Program

Hudba z Prešporka pre Bratislavu – koncert novodobých premiér

Nedeľa 27. 05. 2018 o 19.00

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Primaciálne námestie, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Solamente naturali [profil telesa]
  Miloš Valent – umelecký vedúci, husle

  Barbara Barros, Petr Zemanec, Ján Kružliak, Ľuba Habart, Jiřina Štrynclová, Blanka Pavlovičová, Rozália Tomášková – husle
  Peter Vrbinčík, Lydie Cillerová, Peter Dvorský – viola
  Michal Sťahel, Kristína Chalmovská – violončelo
  Tibor Nagy, Ján Krigovský – kontrabas
  Martina Bernášková, Martina Mestická – flauta
  Aleš Ambrosi, Tereza Samsonová – hoboj
  Katherine Mandl, Juraj Korec – fagot
  Rudolf Linner, Tomáš Horkavý – rohy
  László Borsódy, Bence Félegyházy – trúbky
  Adam Maros – timpany
 • Marek Štrynclviolončelo (CZ)
 • Kyrill Rybakovklarinet (RU)
 • Ján Krigovskýkontrabas (SK)
 • Miloš Valent[osobný profil]  (SK)

Diela:

 • Wenzel Kallusch

  (1801 – 1831)

  • Symfónia č. 1 D dur pre orchester (1829, Pressburg)

   • Andante: Allegro vivace

    Spagniola: Andantino

    Menuetto

    Finale: Allegro molto

 • Wenzel Kallusch

  (1801 – 1831)

  • Variácie pre kontrabas so sprievodom orchestra (1830, Pressburg)

 • Anton Zimmermann

  (1741 – 1781)

  • Cassatione Ongherese / Uhorská kasácia

   • La Representatione della Schola Ebraica / Zobrazenie židovskej školy

    Menuetto Ebraico – Trio Turco / Židovský menuet – Turecké trio

    Il Pellegrinaggio Sclavacco / Slovanská púť

    Il Canto delle galline / Pieseň sliepok

    Finale. Variazione d’Aprile / Aprílové variácie

 • Wenzel Kallusch

  (1801 – 1831)

  • Variácie na vlastnú tému pre klarinet a orchester

   • Andante grazioso

    Thema

 • Ludwig van Beethoven

  (1770 – 1827)

  • Die Geschöpfe des Prometheus op. 43

   • Ouvertura

    Adagio, Allegro con brio (č. 2)

    Adagio, Allegro molto (č. 9)

    Pastorale (č. 10)

    Andantino, Adagio, Allegro (č. 15)

Foto: Solamente naturali, súbor pre starú hudbu (Bratislava, Slovensko)

Solamente naturali, súbor pre starú hudbu (Bratislava, Slovensko)

i

 

Bude to koncert novodobých premiér hudby, ktorú skomponovali prešporskí skladatelia konca 18. a začiatku 19. storočia. Kým tvorba Antona Zimmermanna je dnes na Slovensku pomerne často frekventovaná vďaka koncertom i nahrávkam ako aj vďaka pozornosti, ktorú jej venujú už dlhodobo slovenskí muzikológovia, znamená uvedenie orchestrálnych diel Wenzela Kalluscha nesporný objav. Jeho životné osudy sú zatiaľ neznáme, nevedno ani, ako dlho sa zdržiaval v Prešporku. Pravdepodobne tu bol koncom 30. rokov 19. storočia, ako to autor osobne zaznamenal na svoje partitúry, ktoré v tých rokoch vznikli a boli aj premiérované v Pressburgu. Ide o štyri symfónie a Variácie pre klarinet a orchester, ktorých rukopisy v Rakúskej národnej knižnici objavil pred niekoľkými rokmi skladateľ a hudobný historik Vladimír virtúózne Variácie pre klainet a orchester; podobne ako Zimmerannove Uhorské kassácie ide o novodobé premiéry. Program uzatvára menej známe dielo Ludwiga van Beethovena (Prométeove stvorenia, predohra a výber z baletnej hudby), ktorý mal osobné kontakty na vtedajšie hlavné mesto Uhorska a ktorého tvorba sa už takmer 200 rokov teší mimoriadnemu záujmu kultúrnej verejnosti Bratislavy. Obom Kalluschovým sólovým dielam dodajú punc výnimočnosti sólisti: vynikajúci slovenský kontrabasista Ján Krigovský a virtuózny nemecký klarinetista ruského pôvodu Kyrill Rybakov. Dirigentom koncertu bude jedna z najvýznamnejších osobností českej scény starej hudby Marek Štryncl.

 

x