• 2021

  STO ROKOV SO SPEVÁCKYM ZBOROM SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

  CD - Slovenský ochranný zväz autorský R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Čo sa stalo nové

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj – Počúvaj, počúvaj

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Dve regrútske

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: Z knihy žalmov

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  22. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 2017

  DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS

  CD - Hudobné centrum HC 10045

  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  7. Ladislav Burlas: Kadencia

   Dalibor Karvay (vn)

  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  10. William Kroll: Banjo and Fiddle

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  11. Maurice Ravel: Tzigane

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

 • 2015

  MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS

  CD - Hudobný fond SF 00862131

  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  2. Ján Cikker: Domovina

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

  5. Roman Berger: Korczak in memoriam

   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)

 • 2012

  SUITE BUENOS AIRES

  CD - Meister Music MM1087

  1. Maximo Diego Pujol: Suite Buenos Aires

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  2. Monti Vittorio: Csardas

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  3. Astor Piazzolla: Histoire du Tango

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  4. Ferenc Farkas: Egloga

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  5. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle

   Koji Morishita (vn)

  6. Carlo Domeniconi: Variations After an Anatolian Folk Song

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  7. Jindřich Feld: Dva tance

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  8. Atanas Ourkouzounov: Sonatina Bulgarica

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

  9. Béla Bartók: Šesť rumunských tancov

   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)

 • 2010

  VIOLIN SOLO 1 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0073-2/9

  1. Ilja Zeljenka: Poéma

   Milan Paľa (vn)

  2. Ilja Zeljenka: Monodráma

   Milan Paľa (vn)

  3. Ilja Zeljenka: Kontrasty

   Milan Paľa (vn)

  4. Ilja Zeljenka: Bagatelli

   Milan Paľa (vn)

  5. Ilja Zeljenka: Symetrie

   Milan Paľa (vn)

  6. Ilja Zeljenka: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  7. Ilja Zeljenka: Sonatína

   Milan Paľa (vn)

  8. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2

   Milan Paľa (vn)

  9. Ladislav Burlas: Kadencia

   Milan Paľa (vn)

  10. Ladislav Burlas: Sonatína

   Milan Paľa (vn)

  11. Ladislav Burlas: Kadencia č. 2

   Milan Paľa (vn)

  12. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle

   Milan Paľa (vn)

  13. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta

   Milan Paľa (vn)

 • 2009

  DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU

  CD - Ol Trade 1594 001-2

  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  7. Štefan Klimo: Trávnice

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99

   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír

   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)

  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)

  21. Ivan Hrušovský: Čakanie

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

 • 2006

  THE BEST OF LÚČNICA CHORUS

  CD - MUSICA 730 597-2

  1. Antonio Lotti: Crucifixus

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  3. Anton Bruckner: Christus factus est

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Zborohra

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  10. Vytautas Barkauskas: Fuga

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  12. Jerome Kern: All the Things You Are

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  14. George Gershwin: Summertime

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a cappella – Verbunk

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry

   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)

  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj

   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)

  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne

   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)

  30. Peter Breiner: Svadobné spevy

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)

 • 2000

  BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR

  CD - Diskant DK-0054-2 231

  1. Michael Haydn: Anima Nostra

   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum

   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)

  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  4. André Caplet: Sanctus

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  5. Benjamin Britten: Procession

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  6. Béla Bartók: Blúdenie

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč

   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)

  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc

   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)

  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš

   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)

  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj

   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)

 • 1996

  DALIBOR KARVAY

  CD - Opus 912540-2 (131)

  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  5. Jaroslav Kocián: Melódie

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle

   Dalibor Karvay (vn)

  7. Pablo de Sarasate: Zapateado

   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)

  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester

   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

 • 1996

  ORGAN COMPOSITIONS

  CD - Opus 91 2586-2 (031)

  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester

   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

 • 1992

  MUSICA SLOVACA

  CD - Hudobný fond SF 0005 2131

  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  2. Ladislav Burlas: Planctus

   Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

  4. Pavol Šimai: Concertino rustico

   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir.)

  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73

   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester

 • 1984

  SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS

  LP - Opus 9111 1583

  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1

   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)

  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba

   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik st. (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)

 • 1983

  DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE

  LP - Opus 9112 1029

  1. Milan Novák: Náš deň

   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  2. Ladislav Burlas: Tararam

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  3. Miloslav Kořínek: Kantatína

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

 • 1981

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)

 • 1978

  LADISLAV BURLAS

  LP - Opus 9111 0572

  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta

   Peter Michalica (vn)

  2. Ladislav Burlas: Kadencia

   Peter Michalica (vn)

  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto

   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)

  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2

   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)

 • 1978

  NOVÁ TVORBA '78

  LP - Opus 9111 0755

  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21

   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester

   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

  3. Oto Ferenczy: Ouvertura

   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

x