• 2002

    DOHNALOVÁ, Lýdia: Trio - okteto

    Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 20

  • 1989

    URSÍNYOVÁ, Terézia: Úspešná Bratislavská komorná harmónia

    Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 12, s. 7

x