Festivalový výbor

Prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do r. 2012), pedagogička

Prof. Miloš Jurkovič – pedagóg, koncertný umelec

Prof. Ján Vladimír Michalko – pedagóg, koncertný umelec

Doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec

Doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec

Mgr. Vladimír Šalaga – riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

x