Kontakty

Partneri:

Hlavný usporiadateľ:

Hudobné centrum s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Mesto Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Daniela Krajcera

V spolupráci s:

Goethe inštitút

Poľský inštitút

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva na Slovensku

Kultúrny inštitút Maďarskej republiky

České centrum a i.

Hotely v Žiline - Hotel Dubná skala (hotel festivalu), Slovakia

v Bratislave - Hotel Sorea Regia

Hlavný mediálny partner:

Slovenský rozhlas - Rádio Devín a Slovensko 1, Slovenská televízia

Rádio Viva

Televízia Patriot, Žilina

Rádio ZET, Žilina

Žilinský večerník

The Slovak Spectator

Hudobný život

Hudební rozhledy (ČR) a i.

Reklamní partneri:

EuroAWK

OC Mirage

VL Media

Grafický návrh propagačných materiálov:

Karol Prudil, absolvent grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave

x