• 2012

  OPUS 100 – JURAJ HATRÍK, ILJA ZELJENKA

  CD - Opus 910145-2

  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét

   Bystrík Režucha (dir.), Slovenská filharmónia

  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej

   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  4. Ilja Zeljenka: Elégia

   Quido Hölbling (vn), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  5. Ilja Zeljenka: Concerto per violino solo ed archi

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  6. Ilja Zeljenka: Musica per pianoforte ed archi

   Eva Fischerová-Martvoňová (pf), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 2011

  PAVOL BAGIN: CHAMBER MUSIC

  CD - Hudobný fond SF00652131

  1. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

  2. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  3. Pavol Bagin: Pastorále

   Miloš Jurkovič (fl)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto

  5. Pavol Bagin: Trio pre husle, violu a violončelo

   Katarína Kleinová (vc), Ludmila Hošková (vl), Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)

  6. Pavol Bagin: Romantické miniatúry

   Daniela Kardošová (pf)

  7. Pavol Bagin: Poetické nálady

   Igor Fábera (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Roman Mešina (fg)

 • 1984

  DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus LP 9111 1588

  1. Dezider Kardoš: Tri skladby

   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný

  2. Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 49

   Trávničkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)

  3. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  4. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

 • 1984

  SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS

  LP - Opus 9111 1583

  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1

   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)

  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

 • 1983

  JURAJ HATRÍK

  LP - Opus 9110 1336

  1. Juraj Hatrík: Dvojportrét

   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Juraj Hatrík: Fragmenty z denníka

   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

  3. Juraj Hatrík: Denník Táne Savičevovej

   Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

 • 1982

  JURAJ BENEŠ

  LP - Opus 9110 1186

  1. Juraj Beneš: Mémoire

   Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)

  2. Juraj Beneš: Canzona No. 1

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  3. Juraj Beneš: Hudba pre trúbku, bicie a sláčikové nástroje

   Kamil Roško (tr), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)

  4. Juraj Beneš: Préférence

   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)

 • 1981

  COLLEGIUM MUSICUM: DIVERGENCIE

  LP - Opus

  1. Marián Varga: Refrény: Refrén

   Collegium Musicum, Marián Varga (org,, pf,, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt (gui)

  2. Marián Varga: Refrény: Interlúdiá

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Ľuboš Andršt

  3. Varga – Peteraj Refrény: Nemé výčitky

   Ľuboš Andršt , Marián Varga (org,, pf,, sth), Fedor Frešo (bgui), Cyril Zeleňák (dr), Pavol Hammel (v)

  4. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Prelúdium

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Peter Peteraj (gui), Anastasis Engonidis (bgui), Sláčikové kvarteto V. Magyara

  5. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Vianočné vlaky

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Pavol Hammel (v), Anastasis Engonidis (bgui)

  6. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 1.

   Marián Varga (org,, pf,, sth)

  7. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  8. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 1.

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)

  9. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Nebo - Peklo - Raj

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)

  10. Marián Varga: P.F. [1982,1983 .......]: Pochod 2.

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui)

  11. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Srdce zo zrkadla 2.

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  12. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Musa quetes 2.

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara

  13. Varga – Peteraj P.F. [1982,1983 .......]: Komisár

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Peter Peteraj (gui), Pavol Kozma (dr), Anastasis Engonidis (bgui), Katarína Karovičová (v), Detský zbor Československého rozhlasu, Rastislav Vacho (dir.), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto v. Magyara

  14. Varga P.F. [1982,1983 .......]: Záver

   Marián Varga (org,, pf,, sth), Bratislavské dychové kvinteto, Sláčikové kvarteto V. Magyara

 • 1981

  JOZEF SIXTA

  LP - Opus 9110 1050

  1. Jozef Sixta: Punctum contra punctum

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)

  2. Jozef Sixta: Noneto

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Košické kvarteto, Ondřej Lewit (vn), Milan Jirout (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)

  3. Jozef Sixta: Variácie pre 13 nástrojov

   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)

  4. Jozef Sixta: Kvarteto pre štyri flauty

   Vojtech Samec (fl), Ladislav Šoka (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl)

  5. Jozef Sixta: Sólo pre klavír

   Alexander Cattarino (pf)

 • 1981

  PAVOL BAGIN

  LP - Opus 9110 1187

  1. Pavol Bagin: Scherzo

   Alexander Cattarino (pf)

  2. Pavol Bagin: Tri spevy

   Magdaléna Hajóssyová (s), Camerata Slovacca, Viktor Málek (dir.)

  3. Pavol Bagin: Quattro invenzioni per archi

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  4. Pavol Bagin: Akvarely

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  5. Pavol Bagin: Melancholické miniatúry

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  6. Pavol Bagin: Prelúdiá

   Košické kvarteto

 • 1980

  MIRO BÁZLIK

  LP - Opus 9111 0659

  1. Miro Bázlik: Päť malých elégií

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.)

  2. Miro Bázlik: Dychové kvinteto č. 1

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  3. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)

  4. Miro Bázlik: Baroková suita

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (vn)

 • 1978

  JÁN CIKKER

  LP - Opus 9110 0585

  1. Ján Cikker: Spomienky op. 25

   Bratislavské dychové kvinteto, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0757

  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63

   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)

  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1

   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)

  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb

   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)

 • 1975

  NOVÁ SKLADATEĽSKÁ GENERÁCIA

  LP - Opus 9111 0400

  1. Jozef Podprocký: Divertimento, op. 10

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  2. Peter Bartovic: Variácie na Beethovenovu tému

   Slovenské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

  3. Vladimír Bokes: Variácie na tému Josepha Haydna, op. 7

   Stanislav Zamborský (pf)

  4. Hanuš Domanský: Musica giocosa per due violini e pianoforte

   Husľové duo Anna a Quido Hölbling, Anna Hölblingová (vn), Quido Hölbling (vn), Ján Salay (pf)

  5. Igor Dibák: Moments musicaux I, op. 6a

   Pavol Heinz (vn), Jozef Sikora (vc), Miloslav Starosta (pf)

x