Logo HŽ

Foto : Hudobný život 3/2007

Hudobný život 3/2007

SOSR: Boj o orchester

Rozhovor: Julia Fischer / Sergey Khachatryan

Skladba mesiaca: J. S. Bach: Omša h mol BWV 232

V zrkadle času: trubkár a skladateľ Jaromír Hnilička

J. Hatrík: "Svedectvo" D. Šostakoviča

P. Breiner: Z iného sveta...


Články:
Aktualizované: 05. 09. 2014