Archív koncertov

15. 11. 2015 10.30

(Koncert je venovaný 40. výročiu založenia súboru.)

Účinkujúci:

 • Stanislav Mucha – husle (SK)
 • František Török – husle (SK)
 • Alexander Lakatoš – viola (SK)
 • Ján Slávik – violončelo (SK)

Diela:

22. 11. 2015 10.30

Účinkujúci:

Diela:

 • Alfonso X el Sabio (1221 – 1284)
 • Fernando Sor (1778 – 1839)
 • Cantallos (cca 1770)
 • Nikita Koškin (1956)
 • Stanislav Šurin (1971)
 • Jean Françaix (1912 – 1997)
 • Ľuboš Bernáth (1977)
29. 11. 2015 10.30

Účinkujúci:

 • Vargovo kvarteto (Varga Quartett Wien) – sláčikové kvarteto (SK)

Diela:

 • Johann Joachim Quantz (1697 – 1773)
 • Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788)
 • Pēteris Vasks (1946)
 • César Franck (1822 – 1890)

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Predpredaj vstupeniek:
utorok – sobota 11.00 – 18.00 h
nedeľa 10.00 – 10.30 h
Pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava
Rezervácia vstupeniek na tel. (2) 5443 1556 – 8.

Kontakt HC
tel. (2) 2047 0230, fax (2) 2047 0251
mirbach@hc.sk

x