2021

MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 24 – 29

2020

VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 4, s. 281 – 314

2020

ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

Život v súradniciach kompromisov

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 25

2019

TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

2018

TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 13

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

Staré objavy i premiéry so SF

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10 – 11

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Magnificat slovenského skladateľa

Opera Slovakia, 2016

2016

BUBNÁŠ, Juraj: Záver Roka slovenskej hudby v Slovenskej filharmónii

Pravda, 2016, roč. 25, č. 293 (19. 12.), s. 30 – 31

2006

DLHÁŇOVÁ, Božena: Ján Zimmer cez optiku jeho klavírnej štylistiky

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 45 – 46

2003

FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
(148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

2000

CHALUPKA, Ľubomír: Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 10 – 12

1996

DLHÁŇOVÁ, Božena: Ján Zimmer (1926–1993)

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 2

1996

DOHNALOVÁ, Lýdia: V šedastých farbách

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 2

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 283, 287, 314

1989

Anketa: Čo očakávate od nového roku 1989 v živote nášho zväzu, ako by sa mali podľa vášho názoru premietnuť v praxi idey prestavby do nášho hudobného života?

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 3, s. 4

1986

PALOVČÍK, Michal: Vzťah k životu pretavený do umenia

Ján Zimmer sa dožíva 60 rokov

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 10, s. 5

1981

ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
(V. sonáta)

1981

(jsz): Cez prostotu k filozofickej hĺbke

Hovoríme so skladateľom Jánom Zimmerom

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 12, s. 4

1977

PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 7
(Oslobodenie)

1976

HATRÍK, Juraj: Jánovi Zimmerovi namiesto blahoželania

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 10, s. 3

1974

PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ján Zimmer: IV. sonáta pre klavír

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 8, s. 5

1974

Festival českej a slovenskej hudby v ZSSR

Leningrad

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 1, s. 1, 3

1972

ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Domáci hostia v SF

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 6, s. 4
(ako sólista vlastného 1. Koncertu pre klavír a orchester op. 5)

1972

mm: Naši v zahraničí

Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 7, s. 3
(o pobyte v Anglicku)

1971

ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzie : Ján Zimmer hrá vlastné skladby

Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 24, s. 5

1970

KOVÁŘOVÁ, Anna: Hudobná jar v Nitre

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 8, s. 4
(Francúzska suita)

1969

ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

1969

URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

List z Prahy

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5

1965

VAJDA, Igor: Ján Zimmer: Oidipus

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 3, s. 126 – 127

1964

HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

Bratislava, s. 355 – 368

1962

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia v októbri

Premiéra Zimmerovho klavírneho koncertu

Slovenská hudba, 1962, roč. 6, č. 9, s. 274 – 275

1960

(r): Matiné zo skladieb k 15. výročiu SNP

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 1 – 2, s. 108

1958

ŠAMKO, Jozef: Pohľad na symfonickú tvorbu Jána Zimmera

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 2, s. 55 – 61

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 4, s. 281 – 314

 • 2006

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Ján Zimmer cez optiku jeho klavírnej štylistiky

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 7 – 8, s. 45 – 46

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Prostriedky napätia v hudbe slovenského vojnového filmu

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 14 – 22
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 283, 287, 314

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Bratislava, s. 355 – 368

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Zimmer: Concerto grosso pre dva klavíry, sláčikový orchester a bicie nástroje op. 7

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 11, s. 10 – 12

 • 1974

  PEJHOVSKÝ, Miroslav: Ján Zimmer: IV. sonáta pre klavír

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 8, s. 5

 • 1965

  VAJDA, Igor: Ján Zimmer: Oidipus

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 3, s. 126 – 127

 • 1958

  ŠAMKO, Jozef: Pohľad na symfonickú tvorbu Jána Zimmera

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 2, s. 55 – 61

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  MICHALKOVÁ, Ľudmila – MICHALKO, Ján Vladimír: Ako sa človek stane tým, čím je

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 24 – 29

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Život v súradniciach kompromisov

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 25

 • 2019

  TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 3

 • 2018

  TICHÝ, Stanislav: Katedrálny organový festival Bratislava

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 13

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Záver Roka slovenskej hudby v Slovenskej filharmónii

  Pravda, 2016, roč. 25, č. 293 (19. 12.), s. 30 – 31

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Magnificat slovenského skladateľa

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Staré objavy i premiéry so SF

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10 – 11

 • 1996

  DOHNALOVÁ, Lýdia: V šedastých farbách

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 2

 • 1996

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Ján Zimmer (1926–1993)

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 11, s. 2

 • 1989

  Anketa: Čo očakávate od nového roku 1989 v živote nášho zväzu, ako by sa mali podľa vášho názoru premietnuť v praxi idey prestavby do nášho hudobného života?

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 3, s. 4

 • 1986

  PALOVČÍK, Michal: Vzťah k životu pretavený do umenia

  Ján Zimmer sa dožíva 60 rokov

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 10, s. 5

 • 1981

  (jsz): Cez prostotu k filozofickej hĺbke

  Hovoríme so skladateľom Jánom Zimmerom

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 12, s. 4

 • 1981

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 4
  (V. sonáta)

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 7
  (Oslobodenie)

 • 1976

  HATRÍK, Juraj: Jánovi Zimmerovi namiesto blahoželania

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 10, s. 3

 • 1974

  Festival českej a slovenskej hudby v ZSSR

  Leningrad

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 1, s. 1, 3

 • 1972

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborga: Domáci hostia v SF

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 6, s. 4
  (ako sólista vlastného 1. Koncertu pre klavír a orchester op. 5)

 • 1972

  mm: Naši v zahraničí

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 7, s. 3
  (o pobyte v Anglicku)

 • 1971

  ČÍŽIK, Vladimír: Gramorecenzie : Ján Zimmer hrá vlastné skladby

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 24, s. 5

 • 1970

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Hudobná jar v Nitre

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 8, s. 4
  (Francúzska suita)

 • 1969

  ČÁRSKA, Etela: Nesnažte sa porozumieť - počúvajte a vnímajte

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 23 – 24, s. 9

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5

 • 1962

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia v októbri

  Premiéra Zimmerovho klavírneho koncertu

  Slovenská hudba, 1962, roč. 6, č. 9, s. 274 – 275

 • 1960

  (r): Matiné zo skladieb k 15. výročiu SNP

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, č. 1 – 2, s. 108

x