Bratislavské dychové okteto je známe svojou umeleckou aktivitou od roku 1972, za ten čas v ňom účinkovali viacerí vynikajúci interpreti. Aj v súčasnosti tvoria teleso členovia popredných bratislavských orchestrov ako sú Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu či orchester Slovenského národného divadla.

Repertoár súboru je veľmi pestrý, zahŕňa diela počnúc od neskorého baroka až po diela súčasníkov. Teleso uviedlo aj niekoľko premiér súčasných autorov. Špecifikom repertoáru sú diela skladateľov, ktorí sa narodili alebo pôsobili v Bratislave. Interpretáciou takýchto diel súbor prispieva k spoznávaniu hudobného života Bratislavy v minulosti. Výsledkom pravidelnej umeleckej činnosti telesa je množstvo koncertov doma i v zahraničí. Koncertovali napr. v Rakúsku, Španielsku, Nemecku, v krajinách Blízkeho východu a inde.

Bratislavské dychové okteto nahrávalo pre rozhlas a televíziu a pre hudobné vydavateľstvo Opus.

 

 


x