Profil telesa

Foto: Bratislavské dychové okteto

Bratislavské dychové okteto

Členovia: Michal Šintál (ob), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Alexander Jaško (cl), Ladislav Práger (fg), Richard Karnok (fg), Peter Sivanič (cr, manažér súboru), Ján Budzák (cr, umelecký vedúci)
Bio

Bio


Bratislavské dychové okteto bolo známe svojou umeleckou aktivitou od roku 1972. Založil ho klarinetista Justus Pavlík. Súbor začínal pôsobiť vo väčšom obsadení aj so sláčikovými nástrojmi pod názvom Bratislavská komorná harmónia. Postupom času sa vykryštalizoval len na súbor dychových nástrojov. Hráči pochádzajú z bratislavských orchestrov - Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a orchestra Opery SND.

Súbor má v repertoári okrem diel svetových autorov aj diela, ktoré sa viažu k dejinám hudobného života Bratislavy a iných významných miest Slovenska. Výsledkom neúnavnej umeleckej činnosti telesa je množstvo koncertov doma i v zahraničí. Súbor absolvoval umelecké zájazdy do Rakúska, Nemecka, Španielska, Česka a Arabských Emirátov. Bratislavské dychové okteto realizovalo množstvo nahrávok pre rozhlas, televíziu a vydavateľstvo OPUS.


Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: Trio - okteto
  2002 Hudobný život 2002/11, s. 20.
 • Ursínyová, Terézia: Úspešná Bratislavská komorná harmónia
  1989 Hudobný život 1989/12, s. 7.

Diskografia

 • Foto: Bratislavské dychové okteto BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO
  2006 CD – UW 0003-2-131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Partita in Es
   Bratislavské dychové okteto, Peter Šagát (cfg)
  2. Ladislav Kupkovič: Okteto D dur
   Bratislavské dychové okteto
  3. Ilja Zeljenka: Okteto
   Bratislavské dychové okteto
  4. Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
   Bratislavské dychové okteto
  5. Tomáš Rojček: Modlitba bielej lode
   Tomáš Nemec (pf), Věra Rašková (fl), Michal Šintál (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Ladislav Práger (fg)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0757
  1. Dezider Kardoš: Koncert pre kvinteto fúkacích nástrojov op. 47
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
  2. Ladislav Holoubek: Panpulóni op. 63
   Jozef Špaček (b), Ľudovít Marcinger (pf)
  3. Juraj Beneš: Intermezzo No. 1
   Vladislav Brunner (fl), Juraj Brunner (fl), Milan Brunner (fl), O. Vajdová (fl), Ladislav Šoka (fl), F. Valla (fl)
  4. Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
   Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (umv.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ilja Zeljenka: Okteto
  pre dychy
  3. 10.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto, Ján Budzák (dir.)
 • Vladimír Bokes: Variácie na tému Jána Egryho, op. 60
  pre dychové okteto
  12. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto
 • Miloslav Kořínek: Päť groteskných skladieb
  pre 2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesné rohy a 2 fagoty
  24. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové okteto, Justus Pavlík (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Bratislavské dychové okteto Bratislavské dychové okteto

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Zuzana Mináčová
 • Foto: Bratislavské dychové okteto Bratislavské dychové okteto

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Zuzana Mináčová

Kontakt:
Peter Sivanič, manažér
Bradáčova 5
851 02 Bratislava 5

www.tbwo.sk« späť na zoznam Aktualizované: 27. 10. 2017