Festivalový výbor

Prof. Eva Blahová - umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do r. 2012), pedagogička

Prof. Miloš Jurkovič - pedagóg, koncertný umelec

Prof. Ján Vladimír Michalko - pedagóg, koncertný umelec

Doc. Ivan Gajan - pedagóg, koncertný umelec

Doc. Eugen Prochác - pedagóg, koncertný umelec

Mgr. Vladimír Šalaga - riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

Mgr. art. Oľga Smetanová - riaditeľka Hudobného centra (do r. 2015)


 

x