• 1986

    BERGER, Igor: Z komorných koncertov MDKO v Bratislave

    Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 13, s. 7

x