Program

Florilegium musicum

Utorok 29. 05. 2018 o 19.00

Malá sála Slovenskej filharmónie

Palackého 2, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Musica aeterna [profil telesa] (SK)
  Peter Zajíček – umelecký vedúci

  Alfredo Bernardini – hoboj
  Valerie Colen – hoboj
  Ivan Calestani – fagot
  Peter Zajíček, Jana Gubková, Ján Kružliak, Adam Szendrei – 1. husle
  Gabriel Szathmáry, Peter Zelenka, Michal Klas – 2. husle
  Ján Gréner, Bálint Kovács – viola
  Michaela Čibová, Kristína Koneval – violončelo
  Ján Prievoznik – violone
  Peter Guľas – čembalo
  Jakub Mitrík – chitarrone
 • Alfredo Bernardinibarokový hoboj (IT)

Diela:

 • Johann Sigismund Kusser

  (1660 – 1727)

  • Apollon Enjoué, 1700

   • Six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs

    IV. Ouverture C dur

    Ouverture, Marche, Chaconne, Les Satirs, Arlequins e Polichinelles,

    Eccho, Passepied. Les Heures

 • Alessandro Marcello

  (1684 – 1750)

  • Koncert d mol pre hoboj, sláčikové nástroje a basso continuo

   • Andante e spiccato

    Adagio

    Presto

 • Georg Muffat

  (1653 – 1704)

  • Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae 1701 / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik (1701)

   • Concerto IV. g mol – Dulce somnium

    Sonata. Grave, Sarabanda. Grave, Grave. Adagio

    Aria. Allegro, Borea. Alla breve un poco grave

 • Johann Sigismund Kusser

  (1660 – 1727)

  • Apollon Enjoué, 1700

   • Six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs

    VI. Ouverture a mol

    Ouverture, Bourée, Chaconne, Gique, Bourée, Menuet,

    Les Bergers, Rondeau. Menuet, Passepied

 • Georg Muffat

  (1653 – 1704)

  • Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae 1701 / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik (1701)

   • Concerto XII. G dur – Propitia Sydera

    Ciacona

Foto: Johann Sigismund Kusser (1660 – 1727), slovensko-nemecký hudobný skladateľ

Johann Sigismund Kusser (1660 – 1727), slovensko-nemecký hudobný skladateľ

i

 

Téma tohto koncertu je identická s témou DSH 2018 – Florilegium musicum, teda hudobná kytica, odkazujúc na hlavný dramaturgický akcent tohtoročného festivalu starej hudby. Zámerom je poukázať na zaužívanú kompozičnú prax v Európe 17. a 18. storočia, keď sa stalo trendom prepájať hudobné štýlové znaky viacerých kultúrnych regiónov kontinentu, ktoré sa vyznačovali špecifickými kompozičnými a interpretačnými črtami. Konkrétne išlo o miešanie francúzskeho a talianskeho štýlu, ako aj ich prenos do nemeckej hudby, ktoré spolu vytvárali pestré hudobné kytice. Na koncerte súboru Musica aeterna uvádzaní skladatelia J. S. Kusser a G. Muffat zaznamenali svoje zámery tohto druhu aj v predslovoch k svojim kompozičným zbierkam. Prekračovanie vlastných hraníc tzv. národných štýlov viedlo k obrovskej obnove hudby tohto obdobia, čo demonštrujú aj diela zaznievajúce na tomto koncerte. Jedným z vrcholov koncertu bude nesporne Koncert pre hoboj a orchester benátskeho skladateľa Alessandra Marcella, ktorý dlhodobo patrí k najobľúbenejším sólovým koncertom pre hoboj. Jeho sólového partu sa ujíma taliansky hobojista Alfredo Bernardini, ktorý svojou interpretáciou nadchýna poslucháčov na celom svete.

Koncert je pokračovaním niekoľkoročnej spolupráce DSH so Slovenskou filharmóniou.

 

x