• 2002

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Trio - okteto

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 20(koncert v rámci BHS)

 • 1993

  ČÍŽIK, Vladimír: Pondelky v Klariskách

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 17, s. 7

 • 1989

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Úspešná Bratislavská komorná harmónia

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 12, s. 7

x