Aktuálne

Hudobný život 06/2017

Spravodajstvo, koncerty, festivaly - Jiří Bělohlávek a Jeffrey Tate – odchod dvoch veľkých dirigentov, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Košická hudobná jar, Chopinovské soirée Eugena Indjića, Expresívny Paul Lewis

Rozhovor - Nové výzvy pre Slovenský mládežnícky orchester

Folklór - Igor Littva: „Zachovávanie ľudovej kultúry obcí prostredníctvom folklórnych súborov nestačí.“

V zrkadle času - Kamil Vyskočil (1925–2017)

Mimo hlavného prúdu - Shaped Songs, Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak, Adamčiak, do školy!

Skladba mesiaca - Carl Nielsen: Saga-drøm op. 39

Hudobné divadlo - Inscenačný brak ako možná (?) forma operného umenia, Živá Bystrouška v Rusovciach  

Jazz - Pat Metheny - večer s jazzovou legendou, Roky a dni Davida Kollara

x