22.11.

2017

Ladislav Burlas: Poetická hudba

pre sláčikové kvarteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Pálffyho palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

21.09.

2011

Ladislav Burlas: Planctus

per orchestra d'archi

Významné uvedenie v zahraničí

Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

INTERPRETI: Varšavská komorná filharmónia, Stanisław Winiarczyk (dir.)

24.06.

2005

Ladislav Burlas: Fantázia

pre flautu sólo

Prvé uvedenie na Slovensku

Hudba Modre, Eunika - evanjelický kostol, Modra, SK

INTERPRETI: Renate Kehr (fl)

10.04.

2000

Ladislav Burlas: In memoriam

pre sláčikový orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Veľká aula Karolína, Praha, CZ

INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)

1998

Ladislav Burlas: Kadencia č. 2

pre husle

Prvé uvedenie na Slovensku

Primaciálny palác, Bratislava, SK

INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)

03.10.

1988

Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3

In memoriam D. D. Šostakovič

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dir.)

Premiéra adaptácie pre sláčikový orchester.

06.10.

1986

Ladislav Burlas: Sonata a tre

pre klarinet, vibrafón a klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu, Tatiana Karparova (vbf), Ilja Glavanov (pf), Liliana Rajkova (cl)

06.05.

1985

Ladislav Burlas: Sonata a tre

pre klarinet, vibrafón a klavír

Prvé uvedenie v zahraničí

Koncertná sieň Zväzu bulharských skladateľov, Sofia, BG

INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu, Tatiana Karparova (vbf), Liliana Rajkova (pf), Ilja Glavanov (cl)

28.02.

1985

Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie v zahraničí

Petrohrad, RU

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

16.02.

1985

Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

28.09.

1984

Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ferdinand Klinda (org), Ondrej Lenárd (dir.)

14.02.

1984

Ladislav Burlas: Poetická hudba

pre dychové kvinteto

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom odborov, Žilina, SK

INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

16.02.

1983

Ladislav Burlas: Tararam

Tri skladby pre detský zbor

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

30.10.

1981

Ladislav Burlas: Hymnus času

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pavel Baxa (dir.)

18.02.

1981

Ladislav Burlas: Dobrý deň!

Cyklus miešaných zborov na poéziu Laca Nomeského

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

17.02.

1981

Ladislav Burlas: Lyrická hudba

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Händler (pf)

21.02.

1980

Ladislav Burlas: Sonatína

pre klavír

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

INTERPRETI: Elena Händler (pf)

25.02.

1978

Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester

Prvé uvedenie na Slovensku

Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

11.11.

1976

Ladislav Burlas: Šesť básní lásky

Prvé uvedenie na Slovensku

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.)

11.10.

1973

Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2

pamiatke S. S. Prokofieva

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

INTERPRETI: Tátraiho kvarteto

04.12.

1970

Ladislav Burlas: Zvony

Prvé uvedenie na Slovensku

Dom odborov, Žilina, SK

INTERPRETI: Žilinský miešaný zbor, Anton Kállay (dir.)

03.05.

1970

Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto

Musica per quartetto d'archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavský hrad, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenské kvarteto

24.01.

1969

Ladislav Burlas: Planctus

per orchestra d'archi

Prvé uvedenie na Slovensku

Reduta, Bratislava, SK

INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.), Alexandre Magnin (fl)

1927

Prvé uvedenie na Slovensku

 • 22.11.

  2017

  Ladislav Burlas: Poetická hudba

  pre sláčikové kvarteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Pálffyho palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto

 • 24.06.

  2005

  Ladislav Burlas: Fantázia

  pre flautu sólo

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Hudba Modre, Eunika - evanjelický kostol, Modra, SK

  INTERPRETI: Renate Kehr (fl)

 • 1998

  Ladislav Burlas: Kadencia č. 2

  pre husle

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Primaciálny palác, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)

 • 03.10.

  1988

  Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3

  In memoriam D. D. Šostakovič

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dir.)

 • 06.10.

  1986

  Ladislav Burlas: Sonata a tre

  pre klarinet, vibrafón a klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu, Tatiana Karparova (vbf), Ilja Glavanov (pf), Liliana Rajkova (cl)

 • 16.02.

  1985

  Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

 • 28.09.

  1984

  Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ferdinand Klinda (org), Ondrej Lenárd (dir.)

 • 14.02.

  1984

  Ladislav Burlas: Poetická hudba

  pre dychové kvinteto

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom odborov, Žilina, SK

  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto

 • 16.02.

  1983

  Ladislav Burlas: Tararam

  Tri skladby pre detský zbor

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 30.10.

  1981

  Ladislav Burlas: Hymnus času

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pavel Baxa (dir.)

 • 18.02.

  1981

  Ladislav Burlas: Dobrý deň!

  Cyklus miešaných zborov na poéziu Laca Nomeského

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 17.02.

  1981

  Ladislav Burlas: Lyrická hudba

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Händler (pf)

 • 21.02.

  1980

  Ladislav Burlas: Sonatína

  pre klavír

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Elena Händler (pf)

 • 25.02.

  1978

  Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

 • 11.11.

  1976

  Ladislav Burlas: Šesť básní lásky

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.)

 • 11.10.

  1973

  Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2

  pamiatke S. S. Prokofieva

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Tátraiho kvarteto

 • 04.12.

  1970

  Ladislav Burlas: Zvony

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Dom odborov, Žilina, SK

  INTERPRETI: Žilinský miešaný zbor, Anton Kállay (dir.)

 • 03.05.

  1970

  Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto

  Musica per quartetto d'archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavský hrad, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenské kvarteto

 • 24.01.

  1969

  Ladislav Burlas: Planctus

  per orchestra d'archi

  Prvé uvedenie na Slovensku

  Reduta, Bratislava, SK

  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (umv.), Alexandre Magnin (fl)

Prvé uvedenie v zahraničí

 • 10.04.

  2000

  Ladislav Burlas: In memoriam

  pre sláčikový orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Veľká aula Karolína, Praha, CZ

  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)

 • 06.05.

  1985

  Ladislav Burlas: Sonata a tre

  pre klarinet, vibrafón a klavír

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Koncertná sieň Zväzu bulharských skladateľov, Sofia, BG

  INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu, Tatiana Karparova (vbf), Liliana Rajkova (pf), Ilja Glavanov (cl)

 • 28.02.

  1985

  Ladislav Burlas: Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester

  Prvé uvedenie v zahraničí

  Petrohrad, RU

  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)

Významné uvedenie v zahraničí

 • 21.09.

  2011

  Ladislav Burlas: Planctus

  per orchestra d'archi

  Významné uvedenie v zahraničí

  Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL

  INTERPRETI: Varšavská komorná filharmónia, Stanisław Winiarczyk (dir.)

Zahraničné

x