• 1993

  BERGER, Igor: Slovenskí autori komorne

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 4, s. 6

 • 1989

  -dj-: Nedeľné dopoludnia v galérii

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 4, s. 3

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 1 a 4

 • 1987

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 12, s. 5

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: BHS : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 21, s. 5

 • 1986

  BLAHYNKA, Miloslav: XII. cyklus koncertov v Klariskách

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 18, s. 7

 • 1983

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 4, s. 4(celovečerný program v rámci filharmonických abonentných koncertov pri príležitosti 15. výročia existencie ensemblu)

 • 1983

  BERGER, Igor: Komorné koncerty MDKO v Bratislave

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 3, s. 7

 • 1982

  mm: Staccato : Bratislavské dychové kvinteto ...

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 22, s. 2(hosťovanie telesa vo Švédsku)

 • 1981

  -la-: Dni Bratislavy v Ottobeurene

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 15, s. 6

 • 1980

  PODRACKÝ, Igor: BHS : Komorná tvorba slovenských skladateľov

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 21, s. 5

 • 1979

  BERGER, Igor: Bratislavské dychové kvinteto

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 9, s. 4

 • 1978

  PODRACKÝ, Igor: Domáca skladateľská prezentácia

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 22, s. 5(Zeljenka - Dychové kvinteto; M. Bázlik - Dychové kvinteto)

 • 1978

  ČÍŽIK, Vladimír: S pestrou dramaturgiou

  XII. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 17, s. 4

 • 1978

  ŠUHAJDOVÁ, Jana: Gramorecenzia : Bratislava Wind Quintet : Beethoven - Barber - Rossini

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 2, s. 5

 • 1977

  PODRACKÝ, Igor: Kultúrne leto

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 18, s. 4

 • 1975

  -jk-: Bratislavské dychové kvinteto

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 20, s. 4

 • 1975

  ČÁRSKA, Etela: Matiné v SF

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 2, s. 4

 • 1974

  MACHATS, František: Bratislavské dychové kvinteto

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 1, s. 2

 • 1974

  MÉSÁROŠOVÁ, Marcela: Bratislavské dychové kvinteto

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 1, s. 2

 • 1971

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Interpódium ´71 v skvelej zostave

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 19, s. 1 a 3

 • 1971

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Štart i rozbeh – s pripomienkami

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 17, s. 4 – 5

 • 1971

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Debutujúca generácia

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 5, s. 4

 • 1984

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenské hudobné umenie v Prahe

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 20, s. 3

 • 1980

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 2, s. 5

x