Aktuálne

Hudobný život 03/2018

Spravodajstvo, koncerty, festivaly - Mimoriadny Rossini, Quasars oslavuje, Sir András Schiff v Bratislave, Prešovské dni klasickej gitary 2018, (Ne)známa hudba v RTVS, Projekt slovensko-nórskej spolupráce na HTF VŠMU, Január v košickej filharmónii, ŠKO Žilina
Rozhovor - Desať rokov s Quasars Ensemble / Päťdesiat rokov Trnavskej hudobnej jari 

Music Zoom - Recyklovaná hudba

Portrét - Samuel Hvozdík 

História - Hudobník Johann Nepomuk Batka

Hudobné divadlo - Košické Hoffmannky dvakrát vedľa

Zahraničie - Praha / Brno / Viedeň / Stuttgart

Jazz - Ján Hajnal

x