Súbor Cellomania vznikol v roku 2000, jeho zakladateľom je Eugen Prochác. Členmi súboru sú poprední slovenskí violončelisti – Jozef Lupták, Jozef Podhoranský, Eugen Prochác a Ján Slávik. Všetci hráči sa aktívne prezentujú ako sólisti, komorní hráči, pedagógovia i organizátori hudobných podujatí. ...široké spektrum typologicky rôznych hudobníkov vytvára ozajstnú komunitu, v ktorej nevládne rivalita (ako býva zvykom). Práve naopak, je spoločenstvom obdareným schopnosťou vzájomného porozumenia, tvorivej komunikácie a inšpirácie. ... (Lýdia Dohnalová: Recenzia CD. In.: Hudobný život 2009/5, s. 36).                                                                                         

Repertoár súboru zahŕňa diela od baroka až po súčasnosť, tvoria ho úpravy i originálne skladby pre toto obsadenie. Súbor premiéroval viacero diel slovenských skladateľov (Juraja Beneša, Ilju Zeljenku, Petra Kolmana a ďalších). Spolupracoval so svetoznámou skladateľkou Sofiou Gubajdulinou. Uviedli jej diela (kvarteto, septeto a okteto) na festivale Melos Étos v roku 2003. V októbri 2005 sa súbor podieľal na  svetovej premiére oktetovej verzie skladby Cello Counterpoint od Steva Reicha. 

Cellomania pravidelne účinkuje na slovenských hudobných festivaloch. Z radu zahraničných vystúpení treba spomenúť prestížny violončelový festival vo francúzskom Beauvais i vystúpenia v Paríži, Regensburgu, Budapešti, Berlíne, Salzburgu, Ľubľane, Wroclawi. V roku 2007 súbor vydal svoje prvé CD s dielami slovenských autorov (Pavol Šimai, Jevgenij Iršai, Vladimír Godár, Peter Martinček, Ilja Zeljenka, marián Varga, Ľubica Malachovská - Čekovská). Na BHS v roku 2010 účinkoval na koncerte s talianskym violončelistom Giovannim Sollimom. V roku 2016 súbor Cellomania koncertoval v Taliansku a na Cypre.


x