1996

Z knihy žalmov

Rok vzniku: 1996

Obsadenie: CMa

Text: bibl. (Ž 117, Ž 135)

Trvanie: 00:03:04

Venovanie: 75. výročiu vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov

1992

Štátna hymna SR

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CM

1992

Kolednícke piesne

Rok vzniku: 1992

Obsadenie: CB/CF

Text: ľud.

1987

Matici slovenskej

Sonáta pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1987

Obsadenie: archi

1977

Očovskí muzikanti

Fantázia

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: vn, archi

1974

Prvomájová

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: CF

Text: V. Reisel

1974

Kadencia

pre sólové husle

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: vn

Trvanie: 00:04:33

Vydavateľ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond

1972

Je ticho už

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: CM

Text: M. Rúfus

Trvanie: 00:03:30

1971

Concertino pre dychové a bicie nástroje

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, sxa, sxt, tp, bat, cel, xlf, vbf, mb

Trvanie: 00:17:00

1967

Hudba spod Poľany

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: orch

1965

Zbojníkova žena

pre spev, harfu a klarinet

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: v, ar, cl

1959

Štyri slovenské ľudové piesne

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: CM, orch

1959

Lúče kultúry

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1959

Horehronský tanec

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: orch

1959

Zodpovednosť

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: HD

Réžia: J. Zachar

1958

Fantázia

pre klavír

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: pf

1958

Malá serenáda

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: archi

Trvanie: 00:07:20

1958

More, nepokojná voda

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: 6cr, elorg, archi

Réžia: J. Zachar

1958

Rastliny bez pôdy

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1958

Štyri vojenské ľudové piesne

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: vf/vm, CMa, orch

1957

Epitaf op. 3

pre symfonický orchester

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: orch: 3fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, pf, archi

Trvanie: 00:17:00

Venovanie: 15. výročiu SNP

1957

Geotropizmus a fototropizmus rastlín

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1956

Gánovský nález

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: KD

Réžia: J. Zachar

1955

Banícka kantáta

Rok vzniku: 1955

Obsadenie: ms, br, CM, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi

Trvanie: 00:30:00

1953

Ciaconna a fúga

Rok vzniku: 1953

Obsadenie: pf

Vydavateľ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry

1950

Sobášna

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: CMa

?

Gemerské variácie

1927

iné javiskové

symfonický orchester

komorný orchester

 • 1971

  Concertino pre dychové a bicie nástroje

  Rok vzniku: 1971

  Obsadenie: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, sxa, sxt, tp, bat, cel, xlf, vbf, mb

  Trvanie: 00:17:00

sláčikový orchester

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

tri nástroje

sláčikové kvarteto

dychové kvinteto

šesť nástrojov

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1965

  Zbojníkova žena

  pre spev, harfu a klarinet

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: v, ar, cl

inštruktívne

úpravy folklóru

vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru

zbor a nástroje

iné úpravy

 • 1992

  Štátna hymna SR

  Rok vzniku: 1992

  Obsadenie: CM

miešaný zbor

mužský zbor

ženský zbor

 • 1974

  Prvomájová

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: CF

  Text: V. Reisel

hraný dokumentárny film

 • 1959

  Zodpovednosť

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: HD

  Réžia: J. Zachar

krátkometrážny dokumentárny film

 • 1959

  Lúče kultúry

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

 • 1958

  More, nepokojná voda

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: 6cr, elorg, archi

  Réžia: J. Zachar

 • 1958

  Rastliny bez pôdy

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

 • 1957

  Geotropizmus a fototropizmus rastlín

  Rok vzniku: 1957

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

 • 1956

  Gánovský nález

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: KD

  Réžia: J. Zachar

x