• 1977

    Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent, súťaž v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti

    - laureát

  • 1975

    Medzinárodná súťaž ARD v Mníchove (DE)

    - 4. miesto

x