1989

Concertino classico, op. 117

pre violu a orchester

Rok vzniku: 1989

Obsadenie: vl, orch: fl, ob, cl, fg, 2cr, archi

Trvanie: 18'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1988

Variácie pre klavír na meno Eugena Suchoňa, op. 115

Rok vzniku: 1988

Obsadenie: pf

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1987

Sláčikové kvarteto č. 3, op. 110

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1987

Introdukcia a toccata pre klavír, op. 109

Rok vzniku: pred 1987

Obsadenie: pf

1984

Mládežnícka suita, op. 105

Rok vzniku: po 1984

Obsadenie: orch

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1984

Šla tade žena, op. 101

Tri romantické piesne

Rok vzniku: pred 1984

Obsadenie: s, pf

Text: Pavol Horov

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1984

Šesť malých prelúdií, op. 104

Rok vzniku: 1984

Obsadenie: 2vn

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1983–1984

Bagately pre klavír, op. 103

Rok vzniku: medzi 1983–1984

Obsadenie: pf

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1979

Trio, op. 93

Rok vzniku: 1979

Obsadenie: fl, vn, pf

Trvanie: 11'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1979

Sonáta, op. 91

pre flautu sólo

Rok vzniku: pred 1979

Obsadenie: fl

Trvanie: 9'

1977

Etudy pre mladých klaviristov II. diel, op. 59

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: pf

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Hudobný fond

1977

Tri malé prelúdiá, op. 86

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: org

Trvanie: 7'

1977

Predohra, op. 88

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: orch

Trvanie: 8'

1977

Letters to Hebrews. Tri madrigaly

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: CM

Text: biblické (anglické) texty

Trvanie: 12'

1977

Variácie pre dvoje huslí a violu (In modo classico), op. 87

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: 2vn, vl

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1977

Odlomený čas, op. 76

Opera v dvoch dejstvách s epilógom

Rok vzniku: 1977

Text: autor, podľa L. N. Tolstého

Trvanie: 90'

1976

Poetická sonáta, op. 85

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 14'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1976

Fantázia, op. 83

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: CMa, pf, orch

Text: bez textu

Trvanie: 18'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1975

Hudba starej Bratislavy, op. 80

Baroková suita v starom slohu

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: cmb, org, orch

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1975

Oslobodenie, op. 78

Symfonická báseň

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: spk, orch

Text: Ján Škamla, Miro Procházka, Ján Kostra

Trvanie: 20'

Vydavateľ: Český hudební fond

1975

Dobrú noc má milá

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: CF

Trvanie: 3'

1975

Koncertná predohra, op. 82

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: orch

1974

Pamätníky pre budúcich

Rok vzniku: 1974

Réžia: Milan Černák

1974

Bratislavská jar, op. 77

Lyrická kantáta

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: CM, orch

Text: Ján Kostra

Trvanie: 14'

1974

Sneh nad limbou.

Scénická hudba k dráme Ivana Bukovčana

Rok vzniku: 1974

Trvanie: 23'

1973

Dvaja pri klavíri, op. 74

Desať skladbičiek na motívy slovenských ľudových piesní pre klavír štvorručne

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: pf4m

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Opus, Hudobný fond

1973

Skrytý prameň

Rok vzniku: 1973

Réžia: Vladimír Bahna

1973

Svätoboj, op. 75

Slovenský madrigal

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: CM

Text: Ľudovít Štúr

Trvanie: 25'

1973

Sonáta č. 4, op. 73

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: 2pf

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1972/1982

Herakles, op. 70

Operná pantomíma v štyroch dejstách (16 obrazoch)

Rok vzniku: 1972/1982

Obsadenie: vv, CM, orch

Text: autor, podľa antických bájí

Trvanie: 60'

1971

Pieseň o slovenskom víne (In vino veritas)

Rok vzniku: 1971

Réžia: Vladimír Zimmer

1970

Otvorené okná

Rok vzniku: 1970

Réžia: Tibor Rakovský

1969

Generácia (1. Dlhý čas čakania, 2. Živí a mŕtvi, 3. Mŕtvi a živí)

Rok vzniku: 1969

Réžia: Vladimír Bahna

1968

Stopy na Sitne

Rok vzniku: 1968

Réžia: Vladimír Bahna

1968

Dychové kvinteto, op. 61

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

Trvanie: 10'

1967

Koncert, op. 57

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: 2pf, orch

Trvanie: 22'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1967

Nálada

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: pf, archi

Trvanie: 6'

1967

Pieseň bez mena

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: CB

Text: Janko Kráľ

Trvanie: 3'

1966

Živý bič

Rok vzniku: 1966

Réžia: Martin Ťapák

1966

Etudy pre mladých klaviristov I. diel, op. 56

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: pf

Trvanie: 12'

1964

Koncert pre klavír (ľavú ruku) a orchester č. 5, op. 50

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: pf, orch

Trvanie: 19'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1964

Organ

Rok vzniku: 1964

Réžia: Štefan Uher

1964

Tri detské hry

Rok vzniku: 1964

Obsadenie: v, pf

Text: Viera Janusová

Trvanie: 4'

1963

Predstavy, op. 49

Tri piesne

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: a, pf

Text: Laco Novomeský

Trvanie: 12'

1963

Na slávu baníkov

Rok vzniku: 1963

Obsadenie: CMa

Text: Ján Kostra

Trvanie: 4'

1963

Stredoveké spišské mestá

Rok vzniku: 1963

Réžia: Pavel Miškuv

1963

Oidipus, op. 48

Opera v dvoch dejstvách (štyroch obrazoch)

Rok vzniku: 1963

Rok revízie: pred 1969

Obsadenie: vv, CM, orch

Text: autor, podľa Sofokla

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1961

Bratia

Rok vzniku: 1961

Réžia: Andrej Lettrich

1961

Kantáta o boji a víťazstve

Rok vzniku: 1961

Trvanie: 11'

Réžia: Ivan Húščava

1960

Dva slovenské tance, op. 38

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 5'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1960

Holubica pokoja, op. 41

Kantáta

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: vv, CM, orch

Text: Ján Kostra

Trvanie: 6'

1960

Stará Bratislava (Kamenná kronika Bratislavy)

Rok vzniku: 1960

Réžia: Pavel Miškuv

1960

Malá fantázia pre klavír a orchester, op. 40

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: pf, orch

Trvanie: 9'

1960

Sláčikové kvarteto č. 1, op. 39

Rok vzniku: 1960

Obsadenie: 2vn, vl, vc

Trvanie: 20'

1960

Jerguš Lapin

Rok vzniku: 1960

Réžia: Jozef Medveď

1959

Očami kamery

Rok vzniku: 1959

Réžia: Štefan Uher

1958

Sestra

Rok vzniku: 1958

Réžia: Kazimír Barlík

1958

Sonáta, op. 31

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: vl

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1958

V hodine dvanástej

Rok vzniku: 1958

Réžia: Andrej Lettrich, Jozef Medveď

1957

Malá epizódka (Tatranské historky)

Rok vzniku: 1957

Trvanie: 17'

Réžia: Dušan Kodaj

1957

Grafik Vincent Hložník

Rok vzniku: 1957

Réžia: Vladislav Pavlovič

1957

Suita v starom slohu, op. 30

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: vn, pf

Trvanie: 13'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1956

Jeseň

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CM

Text: Ľudovít Štúr

Trvanie: 4'

1956

Metafora

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CMa

Text: Ján Kostra

Trvanie: 4'

1956

Pamiatke Ľudovíta Štúra, op. 24

Symfonická báseň

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: spk, orch

Trvanie: 15'

1956

K lipke

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CB

Text: Ľudovít Štúr

Trvanie: 4'

1956

Kysucký lekár

Rok vzniku: 1956

Réžia: Ján Beer

1956

Na brehoch Dunajca

Rok vzniku: 1956

Réžia: Florián Andris

1956

Slovenská národná galéria

Rok vzniku: 1956

Réžia: Vladislav Pavlovič

1956

Travertín

Rok vzniku: 1956

Réžia: Jozef Zachar

1955

Ľadový kryštál ako geologický činiteľ

Rok vzniku: 1955

Réžia: Jozef Zachar

1955

Továreň na Dunaji

Rok vzniku: 1955

Réžia: Florián Andris

1955

Trať voľná

Rok vzniku: 1955

Réžia: Peter Solan

1955

Samo Chalupka

Rok vzniku: 1955

Réžia: Jozef Zachar

1955

Slávnostná predohra, op. 22

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: orch

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1954

Povstanie, op. 17

Kantáta

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: CMa, orch

Text: Miro Procházka

Trvanie: 16'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1954

Banská Štiavnica

Rok vzniku: 1954

Réžia: Pavel Miškuv

1954

Vlna je na horách

Rok vzniku: 1954

Réžia: Jozef Zachar

1954

Tri prelúdiá, op. 20

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: pf

Trvanie: 12'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

1953

Mier, op. 14

Symfonická báseň

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: CM, orch

Text: autor

Trvanie: 15'

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond

1953

Bábkové divadlo

Rok vzniku: 1953

Réžia: Dimitrij Plichta

1952

Jesenných steskov, op. 12

Tri piesne

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: t, pf/orch

Text: Ján Motulka

Trvanie: 10'

1952

Pieseň o večnom priateľstve

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: v, pf

Text: Milan Lajčiak

Trvanie: 4'

1952

Desať detských skladbičiek (Obrázková knižka), op. 13a

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: pf

Trvanie: 10'

Vydavateľ: Supraphon

1952

Pochod pionierov pre symfonický orchester

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: orch

Trvanie: 3'

1951

Pionieri

Rok vzniku: 1951

Réžia: Ján Lacko

1951

Dva ženské zbory, op. 8a

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: CF

Text: Ján Motulka

Trvanie: 6'

1951

Plač, op. 8b

Balada

Rok vzniku: 1951

Obsadenie: CM

Text: Rudolf Dilong

Trvanie: 10'

1950

Úderník

Rok vzniku: 1950

Trvanie: 24'

Réžia: Vladimír Zimmer

1949–1950

Klavírne kvinteto, op. 6

Rok vzniku: medzi 1949–1950

Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

Trvanie: 20'

1947

Prelúdium a dvojitá fúga cis mol, op. 13b

Rok vzniku: 1947

Obsadenie: org

Trvanie: 10'

1945

Variácie, op. 1

pre sláčikové trio

Rok vzniku: 1945

Obsadenie: vn, vl, vc

Trvanie: 12'

1926

opera

 • 1977

  Odlomený čas, op. 76

  Opera v dvoch dejstvách s epilógom

 • 1972/1982

  Herakles, op. 70

  Obsadenie: vv, CM, orch

 • 1963

  Oidipus, op. 48

  Obsadenie: vv, CM, orch

symfonický orchester

komorný orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1975

  Oslobodenie, op. 78

  Obsadenie: spk, orch

 • 1956

  Pamiatke Ľudovíta Štúra, op. 24

  Obsadenie: spk, orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

zbor a orchester

 • 1976

  Fantázia, op. 83

  Obsadenie: CMa, pf, orch

 • 1974

  Bratislavská jar, op. 77

  Obsadenie: CM, orch

 • 1954

  Povstanie, op. 17

  Obsadenie: CMa, orch

 • 1953

  Mier, op. 14

  Obsadenie: CM, orch

 • 1951

  Magnificat, op. 9

  Obsadenie: CM, orch

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

 • 1984

  Šesť malých prelúdií, op. 104

  Obsadenie: 2vn

 • 1976

  Poetická sonáta, op. 85

  Obsadenie: vn, pf

 • 1960

  Dva slovenské tance, op. 38

  Obsadenie: vn, pf

 • 1957

  Suita v starom slohu, op. 30

  Obsadenie: vn, pf

dva klavíry

tri nástroje

 • 1979

  Trio, op. 93

  Obsadenie: fl, vn, pf

 • 1977

  Variácie pre dvoje huslí a violu (In modo classico), op. 87

  Obsadenie: 2vn, vl

 • 1945

  Variácie, op. 1

  Obsadenie: vn, vl, vc

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

 • 1949–1950

  Klavírne kvinteto, op. 6

  Obsadenie: 2vn, vl, vc, pf

dychové kvinteto

 • 1968

  Dychové kvinteto, op. 61

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

sólový hlas (hlasy) s klavírom

inštruktívne

hudba pre divadlo

úpravy folklóru pre zbor a cappella

miešaný zbor

mužský zbor

ženský zbor

 • 1975

  Dobrú noc má milá

  Obsadenie: CF

 • 1951

  Dva ženské zbory, op. 8a

  Obsadenie: CF

detský zbor

 • 1967

  Pieseň bez mena

  Obsadenie: CB

 • 1956

  K lipke

  Obsadenie: CB

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1974

  Pamätníky pre budúcich

 • 1971

  Pieseň o slovenskom víne (In vino veritas)

 • 1970

  Otvorené okná

 • 1963

  Stredoveké spišské mestá

 • 1961

  Kantáta o boji a víťazstve

 • 1960

  Stará Bratislava (Kamenná kronika Bratislavy)

 • 1959

  Očami kamery

 • 1958

  Sestra

 • 1957

  Malá epizódka (Tatranské historky)

 • 1957

  Grafik Vincent Hložník

 • 1956

  Kysucký lekár

 • 1956

  Na brehoch Dunajca

 • 1956

  Slovenská národná galéria

 • 1956

  Travertín

 • 1955

  Ľadový kryštál ako geologický činiteľ

 • 1955

  Továreň na Dunaji

 • 1955

  Trať voľná

 • 1955

  Samo Chalupka

 • 1954

  Banská Štiavnica

 • 1954

  Vlna je na horách

 • 1953

  Bábkové divadlo

 • 1951

  Pionieri

 • 1950

  Úderník

dlhometrážny hraný film

 • 1973

  Skrytý prameň

 • 1968

  Stopy na Sitne

 • 1964

  Organ

 • 1961

  Bratia

 • 1960

  Jerguš Lapin

 • 1958

  V hodine dvanástej

hraný televízny film

 • 1969

  Generácia (1. Dlhý čas čakania, 2. Živí a mŕtvi, 3. Mŕtvi a živí)

 • 1966

  Živý bič

x