Aktuálne

Hudobný život 06/2018

Spravodajstvo, koncerty, festivaly Quasars rekapitulačne, Medzinárodný festival J. K. Mertza, James Judd po československy, Turíce s Bachom v Prešove, Bachovský a haydnovský organový recitál, Šamorínskeho Bratislavská omša, Veľkonočný koncert u bratislavských františkánov, Košická hudobná jar, Ars Organi Nitra, ŠKO Žilina

Rozhovor  Marek Vrábel, Július Fujak

Osobnosť Karol Medňanský

Portrét Matej Sloboda

Esej Hommage à Peter Kolman 

Jazz Popularita podľa Kamila Piotrowicza

x