• 2012

  OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY

  CD - Opus 910147-2

  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro

   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  4. Jozef Grešák: Améby

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico

   Jozef Luptáčik st. (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)

  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)

   Tatiana Fraňová (pf)

  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo

   Jozef Sikora (vc)

  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"

   Ivan Palovič st. (pf)

 • 1974

  SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY

  LP - Supraphon 1 12 1012

  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

 • 1971

  JÁN ZIMMER HRÁ VLASTNÉ SKLADBY

  LP - Opus 91 1100 39

  1. Ján Zimmer: Tatry, op. 11

   Ján Zimmer (pf)

  2. Ján Zimmer: Sonáta č. 2, op. 45

   Ján Zimmer (pf)

  3. Ján Zimmer: Sonáta č. 3, op. 55

   Ján Zimmer (pf)

 • 1965

  DEZIDER KARDOŠ, JÁN ZIMMER

  LP - Supraphon DV 6177

  1. Dezider Kardoš: Symfónia č. 4 'Piccola' op. 34

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 4, op. 36

   Ján Zimmer (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

x