15.12.

2016

Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

Kantáta pre miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

23.11.

1992

Ján Zimmer: Antifóna, op. 120

Variácie pre štvorručný klavír na tému gregoriánskeho chorálu

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Mária Lenková (pf)

22.11.

1990

Ján Zimmer: Štyri skladby pre klavír štvorručne op. 116

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf4m), Ján Zimmer (pf4m)

16.02.

1989

Ján Zimmer: Concerto polifonico, op. 108

pre organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14.02.

1989

Ján Zimmer: Sonáta č. 7 "Ricordanza", op. 113

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)

11.02.

1988

Ján Zimmer: Symfónia č. 12, op. 107

Prvé uvedenie na Slovensku

Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

24.04.

1984

Ján Zimmer: Komorný koncert, op. 102

pre portatív a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK

INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

14.02.

1984

Ján Zimmer: Sonáta č. 6, op. 94

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom odborov, Žilina, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

18.02.

1983

Ján Zimmer: Sonáta č. 2, op. 97

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK

INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)

14.02.

1983

Ján Zimmer: Symfónia č. 11, op. 98

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

08.02.

1982

Ján Zimmer: Koncertná predohra, op. 96

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

20.02.

1981

Ján Zimmer: Sonáta č. 5, op. 90

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vilma Lichnerová (pf)

20.06.

1977

Ján Zimmer: Balada-Burleska, op. 84

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

INTERPRETI: Milan Telecký (vl)

10.10.

1974

Ján Zimmer: Symfónia č. 9, op. 72

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

04.05.

1974

Ján Zimmer: Ivan Bukovčan: Sneh nad limbou

Prvé uvedenie na Slovensku

Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

26.09.

1971

Ján Zimmer: Symfónia č. 8, op. 68

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

07.05.

1965

Ján Zimmer: Symfónia č. 6, op. 51 "Improfisata"

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Bystrík Režucha (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

11.10.

1962

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

25.02.

1962

Ján Zimmer: Concerto in D, op. 42

pre organ

Prvé uvedenie v zahraničí

Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ

INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)

Prvé uvedenie na území Československa.

10.01.

1962

Ján Zimmer: Fantázia a toccata, op. 32

pre organ

Prvé uvedenie v zahraničí

Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ

INTERPRETI: Ján Valach (org)

Prvé uvedenie na území Československa.

02.02.

1961

Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37

pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

14.01.

1960

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

06.12.

1959

Ján Zimmer: Strečno, op. 34

Symfonická báseň pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Josef Svoboda (dir.)

30.05.

1958

Ján Zimmer: Concerto pre klavír bez orchestra, op. 23

Prvé uvedenie v zahraničí

Pražská jar, Klub skladateľov, Praha, CZ

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

05.12.

1957

Ján Zimmer: Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

17.02.

1957

Ján Zimmer: Concertino pre klavír a sláčikový orchester, op. 19

Prvé uvedenie v zahraničí

Dom umelcov, Praha, CZ

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)

Prvé uvedenie na území Československa.

02.12.

1956

Ján Zimmer: Symfónia č. 1, op. 21

pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

04.05.

1956

Ján Zimmer: Koncert pre husle a orchester, op. 15

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

28.10.

1955

Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

09.11.

1953

Ján Zimmer: Tatry, op. 11

Suita pre veľký orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Týnsky (dir.)

16.12.

1952

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 2, op. 10

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Týnsky (dir.)

1951

Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7

pre dva klavíry a sláčikový orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

09.03.

1950

Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5

Prvé uvedenie na Slovensku

Slávnostný symfonický koncert z príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o priateľstve a vzájomnej , Vládna budova, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

09.02.

1949

Ján Zimmer: Jar v údolí, op. 3

Tri piesne pre soprán a klavír na texty R. Dilonga

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert sólistov Hudobného odboru Umeleckej besedy slovenskej, Koncertná sieň Povereníctva vnútra, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ružena Liseková (s), Ján Zimmer (pf)

09.02.

1949

Ján Zimmer: Sonáta č. 1, op. 4

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncert sólistov Hudobného odboru Umeleckej besedy slovenskej, Koncertná sieň Povereníctva vnútra, Bratislava, SK

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

27.09.

1948

Ján Zimmer: Sonáta č. 1, op. 4

pre klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Koncert súčasnej českej a slovenskej komornej hudby, Divado D49, Praha, CZ

INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

Prvé uvedenie na území Československa.

?

Ján Zimmer: Concerto da camera, op. 47

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislava, SK

INTERPRETI: Emil Hargaš (ob)

1926

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 15.12.

  2016

  Ján Zimmer: Magnificat, op. 9

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)

 • 23.11.

  1992

  Ján Zimmer: Antifóna, op. 120

  Variácie pre štvorručný klavír na tému gregoriánskeho chorálu

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf), Mária Lenková (pf)

 • 22.11.

  1990

  Ján Zimmer: Štyri skladby pre klavír štvorručne op. 116

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf4m), Ján Zimmer (pf4m)

 • 16.02.

  1989

  Ján Zimmer: Concerto polifonico, op. 108

  pre organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Ján Vladimír Michalko (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1989

  Ján Zimmer: Sonáta č. 7 "Ricordanza", op. 113

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)

 • 11.02.

  1988

  Ján Zimmer: Symfónia č. 12, op. 107

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 24.04.

  1984

  Ján Zimmer: Komorný koncert, op. 102

  pre portatív a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK

  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)

 • 14.02.

  1984

  Ján Zimmer: Sonáta č. 6, op. 94

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom odborov, Žilina, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

 • 18.02.

  1983

  Ján Zimmer: Sonáta č. 2, op. 97

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Bratislavského hradu, SK

  INTERPRETI: Anna Predmerská-Zúriková (org)

 • 14.02.

  1983

  Ján Zimmer: Symfónia č. 11, op. 98

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 08.02.

  1982

  Ján Zimmer: Koncertná predohra, op. 96

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 20.02.

  1981

  Ján Zimmer: Sonáta č. 5, op. 90

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Vilma Lichnerová (pf)

 • 20.06.

  1977

  Ján Zimmer: Balada-Burleska, op. 84

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Milan Telecký (vl)

 • 10.10.

  1974

  Ján Zimmer: Symfónia č. 9, op. 72

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

 • 04.05.

  1974

  Ján Zimmer: Ivan Bukovčan: Sneh nad limbou

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK

 • 26.09.

  1971

  Ján Zimmer: Symfónia č. 8, op. 68

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)

 • 07.05.

  1965

  Ján Zimmer: Symfónia č. 6, op. 51 "Improfisata"

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Bystrík Režucha (dir.), Symfonický orchester Československého rozhlasu

 • 11.10.

  1962

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 02.02.

  1961

  Ján Zimmer: Symfónia č. 4, op. 37

  pre sóla, zbor a orchester na text básne J. Kostru zo zbierky Javorový list

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tatiana Kresáková (s), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 14.01.

  1960

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 3, op. 29

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 06.12.

  1959

  Ján Zimmer: Strečno, op. 34

  Symfonická báseň pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Josef Svoboda (dir.)

 • 05.12.

  1957

  Ján Zimmer: Koncert pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje, op. 27

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 02.12.

  1956

  Ján Zimmer: Symfónia č. 1, op. 21

  pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)

 • 04.05.

  1956

  Ján Zimmer: Koncert pre husle a orchester, op. 15

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Vojtech Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 28.10.

  1955

  Ján Zimmer: Rapsódia pre klavír a orchester, op. 18

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 09.11.

  1953

  Ján Zimmer: Tatry, op. 11

  Suita pre veľký orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Týnsky (dir.)

 • 16.12.

  1952

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 2, op. 10

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Týnsky (dir.)

 • 1951

  Ján Zimmer: Concerto grosso, op. 7

  pre dva klavíry a sláčikový orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Prehliadka novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Zita Strnadová-Paráková (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Holoubek (dir.)

 • 09.03.

  1950

  Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 5

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Slávnostný symfonický koncert z príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o priateľstve a vzájomnej , Vládna budova, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 09.02.

  1949

  Ján Zimmer: Jar v údolí, op. 3

  Tri piesne pre soprán a klavír na texty R. Dilonga

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert sólistov Hudobného odboru Umeleckej besedy slovenskej, Koncertná sieň Povereníctva vnútra, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ružena Liseková (s), Ján Zimmer (pf)

 • 09.02.

  1949

  Ján Zimmer: Sonáta č. 1, op. 4

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncert sólistov Hudobného odboru Umeleckej besedy slovenskej, Koncertná sieň Povereníctva vnútra, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

 • Ján Zimmer: Concerto da camera, op. 47

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislava, SK

  INTERPRETI: Emil Hargaš (ob)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 25.02.

  1962

  Ján Zimmer: Concerto in D, op. 42

  pre organ

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ

  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org)

 • 10.01.

  1962

  Ján Zimmer: Fantázia a toccata, op. 32

  pre organ

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Václavkův sál Vlastivědného muzea, Olomouc, CZ

  INTERPRETI: Ján Valach (org)

 • 30.05.

  1958

  Ján Zimmer: Concerto pre klavír bez orchestra, op. 23

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Pražská jar, Klub skladateľov, Praha, CZ

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

 • 17.02.

  1957

  Ján Zimmer: Concertino pre klavír a sláčikový orchester, op. 19

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Dom umelcov, Praha, CZ

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)

 • 27.09.

  1948

  Ján Zimmer: Sonáta č. 1, op. 4

  pre klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Koncert súčasnej českej a slovenskej komornej hudby, Divado D49, Praha, CZ

  INTERPRETI: Ján Zimmer (pf)

x