Program

Solamente naturali - Hudobné zbierky zo 17. a 18. storočia na Slovensku

Utorok 15. 11. 2016 o 17:00

Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Mýtna 1, Bratislava

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

 • Solamente naturali [profil telesa] (SK)
  Miloš Valent (umelecký vedúci, husle),
  Ľuba Habart (husle), Ján Kružliak (husle), Peter Vrbinčík (viola), Kristína Chalmovská (violončelo), Tibor Nagy (kontrabas), Martina Mestická (flauty), Michal Paľko (cimbal, flauty, fujara), Róbert Žilík (gajdy, ninera), Soma Dinyés (čembalo)

Diela:

 • Oslavný vianočný hymnus Adeste fideles

  • Pestrý zborník z Levoče

   • Johann Caspar Horn: Parergon musicum oder Musicalisches Neben- Werck – Allemande, Courante, Ballo, Sarabande (115-118)
    Aria (8)
    Volta (9)
    Amor (99)
    Treza (20)
    Praembulum ex C Samuelis Marckfelner (97)
    Chorea Hungarica (23)
    Chorea Kozacky (82)
    Schmiedt Current (134)
    Rund laetum in cornum (101)
    Chorea W. P. Stanislawa Lubomierskego Starosty Spiskego (83)

 • Oslavný vianočný hymnus Adeste fideles

  • Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730

   • Runda Regis

    De Profundis

    Runda VII. (Bujdosso, Hungaricus, Hungarucus, Hungaricus)

 • Oslavný vianočný hymnus Adeste fideles

  • Zbierka z Lubeníka

   • Murky:  

           Murqui laetante

           Polnischer Murqui

           Trio

           Capriccio

    Melancholy:  

           Bez názvu (f 4)

           Salt.Pol

    Lusty:

          Polon

          Hüner Geschrey

          Bez názvu (f 3-4)

 • Oslavný vianočný hymnus Adeste fideles

  • Zbierka Anny Szirmayovej-Keczerovej

   • Srandy  C -17, G-11, C-19, C-33

    Pesničky  B-8, A- 32, C-110

                    Pribylina

                    Služila sem u Masara

                    Zakukala kukulenka na jasenj

                    Moga mila lastovička, B-14

Vstupné:

 • vstupenky zakúpite v predpredaji v sieti Ticketportal, alebo hodinu pred koncertom (8 Eur / zľavnené 4 Eur)
Foto: Solamente naturali. Foto: archív

Solamente naturali. Foto: archív

x