostol

  Obsadenie: 2tr, 2tn, tp, org

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1954

  Requiem ad unam vocem I.–II.

  Obsadenie: a, org

 • 1954

  Omšová pieseň ku cti cv. Svorada a Benedikta

  Obsadenie: v, org

 • 1952

  Mešní píseň k Nejsvětější Svátosti

  Obsadenie: v ad lib, org

 • 1952

  Oravit Deum

  Obsadenie: b, orch, org

 • 1952

  Nanebevzatá

  Obsadenie: v, org

 • 1952

  Mešní píseň ku Svatému Josefu

  Obsadenie: v ad lib, org

 • 1952

  Sacerdotes Domini

  Obsadenie: a, archi, org

 • 1950

  Diffusa est gratia

  Obsadenie: v. org

 • 1950

  Sicut in holocausta in G

  Obsadenie: a, 3vn, vl, vc, 2cr, org

 • 1943

  Si ambulavero

  Obsadenie: a, orch, org

 • 1943

  Precatus est Moyses

  Obsadenie: 2b, orch, org

 • 1942

  Perfice gressus in G

  Obsadenie: a/ms, archi, org

 • 1942

  Benedictus es Dominus

  Obsadenie: b, org

 • 1934

  Duchovné piesne z Cantus Catholici

  Obsadenie: v, org

 • 1931

  Pieseň k sv. Uršule

  Obsadenie: v, org

 • 1930

  Jesu dulcis memoria op. 63

  Obsadenie: a, vn, org

 • 1922

  Missa pro defunctis in c, op. 41

  Obsadenie: vv, CM, org

 • 1922

  Vysoko zornička

  Obsadenie: v, vn, pf

 • 1919

  Alma Redemptoris seu Ave maris stella op. 42

  Obsadenie: s, vn, vc, org

 • 1916

  Benedicta cuius viscera

  Obsadenie: s, 2vn, org

 • 1916

  Benedicta cuius viscera op. 22

  Obsadenie: s, vn, org

 • 1916

  Constitues eos principes ad coronationem S. M. Caroli IV. op. 24

  Obsadenie: s, vn, org

 • 1914

  Sacris solemniis op. 23

  Obsadenie: s/t, vn, vc, org

 • 1911

  A Szüzanyánk

  Obsadenie: v, org

 • 1910

  Ave Maria

  Obsadenie: s, vn, org

 • 1901

  Terzett Ave Maria

  Obsadenie: s, vn, org

 • 1897

  Halva fekszik

  Obsadenie: v, zmb

 • 1896

  Ave Maria

  Obsadenie: ms, org

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hlas (hlasy) sólo

 • 1957

  V pionierskom dome

  Obsadenie: v/V

 • 1957

  Tri detské piesne

  Obsadenie: v/V

 • 1957

  Dedo Mráz

  Obsadenie: v/V

 • 1939?

  Prijmi matka; Som drobný; Matička; Na Deň Matiek

  Obsadenie: v/V

 • 1927

  Nedeľné besiedky zv. I.

  Obsadenie: v/V

 • 1905

  Quartetto drammatico

  Obsadenie: 4vm

úpravy

 • 1939–1940

  J. Valašťan-Dolinský, J. Geryk: Spievajže si, spievaj

  Obsadenie: v, vn

 • 1926

  sicílsky nápev: Ó, ty radostný

  Obsadenie: CM

zborové

zbor a nástroje

 • 1955

  Dve piesne v ľudovom tóne

  Obsadenie: t, CM, folkb

 • 1954

  Omni die in D

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • 1953

  Missa simplex

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1953

  Iacte cogitatum tuum in Domino

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1953

  Missa Consolatrix affictorum

  Obsadenie: CM, org

 • 1953

  Missa modesta

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1952

  Sub tuum praesidium in D

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1952

  Iesu dulcis memoria in C

  Obsadenie: CM, 2cr, orch

 • 1951

  Sciant gentes in h

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1951

  Ecce quam bonum

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1951

  Dextera Domini

  Obsadenie: CM, orch

 • 1951

  Beata gens

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1950

  Benedicam Dominum

  Obsadenie: CM, tr, cr, tn, archi, org

 • 1950

  Adoro te

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1950

  Anjelským pozdravením

  Obsadenie: vv, CM, org

 • 1950

  Ecce sacerdos

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1950

  Laudate Dominum in D

  Obsadenie: CM, org

 • 1950

  Missa dominicalis in C Pro nobis peccatoribus

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1950

  Tribulationes cordis in d

  Obsadenie: CM, org

 • 1949

  Omni die in Es

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • 1949

  Missa in honorem Sanstissimi Angelorum custodum

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1949

  Missa in honorem Sancti Aloisii – Missa brevis in G

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1949

  Missa brevis in G

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1949

  Laudate Dominum in Es

  Obsadenie: CM, org

 • 1949

  Ave verum

  Obsadenie: vv, CM, archi, cr, org

 • 1949

  Missa ad coenam Domini

  Obsadenie: CM, org

 • 1949

  Ave Maris Stella in As (Ave Maris Stella in B)

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • 1948

  Omnes de Saba venient

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1948

  Convertere Domine

  Obsadenie: CM, org

 • 1948

  Adjustor in opportunitatibus in F

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • 1948

  Missa Trencin-Teplicensis

  Obsadenie: vv, CM, orch, org

 • 1948

  Missa in honorem Sancti Nicolai

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1947

  O quam amabilis es

  Obsadenie: b, CM, orch, org

 • 1947

  Ad te levavi animam meam

  Obsadenie: b, CM, org

 • 1947

  Eripe me Domine in c

  Obsadenie: br, CM, org

 • 1947

  Exurge me Domine

  Obsadenie: CM, org

 • 1947

  Presväté znamení in d

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1946

  Iubilate Deo in C

  Obsadenie: CM, tr, cr, tn, tp, archi, org

 • 1946

  Iesu dulcis memoria

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • 1945, frag.

  Už vyšlo slnko

  Obsadenie: CM, pf

 • 1945

  Respice Domine

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1945

  Missa Rosa mystica

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1945

  Missa de passione Domini

  Obsadenie: CM, org

 • 1945

  Matka Božia Trnavská

  Obsadenie: vv, CM, CMa, CF, orch, org

 • 1944

  Iubilate Deo in D

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1944

  Timebunt gentes

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1944

  Tribulationes cordis mei in a

  Obsadenie: br, CM, org

 • 1944

  Tantum ergo in D

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1944

  Sicut in holocausta

  Obsadenie: CM, cr, archi, org

 • 1944

  Expectans expectavi

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1944

  Angelis suis in g

  Obsadenie: CM, org

 • 1944

  Alleluja, Dextera Domini in F

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1943

  Exaltabo te Domine

  Obsadenie: b, CM, orch, org

 • 1943

  Dirigatur oratio mea

  Obsadenie: b, CM, orch, org

 • 1940

  Raz, dva, tri op. 70

  Obsadenie: V, pf/orch

 • 1937, rev. 1943

  Bernolákovi. Ty veľký synu

  Obsadenie: v, CM/CMa, org, harm

 • 1937

  Jednotný katolícky spevník

  Obsadenie: v/CM, org

 • 1935

  Vítame Vás hostia vzácni

  Obsadenie: CF, pf

 • 1935

  Odchádzate

  Obsadenie: CF, pf

 • 1934

  Missa pastoralis Alma nox

  Obsadenie: CM, org, orch

 • 1934

  Slobody deň

  Obsadenie: CM/CMa/CF, pf (CM, 2vn, vl, vc, ob, fl, tr, cr, tn, cl, pf)

 • 1934

  Slovenská omša Hospodine vyslyš nás in G

  Obsadenie: CM/CMa, org, orch (CM, org)

 • 1933

  Na rozlúčku

  Obsadenie: CB, 3vn, harm, pf

 • 1930

  De profundis

  Obsadenie: t/br/a, CM, orch, org

 • 1930

  Nezoufej stádečko malé

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1930

  Sviatok republiky. 28. október

  Obsadenie: CF, pf

 • 1929

  U telefónu op. 52

  Obsadenie: CB, pf

 • 1926

  Vianočná

  Obsadenie: CM, org

 • 1926

  Príď duchu svätý

  Obsadenie: CM, org

 • 1926

  Otče náš, nebeský

  Obsadenie: VB, org

 • 1922

  Pochod Orlov

  Obsadenie: CM/CMa, vn, ac, pf

 • 1922

  Weihnachtsoffertorium in G. Laetentur coeli

  Obsadenie: CM, tn, archi, org

 • 1913

  Perfice gressus op. 21

  Obsadenie: s, CM, archi, cr, org

 • 1913

  Munkás-hymnusz op. 18

  Obsadenie: CMa, pf (CMa, fl, ob, cl, fg, cr, tr, tn, tp, archi)

 • 1911

  Petite et accipietis

  Obsadenie: CM, org

 • 1910

  Nagymamácska tánczol

  Obsadenie: CMa, pf (CM, orch; CF)

 • 1907

  Slovenský bunt

  Obsadenie: CM, pf

 • 1905

  Osztrák-magyar zagyvalék

  Obsadenie: CMa, pf

 • Populum humilem

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • Novoročná

  Obsadenie: CM, orch, org

 • Naša babička tančí

  Obsadenie: CM, archi

 • Missa in a

  Obsadenie: CM, org

 • Misijná hymna Svätý Bože in F

  Obsadenie: CM, org

 • Te Mater

  Obsadenie: CM, orch, org

miešaný zbor

 • 1956

  Na rozlúčku

  Obsadenie: CM

 • 1955?

  Pri potoku sedela

  Obsadenie: CM

 • 1954

  Dextera Domini in f

  Obsadenie: CM

 • 1952

  Cantica Sacra

  Obsadenie: CM

 • 1952

  Kyrie. Gloria. Missa (brevis et facilis) in C

  Obsadenie: CM

 • 1952

  Obrad vzkriesenia

  Obsadenie: CM

 • 1951

  Iustitiae Domini

  Obsadenie: CM

 • 1951

  Išiel Macek; Mládencom vínečko; A ty dievča; Štidiri, štidiri; Ten vaďovský kostelíček; Ej, pred hostincom; V zelenom há

  Obsadenie: CM

 • 1951

  Ej, mal som dve frajerky

  Obsadenie: CM

 • 1951

  Anička, Anička, ty si trucovitá

  Obsadenie: s, t, CM

 • 1951

  Popule meus

  Obsadenie: CM

 • 1950

  Angelis suis in G

  Obsadenie: CM

 • 1950

  Credo Te Deum confitemur

  Obsadenie: CM

 • 1950

  Domine non sum dignus

  Obsadenie: CM

 • 1950

  Kyrie. Missa in honorem Scti Josephi. Missa brevis in C

  Obsadenie: CM

 • 1950

  Vládca sveta

  Obsadenie: CM

 • 1949

  Beata es in F – Diffusa es in A

  Obsadenie: CM

 • 1948

  Ex Sion

  Obsadenie: CM

 • 1948

  Popule meus in Es

  Obsadenie: b, CM

 • 1947?

  Matka naša premilá

  Obsadenie: CM

 • 1947

  Laetatus sum in B

  Obsadenie: CM

 • 1947

  O quam amabilis

  Obsadenie: b, orch/CM

 • 1947

  Responsoria. Ku Asperges me a Vidi aquam

  Obsadenie: CM

 • 1947

  In Monte Oliveti in h

  Obsadenie: b, CM

 • 1946

  Benedicat Domine terram in B

  Obsadenie: CM

 • 1945

  Meditabor in a

  Obsadenie: CM

 • 1945

  Tribulationes cordis in h

  Obsadenie: CM

 • 1944–1951

  Iustitiae Domini

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1943

  Ave Maria

  Obsadenie: CM

 • 1943

  Misijná hymna

  Obsadenie: CM

 • 1943

  O Iesu clementissime in a

  Obsadenie: CM

 • 1943

  Asperges me

  Obsadenie: CM

 • 1942

  Dextera Domini in D

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1940

  Turbae ad passionem sec. Matheum

  Obsadenie: CM

 • 1939, frag.

  In Monte Oliveti in h

  Obsadenie: vv, CM

 • 1939

  Vexilla regis in C

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1938

  Slovenské doliny

  Obsadenie: CM

 • 1938

  Dextera Domini in F

  Obsadenie: CM

 • 1936

  Pochod Plamenistov

  Obsadenie: CM

 • 1936

  Ó, môj Bože láskavý

  Obsadenie: CM

 • 1932

  Suscepimus Deus in F

  Obsadenie: CM

 • 1932

  Exsurge Domine. Antiphona in a

  Obsadenie: CM

 • 1931?

  Anča čierna

  Obsadenie: CM

 • 1931

  Sinokvety

  Obsadenie: vv, CM

 • 1931

  Dextera Domini

  Obsadenie: CM

 • 1930

  Missa solemnis

  Obsadenie: CM, org

 • 1930

  Meditabor

  Obsadenie: CM

 • 1929

  Věruju v jedinago Boga

  Obsadenie: CM

 • 1929

  Na Bradle zádumčivom op. 53

  Obsadenie: CM/CMa

 • 1928?

  Nebudem, nebudem v tej Bystrici bývať

  Obsadenie: CM

 • 1928

  Odprosenie B. Srdca za spoločenské hriechy. Modlitba sv. Augustína v prenasledovaní sv. Cirkvi alebo vo všeobecnej biede

  Obsadenie: CM

 • 1928

  Spevácke heslá

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1927

  Otče náš op. 59

  Obsadenie: CM

 • 1926

  Vzdych veľkopiatočný

  Obsadenie: CM

 • 1926

  Teba, Boha chválime

  Obsadenie: CM

 • 1926

  Slávnostný chorál k V. noci

  Obsadenie: CM

 • 1926

  Ó jak krásne sú

  Obsadenie: CM

 • 1926

  Na vystúpenie Pána

  Obsadenie: CM

 • 1925, frag.

  Quare obdormis Domine

  Obsadenie: CM

 • 1925

  Duae antiphone. Unguentum in d. Firmetur in B

  Obsadenie: CM

 • 1921, frag.

  Occurunt in F. Ingrediente in G

  Obsadenie: CM

 • 1920

  Responsoria ad missam

  Obsadenie: CM

 • 1920

  Quare obdormis in a

  Obsadenie: br, CM

 • 1911, frag.

  Kyrie. Missa in G. Solemnis

  Obsadenie: CM

 • 1911

  Ecce quomodo moritur

  Obsadenie: CM

 • 1911

  Stojí Slovák

  Obsadenie: CM (2v, pf)

 • 1910, strat.

  Isten haza

 • 1908

  I. Venec slovenských národných piesní

  Obsadenie: CM

 • 1899, strat.

  Gyászkar

  Obsadenie: CM

 • Turbae ad Passionem sec. Joannem

  Obsadenie: CM

 • Cantica ad Sacratissimum

  Obsadenie: CM

 • Lamentácie Proroka Jeremiáša; Lamentatio III; Veni sanctae Spiritus; Vidi aquam; 109. žalm; Vešpery Preblahosl. P. Márie

  Obsadenie: CM

 • Neplač milá, nenariekaj

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1953

  Štyri mužské zbory na Veľký piatok – Mužské zbory k pašiám podľa Jána („v ľahúčkom slohu")

  Obsadenie: CMa

 • 1952

  Missa brevis et levis d mol

  Obsadenie: CMa

 • 1949

  Missa in honorem Sanctissimi Cordis Iesu in Es

  Obsadenie: vv, CM, orch, org

 • 1947

  Dextera Domini in B

  Obsadenie: CMa

 • 1947

  Aurora coelum purpurat

  Obsadenie: CMa

 • 1946

  Asperges me

  Obsadenie: CMa

 • 1946

  Povstaň Slovač

  Obsadenie: CMa

 • 1946

  Tantum ergo in C

  Obsadenie: CMa

 • 1944–1951

  Iustitiae Domini

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1943

  Iesu dulcis memoria

  Obsadenie: CMa, org

 • 1943

  Asperges me

  Obsadenie: CM, org

 • 1942, frag.

  Offertorium in Dominica VII. post Pentecosten

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1942

  Dextera Domini in D

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1942

  Vir erat in terra

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1942

  Salve Regina in G

  Obsadenie: CM, archi, cr, org

 • 1942

  Perfice gressus pro quatro voces viriles cornitante organo in stylo facili pro usu proprio

  Obsadenie: CMa, org

 • 1942

  Kyrie (Missa in necessitate in G)

  Obsadenie: CMa, org

 • 1942

  Kyrie (Missa in honorem Sanctae Crucis)

  Obsadenie: CM, orch

 • 1942

  Inveni David

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1942

  Domine Dominus

  Obsadenie: b, CM, orch, org

 • 1942

  Benedictus pastoralis zur Weihnachtsmesse in G von Carl Kempter

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1941

  Prameň, prameň

  Obsadenie: CF, pf

 • 1941

  Našim letcom

  Obsadenie: CM, pf

 • 1941

  Heslo TSS; Svieť mesiačku; Sobotienka ide; Šej-haj; Keď som išiel v Orechovom

  Obsadenie: CMa

 • 1941

  Za horami, za dolami

  Obsadenie: CMa

 • 1940

  Zišli sme sa

  Obsadenie: CM, pf

 • 1940

  Zabili Janíčka op. 81

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  Passio Domini nos Iesu Christi secundum Matheum Turba populi ad voces viriles

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  Popule meus in a

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  Popule meus in Es

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  Quare obdormis Domine

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  Stabat mater

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  Vexilla regis in C

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1937

  Ecce sacerdos in C

  Obsadenie: CM, orch, org

 • 1937

  O bone Jesu

  Obsadenie: br, CMa

 • 1936

  Keď slnko veľké zájde

  Obsadenie: CMa

 • 1933, frag.

  Graduale für den III., IV., V., VI. Sonntag nach der Timebunt gentes Epiphanie

  Obsadenie: CMa

 • 1931

  Sláva rodu slovenskému

  Obsadenie: CMa

 • 1930

  Tri mužské zbory

  Obsadenie: CMa

 • 1930

  Missa in e mol

  Obsadenie: CMa

 • 1930

  Adoro te

  Obsadenie: CMa

 • 1929

  Missa facilis ad quatuor voces virorum op. 54

  Obsadenie: CMa

 • 1929

  Na Bradle zádumčivom

  Obsadenie: CM/CMa

 • 1929

  Petite et accipietis in F

  Obsadenie: CMa

 • 1928

  Parafráza na pieseň Ej uchnem op. 50

  Obsadenie: CMa

 • 1928

  Štefánik. Mali sme my sokola op. 51

  Obsadenie: CMa

 • 1928

  Spevácke heslá

  Obsadenie: CMa/CM

 • 1927

  Slávnostný zbor. Prebratí z vekových tiem op. 49

  Obsadenie: CMa

 • 1927

  Hasičská hymna

  Obsadenie: CMa

 • 1926

  Hymna amerického Slováka – emigranta

  Obsadenie: CMa

 • 1926

  Confiteor tibi

  Obsadenie: CMa

 • 1925, rev. 1926

  Pápežská hymna I.

  Obsadenie: vv, CMa, pf

 • 1924

  Padol kameň

  Obsadenie: CMa

 • 1924

  Hľa, zlietol orol

  Obsadenie: CMa

 • 1923

  Ó, najsvätejší náš Pane op. 44

  Obsadenie: CMa

 • 1919

  Illumina oculos

  Obsadenie: CMa

 • Sláva Vám Slováci

  Obsadenie: CM?

 • Scapulis suis in d

  Obsadenie: CMa

 • Pohrebný obrad

  Obsadenie: CMa

 • Budiž pozdravená Hostia; Hospodine Bože svátosti; Misijná hymna; Kyrie Hospodine; Pane milý prežáduci; Ó láska, nádej sp

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • Uvítacia veselo-smutná…Mikulášska pieseň

  Obsadenie: CF

 • In memoriam gratae matris Felicitas

  Obsadenie: CF

detský zbor

 • 1944

  Matka. Sú slnká čo nám svietia

  Obsadenie: CB

 • 1925

  Slovenských dietok nekonečný rad

  Obsadenie: CB

x