Programme

Pro Musica Nostra na cestách 2 / koncert Ochtiná

Saturday 03. 10. 2020 at 18:00

AC Church in Ochtiná

Show on the map

Performers:

  • Tomasz Ślusarczyk – baroková trúbka, trúbka piccolo (PL)
  • Wacław Golonka – organ pozitív (PL)
Photo: Evanjelický kostol a. v. Ochtiná

Evanjelický kostol a. v. Ochtiná

i

Chrámové fasády a interiéry, posvätný priestor, nevšedná atmosféra, kontakty s hlbinnou duchovnou energiou... to všetko úzko súvisí s hudbou. Známe príslovie hovorí, že tam, kde končí slovo, začína ríša hudby. Sakrálna hudba a hudba znejúca v chráme je dôkazom platnosti starej a osvedčenej pravdy. Slovami nedokáže človek sformulovať to, čo je obsiahnuté v pocitoch vznešenosti ducha a pokory pred večnosťou. Symbolom hudby je v týchto súvislostiach organ – nástroj, ktorý už aj svojím výzorom uvádza človeka do zvláštneho stavu posvätnosti daného okamihu. V prípade, ak k zvuku organu pristúpi ešte trblietavý zvuk trúbky, je účinok znásobený. Trúbka je totiž ďalším zo symbolov väzby hudby a sakrálnosti; výjavy na freskách a maľbách, na ktorých skupiny anjelov trúbia na oslavu či na poplach, sú známe každému z nás.

 PROGRAM:


Anonymus Španielsko (17. stor.)        
    Cantiones de clarines                 

Johann Pachelbel (1653-1706)
    Toccata a fuga in C                

Maurizio Cazzati (1620-1678)
    Sonáta Ddur La Caprara
    Allegro
    Presto
    Allegro
    Presto

Jacob Froberger (1616-1667)
    Toccata in a                     

Gottfried Kirchhoff (1685-1746)
    Prelúdium a fúga c mol                

Andrea Grossi (cca 1600)
    Sonáta                        
    Vivace
    Adagio
    Grave
    Allegro e spirito

Franz Xaver Brixi (1731-1771)            
    Prelúdium F dur                

Jeremiah Clarck (1674-1707)
    Suita D dur                    
    Preludium
    Gigue
    Horn Pipe
    Marche

Jan Křtitel Kuchař (1751-1829)
    Partita C dur                

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
    Suita Vodná hudba HWV 349
    Ouverture
    Gigue
    Air (Menuet)
    Boureé
    Marche

 ////////////////////////////////////////////////////////////////

Tomasz Ślusarczyk je  absolventom Hudobnej školy v Przemysle a Hudobnej akadémie v Krakove (diplom s vyznamenaním), od roku 1991 spolupracoval s orchestrami Cappella Cracoviensis a Rozhlasový symfonický orchester, s ktorým realizoval množstvo nahrávok pre Poľský rozhlas a televíziu. Spolupracuje s mnohými orchestrami v Poľsku i v zahraničí: Krakovská filharmónia, Poznanská filharmónia, Orchester opera a filharmónie Bialystok, Varšavská komorná opera, od roku 2005 spolupracuje s prestížnym Orchestrom XVIII. storočia v Amsterdame. Ako sólista a komorný hráč koncertoval na mnohých festivaloch v Rusku, Írsku, Nemecku, na Ukrajine, v Kórei i Veľkej Británii. K spolupráci ho pozývajú mnohí vynikajúci umelci, ako F. Bruggen, P. Esswood, Ch. Hogwood, M. Toporowski. Pod jeho umeleckým vedením realizoval Poľský orchester XVIII. storočia nahrávky jasnohorských muzikálií. Angažuje sa tiež vo vedeckom bádaní hudobných prameňov cirkevnej hudby v oblasti starého Poľska. Je často členom porôt rôznych interpretačných súťaží v Poľsku i zahraničí.

Wacław Golonka ukončil Hudobnú akadémiu v Krakove a Hochschle für Musik vo Viedni ako poslucháč Hansa Haselböcka. Získal absolventský diplom so zvláštnym ocenením. Je laureátom viacerých súťaží v hre na organ: Praha (2. cena), Norimberg (3. cena) Pretória, kde okrem 1. ceny získal aj Cenu za interpretáciu triovej sonáty J. S. Bacha, Cenu za najlepšiu interpretáciu vo finále a Cenu za najlepšiu interpretáciu koncertu s orchestrom (F. A. Guilmant – Symfónia d mol, op. 42). Jeho koncertné aktivity ho zaviedli do Ázie, Južnej Afriky, Namíbie, USA a mnohých európskych krajín. Účinkoval v katedrálach vo Viedni, Utrechte, Chartres, Lausanne, Kaliningrade. Okrem toho účinkoval v mnohých prestížnych koncertných sálach ako napr. Koncertná sála Národnej filharmónie vo Varšave, v Berlínskej filharmónii, Albert Hall, Meistersingerhalle v Norimbergu, v Múzeu umení v Clevelande, ORF Radio vo Viedni, v Slovenskom rozhlase v Bratislave, mnohokrát v Obecnom dome v Prahe. Roku 1997 absolvoval sériu koncertov v USA, v rokoch 2000, 2004, 2009 mal koncertné turné v Juhoafrickej republike, kde účinkoval v najznámejších hudobných centrách: UNISA v  Pretórii, Univerzita Stellenbosh, Bloomfontein, Durban a v Kapskom meste realizoval koncert v Mestskej sále spoločne s Cape Town Philharmonic Orchestra. Wacław Golonka pôsobil takisto ako sólista v Rozhlasovom filharmonickom orchestri v Pretórii, vo Filharmónii Bydgoszcz, pražskom FOK, Concerto Avenna, Komornom orchestri Bielsko-Biała, Cappelle Cracoviensis a Sliezskom komornom orchestri. Pravidelne ho pozývajú na festvaly, kde prezentuje barokovú a romantickú organovú hudbu, pričom realizoval aj množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok.

x