Programme

Pro Musica Nostra na cestách 2 / koncert Koceľovce

Monday 05. 10. 2020 at 18:00

AC Church in Koceľovce

Koceľovce 32, Koceľovce

Show on the map

Performers:

  • Ján Krigovský– g violone, umelecký vedúci (SK)
  • Eva Šušková[personal profile] – soprano (SK)
  • Daniel Rumler– violin, viola (SK)
  • Jan Čižmář– teorba, baroková gitara, caloccione (CZ)
  • Marek Čermák– organ
Photo: Eva Šušková. Foto: Boris Németh

Eva Šušková. Foto: Boris Németh

i

Ján Krigovský, odchovanec konzervatória v Žiline a Vysokej školy múzických umení v Bratislave už v čase štúdií prejavoval mimoriadne ambície. Nechcel sa uspokojiť s pozíciou anonymného člena sekcie kontrabasov v ktoromsi z orchestrov. Rozhodol sa skôr pre cestu kontinuálneho štúdia a objavovania nových zdrojov. Vďaka nemu znie na koncertnom pódiu nielen hudba legendárnych skladateľov (Speer, Händel, Stradella a iní), ale aj hudba autorov, ktorí nie sú ovenčení vavrínmi, avšak ktorí aktívne participovali na profilácii tvorby v 17. storočí (Conti, Susato, Gabrielli). Krigovského tvorivú akceleráciu oceňujú aj iní hudobníci a napísali pre tohto výnimočného hudobníka niekoľko titulov (Börner). Iní zasa siahli k sugestívnej poézii všestranného umelca a človeka nadchnutého pre tvorbu v akomkoľvek zmysle tohto slova.

PROGRAM:

Ján Krigovský (1972)                       
    Genezis / improvizácia

Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732)
    Ária anjelov pre soprán, violone a teorbu z oratória Umučenie sv. Sebastiána

Tielman Susato (1500-1561)                   
    Suita č. 1 in G pre violone a basso continuo
                Allemande
                Pavanne „Mille regretz“
                Gaillarde“Le tout“
                Dance de Roy

Daniel Georg Speer (1636-1707)                         
    Sonáta in F pre tri basy a basso continuo

Domenico Gabrielli (1659-1690)              
    Ricercar č. 4 in Es pre violone solo

Georg Friedrich Händel (1685-1759)   
    Per, te lasciai la lucce z kantáty Delirio amorosso

Alessandro Stradella (1639-1682)         
    Sonáta pre husle, violone a basso continuo in D
                Andante liberamente
                Allegro spiccato
                Andante
                Vivace

Dirk  Börner                       
    Narodeninová sonáta c mol pre g violone a basso continuo venované J. Krigovskému
                Adagio
                Fuga-Allegro
                Recitativo con discretione
                Minuetto

Víťazoslav Kubička (1953)          
Pane, skala moja op. 343
Cyklus piesní na básne Jána Krigovského pre soprán, husle, violone a organ
                 Nie je dôležité kedy Pán Ježiš príde, ale či vezme aj mňa
                 Neznámy Pán
                 Kto som?
                 K cieľu nevedie vždy najľahšia cesta
                 Pane, prečo mi kážeš milovať?
                 Usiluj sa prejsť tesnou bránou

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ján Krigovský je kontrabasista, multiinštrumentalista, organizátor hudobných podujatí, propagátor, umelecký vedúci, manažér, producent, vydavateľ, dramaturg, básnik Je vyhľadávaným interpretom rôznych hudobných štýlov. Ako sólista sa Krigovský prejavuje ušľachtilou, temperamentnou, technicky dokonalou hrou. Ako sólista a komorný hráč na kontrabase, G-violone, viedenskom violone spolupracuje s mnohými súbormi špecializujúcimi sa na historicky poučenú interpretáciu starej hudby. Účinkuje tiež v zoskupeniach pre súčasnú hudbu Catalá Ensamble Trio, Alea, Collegium Wartberg. Ako koncertný majster kontrabasovej skupiny vystupoval s viacerými orchestrami ako napr. London Symphony Orchestra, Moderntimes 1800, Wiener Akademie. Ako sólista spolupracoval s orchestrami pod taktovkou Yuriho Bashmeta, Leoša Svárovského, Martina Haselböcka, JordiSavalla či Ewalda Danela. Ako sólista či člen komorných ansámblov sa predstavil na popredných festivaloch ako napr. Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos, Pražská jar, Wiener Fetspiele, Salzburger Festpiele, Festspielwochen München, Dresdener Festspiele, Jehudi Menuhin Festival Gstaad, Boston Early Music Festival, Schleswig-Holstein Musik Festival a iné. Nahral vyše 150 CD-DVD titulov pre firmy ako Decca, SDBS production, Supraphon, CPO, WDR, NDR, ZDF, Winter&Winter, ORF, Challenge reords, Institut für Tyroler Musikforschung Innsbruck, Pan Classics, Arcana Records, Symfonia a takisto pre rozhlas a televíziu. Jeho umeleckým partnermi boli napr. Cecilia Bartoli, Sol Gabetta, Riccardo Minasi, Steven Isserlis, Maurice Steger, Nuria Rial, Avi Avital, Gunar Letzbor, Elizabeth Wallfisch, Jürger Essl, Helene Schmidt, Dalibor Karvay, Stano Palúch, Daniel Buranovský, Martin Babjak.
Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Žiline, Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, na Masarykovej univerzite v Brne a Janáčkovej akadémii v Brne. Od roku 2002 pôsobí na Akadémii v Banskej Bystrici. Vybudoval na Slovensku základňu vynikajúcich kontrabasistov ako napr. Roman Patkoló, Vlado Žatko, Ján Prievozník, Filip Jaro, Romana Uhlíková a iní. Pravidelne vyučuje na majstrovských kurzoch v Rusku, Poľsku, Česku, na Slovensku, v Rakúsku, Švajčiarsku, Brazílii, Argentíne, USA, Kanade, Mexiku.
Roku 2010 založil spolu so svojimi žiakmi Slovak Duble Bass Club, v rámci ktorého zorganizoval majstrovské kurzy BassFest Banska Bystrica, Medzinárodnú kontrabasovú súťaž Carla Dittersa von Dittersdorfa a stovky koncertov. Roku 2013 vzniklo z iniciatívy Jána Krigovského kontrabasové kvarteto BassBand.
Roku 2012 založil hudobný benefičný festival Musica Perennis Iuventutis v Senci a Musica Perennis Sancti Benedicti v Hronskom Beňadiku na pomoc a podporu detí v hmotnej núdzi a detí s hendikepom. Na podnet Jána Krigovského vznikli desiatky hudobných diel pre sólový kontrabas i komorné zoskupenia. Roku 2012 založil svoj vlastný ansámbel Collegium Wartberg.


Collegium Wartberg je univerzálne teleso, v ktorom sa dobrovoľne združujú profesionálni hudobníci, sólisti, speváci a tanečníci.  Roku 2012 ho založil medzinárodne  uznávaný umelec, kontrabasista, dramaturg a básnik Ján Krigovský. Zoskupenie pravidelne koncertuje na slovenských festivaloch, vystúpilo i na prestížnych pódiách v Európe ako napr. Konzerthaus Wien, Brucknerhaus Linz a roku 2015 reprezentovalo Slovensko aj na koncertnom turné v USA. Collegium Wartberg spolupracuje s umelcami všetkých hudobných štýlov. Jeho členmi  sú známi interpreti  D. Karvay,  J. Podhoranský,  E. Varhaníková,  D. Buranovský,  S. Palúch, E. Šušková, I. Korol, G. Letzbor, H. Schmidt, J. Joseph, H. Gulyásová, A. Mühlbacher, F. Kircher, M. Babjak, M. Čírová a iní.
Počas svojej existencie nahralo Collegium Wartberg šesť CD s hudbou, ktorá  zakaždým zaznela vo svojej premiére.  Realizovalo nahrávky pre RTVS, TV LUX, ČT a ORF. Známy kameraman J. Ďuriš a režisér J. Slovák zachytili koncert „Winterreise“ (freejazz) na DVD a TV LUX „Sedem posledných slov“. Collegium Wartberg zastrešuje tiež päť charitatívnych festivalov na Slovensku. Na jeho univerzálnej platforme vznikajú stále nové know-how projekty. Je propagátorom hudby a charizmy svetoznámeho skladateľa, nepriamo i svojho bývalého spoluobčana Johanna Nepomuka Hummela, ktorý v rokoch 1780-1786 žil a pôsobil v Senci.

x