Programme

Pro Musica Nostra na cestách 2 / koncert Štítnik

Sunday 04. 10. 2020 at 18:00

AC Church in Štítnik

Teplická 208, Štítnik

Show on the map

Performers:

 • Solamente naturali [profile of ensemble] (SK)
  Miloš Valent umelecký vedúci / husle
  Davide Maggioni tenor
  Michal Paľko spev, cimbal, šofar, flauty, klarinet, šalmaj
  Miloš Valent husle, spev
  Ľuba Habart husle
  Peter Vrbinčík viola, spev
  Kristína Chalmovská violončelo
  Lumír Machek kontrabas
  Agnesa Ferienčíková čembalo
  Ján Kružliak perkusiePhoto: Súbor Solamente naturali

Súbor Solamente naturali

i

Je nepopierateľnou skutočnosťou, že hudba je súčasťou ľudského života. Pôsobí na človeka vo všetkých končinách sveta bez výnimky. Rozdiely sú však v našom prístupe k hudbe. V západnej  civilizácii často nad prirodzeným vnímaním hudby začal časom prevládať pocit jednotlivca „stať sa výnimočným“ v pozícii umelca – skladateľa. S diametrálne odlišnými postojmi sa aj dnes môžeme stretnúť v kolískach svetovej kultúry na Blízkom a Strednom Východe. Hebrejská, respektíve židovská hudba si stále udržiava aktívny kontakt s duchovnou hĺbkou a mýtickými základmi hudobnosti človeka. Či už je to hudba určená pre sakrálne účely alebo svetský klezmer a jeho odrody, či už je to hudba dávnych čias alebo hudba súčasnosti, v popredí sú ľudská rozvaha, múdrosť a úsilie aktivizovať tieto hlbinné zdroje energie.

PROGRAM:

Abraham Sagri                                                                                                                  
Žalm 136
Johann Stephan Rittangel (1606-1652)                                                                                                                                          Ki lo naeh (Hagada1644)
Elchonon Henle Kirchhain (1666-1757)
    Hochzeit und Beschneidung
    Brautlied
    Chanukkah
    Pessach
    Purim
Chassidic
    Nigunim (výber zo zväzku IX)
Sholom Friede (1783-1854)
    Kaddish
    Or chodosh
    Andante
    Weyishlach berocho
    Allegro


Git Shabes !
Avrohom Singer                                                                                                                              Wenismach
    Yom haShishi
    Ki vonu vocharto
Jsreael Lovy (1773-1832)
    Hochez
    Ovinu malkěnu
    Kedusho
    Allegro

Marshitz

A. Z. Idelsohn (výber zo zväzkov IX, X)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

Solamente naturali je súbor pre starú hudbu, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent, vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia. Repertoár je prvoradý a určuje presné obsadenie súboru. Tak je Solamente naturali raz triom či septetom, inokedy súborom barokového typu, predvádzajúci barokové oratóriá s orchestrom a zborom. Špecifickosť súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov. Súbor ponúka repertoár, ktorý obsahuje majstrovské diela tohto obdobia, vrátane neznámych a unikátnych skladieb zo slovenských zbierok. Dôležitou súčasťou súboru je spolupráca so zahraničnými umelcami ako Andrew Parrott, Marek Štryncl, Otto Kargl, Jana Semerádová, Pheobe Cerrai, zbormi Capella Nova Graz, Collegium Marianum a ďalšími. Súbor je pravidelným hosťom festivalov starej hudby v Európe, Kanade a USA a vystúpil na prestížnych festivaloch ako napr. Vantaa Barock Helsinki, Bostonský festival starej hudby, Larvik Barokk v Nórsku, Carintischer Sommer a Trigonale v Rakúsku, Händlove slávnosti v Göttingene a Endlich Mozart Lockenhaus.

Miloš Valent je absolventom Konzervatória v Žiline a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica aeterna. V roku 1995 založil vlastný súbor Solamente naturali ako flexibilnú kombináciu umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať prezentácii hudby 17. a 18. storočia na dobových nástrojoch. Názov súboru „Iba prirodzenosť“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta, ktorého podstatným základom v oživení „starej hudby“ je spontánnosť, prirodzenosť, často s jednoduchými prvkami, vychádzajúca zo schopností improvizácie a skúseností v oblasti ľudovej hudby. Miloš Valent pravidelne spolupracuje s prominentným súborom Tragicomedia, od roku 1997 je koncertným majstrom orchestra Teatro Lírico. Vďaka dlhoročnému umeleckému partnerstvu s americkým lutnistom Stephenom Stubbsom vznikli rôzne projekty pre husle a lutnu. Významná je i jeho spolupráca s brémskym ansámblom Fiori Musicali (koncertný majster), Tirami Su v Londýne, FOG, De Nederlandse Bachvereniging, Bach Consort Wien, Concerto Copenhagen a s českým súborom Musica Florea.  Vďaka svojim koreňom v tradícii folklóru a schopnosti improvizácie je Miloš Valent považovaný za všestranného hudobníka (špeciálne projekty s Bjarte Eike, Holland
Baroque Society, Ritornello). Okrem starej hudby sa venuje crossover-projektom a spolupracuje s nórskym jazzovým hudobníkom Jonom Balke (Siwan). Pedagogicky pôsobil na KUG v Grazi, Musik Högskolan v Malmö, Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst v Brémach a na Týnskej škole v Prahe.

x